Slovenská zkušenost se zveřejňováním smluv pojišťoven a zdravotnických zařízení

utorok, 27. máj 2014, 17:15 a

V ČR je aktuálně diskutovaným tématem zveřejňování smluv zdravotních pojišťoven se zdravotnickými zařízeními. Jak je známo, jde o jeden z prvků zprůhlednění finančních toků ve zdravotnictví, který definuje programové prohlášení koaliční vlády a který požadoval ministr financí Andrej Babiš jakožto jednu z podmínek pro zvýšení odvodů za státní pojištěnce. Ministr MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, také zveřejňování smluv zařadil do série dvou desítek opatření ke stabilizaci ekonomiky zdravotnictví, které předložil vládě. Navíc bezprostředně po svém nástupu do funkce požádal Všeobecnú zdravotní pojišťovnu (VZP), aby agendu zveřejňování smluv řešila. V současnosti již VZP na svém webu smlouvy zveřejňovat začala, ostatní pojišťovny budou následovat.

Zdravotní pojišťovny na Slovensku mají od listopadu roku 2011 povinnost zveřejňovat smlouvy s poskytovateli na svých internetových stránkách. Určuje jim ji novela zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotních pojišťovnách, která byla navržena ministrem zdravotnictví Ivanem Uhliarikem (KDH). Novela zároveň ukládá povinnost zveřejňovati přílohy a dodatky ke smlouvám do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy nebo dodatku. Pokud jsou součástí smlouvy osobní údaje, ty se kromě jména, příjmení nebo názvu a sídla poskytovatele zdravotní péče nezveřejňují.

Cílem této novely bylo zvýšit transparentnost vztahů a finančních toků ve zdravotnictví. Ty dlouhodobě podléhaly kritice, kvůli jejich neprůhlednosti a hlavně kvůli „záhadně“ nastaveným cenám a limitům ve smlouvách a dodatcích, které často vytvářely podezření na korupční chování. Cíl novely se v teoretické rovině podařilo naplnit. V praxi je po dvou a půl roku naplnění cíle pouze částečně.

Zveřejňování smluv v praxi

Problém tkví hlavně v tom, že zákon neupravuje způsob, jakým by měla pojišťovna tyto smlouvy zpřístupnit, jednotlivé zdravotní pojišťovny sice smlouvy zpřístupnily, ale vyhledání konkrétní smlouvy pro konkrétního poskytovatele za konkrétní období je proces dost náročný, který se navíc mezi zdravotními pojišťovnami výrazně liší.

Ve státní Všeobecné zdravotní pojišťovně (VšZP) je vyhledávání na základě čísla smlouvy, které kromě pojišťovny a samotného poskytovatele asi nikdo jiný nezná. Na základě přiloženého návodu se při odfiltrování druhu poskytovatele a kódu pobočky pojišťovny (kde byla smlouva podepsána) seznam několik desítek tisíc pdf souborů zúží na několik stovek, při troše štěstí jen několik desítek. Pojišťovna Union filtr výběru omezila pouze na rok a měsíc, kdy byla smlouva podepsána, co dělá smlouvu s konkrétním poskytovatelem pro běžného smrtelníka absolutně nedohledatelnou. Nejen o naplnění znění zákona, alei jeho účelu se pokusila zdravotní pojišťovna Dôvera. Ta umožňuje výběr přes více filtrů, jako například podle kraje, typu zdravotní péčei odbornosti. Do vyhledávače stačí zadat jméno nebo ulici poskytovatele a údaje jsou načteny. Dostat se ke smlouvě však ještě vyžaduje často zbytečně náročný ověřovací kód (captcha) a trocha trpělivosti při načítání smlouvy, kterou si i tak nemůžete stáhnout pro opakované nahlédnutí. Navzdory těmto limitům jde o nejpříznivější způsob jak se relativně rychle dobrat k potřebné smlouvě.

Navzdory problematičtějšímu vyhledávání smluv je povinné zveřejňování smluv velmi dobrý krok k transparentnosti a výhody této novely využívá několik poskytovatelů, kteří v rámci určitého benchmarkingu sledují finanční ukazatele a limity kolegů a konkurentů zároveň. To jim umožňuje kontrolovat „zvýhodňování“ některých poskytovatelů a vytvářet tak diskusi ohledně neefektivity financování některých poskytovatelů a korupčních vztahů mezi pojišťovnou a poskytovateli. Přísun těchto informací jim tak zlepšuje jejich vyjednávací pozici s pojišťovnou.

Využívání veřejných smluv pojištěnci je vzhledem k náročnosti nalezení a interpretaci smluvních údajů velmi sporné. Lze konstatovat, že se občané stále při výběru poskytovatele řídí jinými pravidly a prioritami než parametry nastavení smluvních podmínek.

Další povinné informace

Kromě zveřejňování smluv mezi poskytovateli a pojišťovnou je na Slovensku od začátku roku 2011 povinné zveřejňování smluv státními orgány, obcemi, vyššími územními celky nebo právnickými osobami založenými těmito subjekty. Vyplývá to z novely zákona o svobodném přístupu k informacím, který od roku 2001 poskytuje občanům právo na přístup k informacím, jež mají k dispozici „povinné osoby“. Podle tohoto zákona je povinná osobai VšZP, která je povinna zpřístupňovat informace podle infozákona a zveřejňovat tak objednávky a faktury zboží a služeb. Dvě soukromé pojišťovny podle tohoto zákona povinnými osobami nejsou a zveřejňování tohoto typu informací se jich netýká.

článok bol napísaný pre české Zdravotnícke noviny a vyšiel v ročníku 63, čísle 11

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia