Alzheimerova choroba – podceňovaná príčina smrti?

nedeľa, 27. apríl 2014, 15:45

Alzheimerova choroba pravdepodobne zohráva oveľa väčšiu úlohu v dátach o úmrtí ako býva prezentované. Podľa Centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) je šiestou najčastejšou príčinou úmrtí v USA (Hoyert, Xu, 2012). James a kol. však v najnovšej štúdii uvádzajú, že Alzheimerová choroba (ACH) môže byť treťou najčastejšou príčinou úmrtí v USA po kardiovaskulárnych a onkologických ochoreniach, s takmer rovnakým počtom úmrtí ako chronické respiračné ochorenia, cievne mozgové príhody a nehody dohromady. Vzhľadom na to, že až 5 miliónov Američanov v súčasnosti žije s ACH, ochorením s priemernou dobou dožitia, od stanovenia diagnózy, 3-9 rokov, je záťaž úmrtí ACH potenciálne oveľa vyššia ako prezentuje CDC (James a kol., 2014).

Samotný fakt, že mnoho ľudí s týmto ochorením ani nie je podchytených pod zdravotnou starostlivosťou, poukazuje, že vo viacerých prípadoch unikajú skutočné čísla a údaje o úmrtiach na ACH ako príčinu úmrtia. Avšak len skutočný odhad počtu úmrtí na ACH by napomáhal k posúdeniu stavu a spoločenskej záťaže Alzheimerovej choroby.

Zistený stav môže napomôcť aj vládnym a súkromným výskumným prioritám a rozvoju v nedávno prijatom Národnom pláne Alzheimerovej choroby. Rozpočet na aktivity súvisiace s Alzheimerom je stanovený na rok 2014 sumou 100 000 000 dolárov, táto suma má byť čerpaná a zameraná na výskum, vzdelanie a dosah na Alzheimerovu chorobu, vrátane podpory zdravotnej starostlivosti (HHS USA).

Mnohé štúdie poukazujú práve na to, že prospektívne sledovania skupín obyvateľstva môžu poskytnúť skutočné odhady výskytu ACH a zároveň môžu byť považované za najlepší zdroj pre stanovenie rizika mortality na ACH. Aj spomínaná nová štúdia poukazuje, že z ich pozorovaní vyplýva, že počet úmrtí na ACH v populácii USA je oveľa vyšší ako je oficiálne hlásený (uvádza sa menej ako 5 % zo všetkých úmrtí). Štúdia trvala 8 rokov a sledovala 2 566 ľudí vo veku 65 a viac, takmer u štvrtiny pacientov sa vyvinul Alzheimer a z nich asi 400 zomrelo na toto ochorenie. Hoci je ich odhad úmrtí hrubý, je zaujímavé, že je 5-6 krát vyšší ako odhad hlásený CDC (James a kol., 2014).

Takéto prieskumy podávajú informácie o zisťovaní skutočných úmrtí, ktoré naznačujú, že spoliehanie sa na súčasný systém hlásenia úmrtí, môže minúť a podceňovať vplyv Alzheimerovej choroby. Problémom je, že demencia môže spôsobovať komplikácie – poruchy s prehĺtaním a podvýživu, ktoré môžu viesť k fatálnym stavom ako je pneumónia. Tieto skutočnosti potom môžu byť vedené ako bezprostredná príčina smrti, zatiaľ čo demencia je ako hlavná príčina vynechaná. Taktiež problémom pri určovaní hlavnej príčiny úmrtia môžu byť aj komorbidní pacienti, pretože môže existovať viac príčin, ktoré prispeli k úmrtiu. Možným riešením by bola úprava súčasného hlásenia úmrtí so zavedením konceptu zmiešanej úmrtnosti, ktorý by poukazoval na podiel viacerých príčin úmrtia. Výsledok by mohol viesť k pochopeniu úmrtí na chronické ochorenia v starnúcej populácii.


Použitá literatúra

Department of Health and Human Services USA, Fiscal Year 2014 Budget in Brief – Strengthening Health and Opportunity for All Americans, Dostupné online.

HOYERT DL., XU J.: Deaths: Preliminary Data for 2011, National Vital Statistics Reports, 2012, Volume 61, Number 6, Dostupné online.

JAMES BD., LEURGANS SE., HEBERT LE., SCHERR PA. YAFFE K., BENNETT DA.: Contribution of Alzheimer disease to mortality in the United States, Neurology, 2014, Dostupné online.

 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia