Pôrod v zahraničí preplatí poisťovňa

nedeľa, 16. február 2014, 20:00

Od 1. októbra 2013 slovenské zdravotné poisťovne preplácajú aj plánované pôrody v zahraničí.

Pred prijatím novely zákona z októbra 2013 bola situácia iná. Slovenská zdravotná poisťovňa bola ochotná preplatiť zahraničný pôrod jedine v prípade, že išlo o pôrod akútny, neplánovaný. Od októbra minulého roku je to inak. Pôrod v zahraničí si môžete naplánovať a bude vám poisťovňou uhradený, a to do výšky priemernej ceny úhrady za pôrod na Slovensku. Váš zámer dokonca nie je ani potrebné poisťovni vopred nahlásiť.

(Od 1.10.2013 je v platnosti novela č. 220/2013 Z. z. zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

Podmienkou je, že ide o zdravotnú starostlivosť, ktorá je na území Slovenskej republiky poskytovaná a hradená z verejného zdravotného poistenia. Už nie je dôležité ani to, k akému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pôjdete, t.j. či je „napojený“ na verejný systém. Môžete ísť k akémukoľvek poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte bez ohľadu na to, či je financovaný z verejného systému. Ešte je potrebné dodať, že táto úprava sa dotýka iba štátov Európskej únie, tento postup sa nevzťahuje na Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko.

 

Čo je potrebné urobiť, aby vám poisťovňa uhradila pôrod v zahraničí?

Ak sa rozhodnete rodiť napríklad v Čechách či v Rakúsku, nie je potrebné nahlásiť to vašej zdravotnej poisťovni. Funguje to zväčša tak, že za pôrod zaplatíte priamo v zahraničnej pôrodnici a o refundáciu po pôrode požiadate vašu poisťovňu. Nemusí však ísť o úhradu celej sumy.

Na to, aby ste získali od vašej zdravotnej poisťovne vašu zákonnú úhradu za pôrod, je potrebné zrealizovať pár administratívnych úkonov:

  1. Vyplniť písomnú žiadosť o refundáciu platby – tlačivo nájdete na webstránke zdravotnej poisťovne alebo na pobočke zdravotnej poisťovne.

Súčasťou žiadosti o preplatenie musí byť:

  1. originál dokladu o zaplatení, ktorým je
  • doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu, alebo
  • originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky alebo pobočky zahraničnej banky, alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o bezhotovostnú platbu,
  1. záznam o ošetrení, správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
  • originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov, ako faktúra, vyúčtovanie zdravotných výkonov, lekársky predpis pri predpísaní liekov, lekársky poukaz pri predpísaní zdravotníckej pomôcky.

Dokladom o zaplatení nie sú nasledovné doklady:

  • faktúra, účet,
  • vyúčtovanie zdravotnej starostlivosti s rozpisom poskytnutých výkonov,
  • potvrdenka o poskytnutí zdravotnej starostlivosti s rozpisom výkonov,
  • bankový Príkaz na úhradu alebo Medzinárodný príkaz na úhradu.

Cudzojazyčné doklady priložené k žiadosti o preplatenie budú akceptované aj bez oficiálneho prekladu.

Ideálne je informovať sa pred pôrodom v zahraničí vo vašej zdravotnej poisťovni.

 

Výška úhrady

Výšku úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zahraničí je možné presne vyčísliť až po dodaní lekárskej správy a všetkých ostatných potrebných dokladov zdravotnej poisťovni. Keďže dopredu nie je jasné, akú zdravotnú starostlivosť budete vy a dieťa potrebovať, poisťovňa vám dokáže vopred povedať len veľmi orientačnú výšku úhrady za pôrod. Suma, ktorú dostanete späť, predstavuje priemernú cenu za rovnaké výkony na Slovensku.

Všetky tri zdravotné poisťovne vám za pôrod vrátia približne rovnakú sumu, ktorá sa pohybuje okolo 600 eur za samotný pôrod a približne 500 eur za starostlivosť o dieťa.

Pri podávaní žiadosti o preplatenie skontroluje zdravotná poisťovňa správnosť vašich osobných údajov v registri poistencov, ako i vaše splnenie povinnosti platiť poistné a splnenie povinnosti určenia platiteľa poistného. Príslušná zdravotná poisťovňa preplatí náklady len tomu, kto má počas celej doby poistného vzťahu určeného platiteľa poistného a má uhradené preddavky na poistné alebo poistné. Ak ste zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné alebo poistné zamestnávateľ, alebo ak vaše dlžné preddavky na poistné alebo poistné zaplatíte dodatočne, budete mať tak isto nárok na preplatenie starostlivosti. Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná preplatiť vaše náklady najneskôr do troch mesiacov od prijatia žiadosti o preplatenie.

 

Cena za pôrodnú starostlivosť v zahraničných pôrodniciach

Slovenky najčastejšie navštevujú pôrodnice neďaleko štátnych hraníc v Rakúsku a v Českej republike. V Českej republike je možné, že sumu za pôrod zaplatíte hneď pri prijatí do pôrodnice, môžete sa však stretnúť aj s tým, že pôrodnica od vás žiadnu platbu chcieť nebude. Vyrieši si platbu priamo s poisťovňou. Vo Fakultní nemocnici v Brne ( pracovisko Bohunice a Obilní trh) riešia i komplikované prípady, a teda v prípade komplikovanejšieho pôrodu nie je potrebný prevoz vás či dieťaťa inam.

V Hainburgu zaplatíte v rámci štandardnej starostlivosti za každý deň pobytu v pôrodnici. Predpôrodné vyšetrenia si hradíte zvlášť, mimo tejto platby. V prípade komplikácií vás prevezú do Viedne.

 

Pôrodnica

Úhrada za vaginálny pôrod a starostlivosť o dieťa

Úhrada za pôrod cisárskym rezom a starostlivosť o dieťa

Pôrodnica vo Fakultnej nemocnici Brno – Bohunice

cca 550 €

cca 800 €

Pôrodnica vo Fakultnej nemocnici Brno – Porodnice Obilní trh

cca 550 €

cca 800 €

Pôrodnica v Nemocnici Vyškov

Platbu rieši pôrodnica priamo s poisťovňou

Platbu rieši pôrodnica priamo s poisťovňou

Pôrodnica v Landesklinikum Hainburg

Štandardná starostlivosť (vrátane pôrodu)

584 €/ deň

 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia