TREND TOP v zdravotníctve: Laboratóriá

nedeľa, 18. október 2015, 19:10 a

Laboratórna medicína sa zaoberá laboratórnymi analýzami vzoriek telesných tekutín, buniek, tkanív a následnou interpretáciou zistených nálezov. Tieto výsledky zásadne ovplyvňujú manažment pacienta v ďalšom kroku.


Tento článok je súčasťou zdravotníckej ročenky TREND TOP v zdravotníctve a vo farmácii, ktorú spoločne pripravoval HPI s redakciou časopisu TREND.


Zvyčajne sú kľúčovou pomôckou pre lekára v určovaní ochorenia a liečby, preto sa kladie veľký dôraz na kvalitu týchto analýz a výsledkov. V  laboratórnej medicíne sme svedkami investícií do inovácií, a tým aj zvyšovania kvality.

Za posledných desať rokov sa na Slovensku zmenila štruktúra trhu laboratórií. Veľká časť z nich, ktoré boli súčasťou nemocníc a polikliník, sa od týchto zariadení odčlenila a patrí samostatným poskytovateľom laboratórnej medicíny. Tí dnes tvoria viac ako 60 percent celého trhu laboratórnej medicíny, z toho viac ako 80 percent pokrývajú štyri veľké skupiny spoločností.

Tabuľka 1: Vývoj cien a nadlimitných výkonov laboratórií
Odbornosť Priemerná cena bodu v € Vývoj % podiel na nadlimitných výkonoch
2014 2013 2012 2014 2013 2012
Klinická biochémia 0,0062 0,0063 0,0064 -2,37% 14,51% 23,29% 10,40%
Patologická anatómia 0,0062 0,0064 0,0064 -2,91% 6,11% 6,82% 7,95%
Hematológia a transfuziológia 0,0077 0,0078 0,0078 -0,75% 8,75% 4,02% 4,00%
Klinická mikrobiológia 0,0064 0,0066 0,0067 -3,09% 5,83% 4,96% 2,16%
Klinická imunológia a alergológia 0,0081 0,0085 0,0087 -4,35% 7,54% 3,53% 4,75%
Lekárska genetika 0,0111 0,0104 0,0086 6,26% 2,94% 1,82% 2,24%
Klinická farmakológia 0,0086 0,0084 0,0083 2,11% 0,11% 0,04% 0,05%
Laboratórna medicína 0,0071 0,0072 0,0064 -1,47% 0,04% 0,09% 0,37%
Lab. a dg. metódy v hematológii a transfúziológii 0,0067 0,0074 0,0073 -9,65% 0,03% 0,00% 0,29%
Klin. pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 0,0164 0,0164 0,0157 0,04% 0,02% 0,01% 0,01%

Zdroj: ÚDZS

Na koni Medirex Group

Jedným z najväčších hráčov na trhu laboratórnej medicíny na Slovensku je spoločnosť Medirex Group. Tú tvorí skupina siedmich spoločností. Ide o Medicyt, ktorá prevádzkuje cytologické laboratóriá, akciovku Medirex s laboratóriami v Bratislave, Košiciach a ich okolí. Do skupiny patrí aj spoločnosť Nemocničná, ktorá prevádzkuje nemocnicu v Malackách, neziskovka Senior-geriatrické centrum, eseročka Medirex Servis poskytujúca prevádzkový a leogistický servis ostatným firmám. Ďalej Medirex Group Academy zameriavajúca sa na vedu, výskum a vzdelávanie, ako aj mikrobiologické laboratóriá HPL. Celá skupina kontinuálne od roku 2010 zvyšuje svoje tržby. Rovnako to bolo aj v minulom roku, keď si medziročne Medirex Group polepšil o 3,9 milióna eur na 51,4 milióna eur. Zisk však napriek tomu mierne klesol na 2,85 milióna eur.

Dvojkou na slovenskom trhu bola vlani z hľadiska tržieb spoločnosť Alpha Medical. U nás je jediným súkromným zariadením, ktoré poskytuje všetky služby laboratórnej medicíny. Pôsobí teda v siedmich odbornostiach – klinická biochémia, patologická anatómia, hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia, klinická imunológia a alergiológia, lekárska genetika a laboratórna medicína. Spoločnosť v rámci laboratórnej medicíny rozšírila svoje aktivity aj za hranice do Českej republiky a Poľska.

Tržby Alpha Medical stúpajú od roku 2012. Vlani firma zaznamenala medziročný nárast o 5,5 milióna eur. No pokiaľ ide o zisk, príliš sa jej nedarilo. Po dvoch ziskových rokoch sa dostala do 2,8-miliónovej straty.

Vyššia efektivita, nižšia cena

Vo všeobecnosti väčšine prevádzkovateľom laboratórií medziročne poklesli zisky. Súvisieť to môže napríklad aj so znížením ceny výkonov laboratórnej medicíny. Spomedzi desiatich vybraných odborností sa znížili až v ôsmich prípadoch. Priemerná cena bodu vzrástla v genetike a klinickej farmakológii. Najviac nadlimitných výkonov, ktoré zdravotné poisťovne uznali, ale nepreplatili, bolo minulý rok na pracoviskách klinickej biochémie.

Kvalita pracoviska – laboratória – závisí od dôveryhodnosti a presnosti výsledkov, ktoré interpretuje pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku vykonáva kontrolu procesu dodržiavania postupov Slovenská národná akreditačná služba (SNAS), ktorá udeľuje akreditácie laboratóriám. Tie, ktoré ju získali, nie sú pri úhradách zo zdravotných poisťovní však nijako zvýhodnené v porovnaní s laboratóriami bez akreditácie.

Tabuľka 2: TOP 10 samostatných poskytovateľov laboratórnej diagnostiky
Spoločnosť Tržby (mil. €) Zisk po zdanení (mil. €) Podiel na trhu
2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014
Medirex group  51 440  47 527  29 026  2 851  2 905 -472 35,4%
Alpha medical group1  47 001  41 487  35 045 -2 265 -563  4 868 32,4%
Skupina Klinická biochémia2  17 224  14 731  12 680  6 246  5 214  4 260 11,9%
Synlab Slovakia  11 899  12 598  11 845  19  1 168  1 540 8,2%
Cythopatos  4 078  3 393  2 970  121  69  31 2,8%
Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie  3 368  2 956  2 590  38  11  34 2,3%
RIA laboratórium  2 822  2 862  2 788  353  435  549 1,9%
AnalytX, s.r.o.  2 644  2 577  2 552  183  258  300 1,8%
Skupina Hemo Medika  2 439  2 018  2 030  131  218  335 1,7%
Laboratóriá Piešťany, spol. s.r.o.  2 297  2 152  1 772  471  417  407 1,6%

Poznámky: 1 Len entity na Slovensku; 2 Zisk za rok 2014 aj z pôsobenia v ČR
Zdroj: ministerstvo financií, účtovné závierky spoločností, osobné rozhovory

Najčastejším predmetom sťažností poskytovateľov laboratórnej medicíny sú limity, obmedzenie objemu výkonov, ktoré zdravotná poisťovňa preplatí laboratóriu. O počte výkonov pritom nerozhodujú laboratóriá, ale lekári, ktorí si ich objednávajú. Laboratóriá sa tak dostavajú do situácie, keď vykonávajú aj spomínané nadlimitné výkony, ktoré im poisťovňa môže, no nemusí preplatiť.

Poisťovne i samotné laboratóriá sa snažia preto zamerať svoju komunikáciu na indikujúcich lekárov.

Zastaraný zoznam výkonov

Skutočnosť, že väčšinu služieb laboratórnej medicíny poskytujú súkromní poskytovatelia, je zrejme hlavným faktorom technologických zmien. Investície do inovácií by asi neprichádzali tak rýchle, ak by laboratóriá zostali ako súčasť nemocníc alebo polikliník. Tie totiž výnosmi z laboratórií krížovo dotovali stratové prevádzky a zdroje nepoužívali na vývoj a modernizáciu laboratórií.

Inovácie viedli k zvýšeniu efektivity. Inovovať by sa však podľa poskytovateľov laboratórnej medicíny patrilo aj zastaraný zoznam výkonov, ktorý vydáva ministerstvo zdravotníctva. Chýbajú aj štandardizované postupy a pravidlá uznávania a podmienky úhrad výkonov zdravotnými poisťovňami.

Aj laboratóriá by privítali e-Health, od čoho očakávajú zvýšenie efektívnosti. Preto si niektoré laboratóriá vybudovali už elektronickú komunikáciu s lekármi a nemocnicami, ktorou si vymieňajú žiadanky i výsledky.


Tento článok je súčasťou zdravotníckej ročenky TREND TOP v zdravotníctve a vo farmácii, ktorú spoločne pripravoval HPI s redakciou časopisu TREND.


Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia