TREND TOP v zdravotníctve: Záchranná služba

nedeľa, 18. október 2015, 18:15 a

Záchranky prešli od roku 2004 obdobím radikálnej transformácie. Sieť staníc narástla trojnásobne, vybudovalo sa silné priestorové, technické a personálne zázemie a nastavili operačné procesy.


Tento článok je súčasťou zdravotníckej ročenky TREND TOP v zdravotníctve a vo farmácii, ktorú spoločne pripravoval HPI s redakciou časopisu TREND.


Slovenské záchranky sa kvalitou priblížili vyspelým krajinám Európy a sveta. Vlani dokonca dokázali ešte znížiť priemerné dojazdové časy k pacientom a svojim prevádzkovateľov zvýšiť tržby.

Vyššie tržby

Najviac sa na tom podieľali, prirodzene, najväčší hráči. Medziročne si v tržbách polepšila hlavne Falck Záchranná, ktorá prevádzkuje najviac staníc záchrannej zdravotnej služby. Jej sieť pokrýva 39 percent územia Slovenska, hlavne východný, severný a južný región. Kým v roku 2013 dosiahol Falck tržby 27 miliónov eur, vlani to bolo už 32 miliónov eur. Za ním sa v rebríčku najväčšieho nárastu tržieb ocitla eseročka Life Star Emergency. Tá si medziročne polepšila o 2,9 milióna eur, keď dosiahla tržby 10,1 milióna eur.

Nárast tržieb záchraniek možno vyčítať aj z nákladov zdravotných poisťovní, ktoré im preplácajú služby. V roku 2014 podľa dát Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zdravotné poisťovne evidenčne uznali aj preplatili náklady na záchrannú zdravotnú službu v hodnote viac ako 87,6 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to o 2,85 milióna eur viac.

Tabuľka 1: Paušál na záchrannú zdravotnú službu
  Počet staníc Mesačný paušál na stanicu Mesačný paušál spolu Ročný paušál spolu
Rýchla lekárska pomoc 92 28 426 2 615 299 31 382 403
Rýchla zdravotná pomoc 181 16 344 2 958 221 35 498 647

Zdroj: zdravotné poisťovne

Každá záchranka má uhrádzané nielen výkony, ale dostáva aj mesačný paušál, bez ohľadu na počet výjazdov. Pre sanitky rýchlej zdravotnej pomoci (posádka bez lekára) to je 16 343,76 eura. Záchranky s lekárom dostávajú každý mesiac 28 426,09 eura. Ročne tak samotná existencia záchraniek stojí takmer 67 miliónov eur. K tomu treba pripočítať náklady na výjazdy. V roku 2014 preplatili zdravotné poisťovne za výkony a prejazdené kilometre ďalších takmer 20 miliónov eur. Pomer paušálu a výkonov pri pozemnej záchrannej zdravotnej službe je tak v percentách 77 : 23.

Nielen tržby, ale aj priemerné dojazdové časy si niektoré záchranky zlepšili. Z dostupných dát možno badať zlepšenie okrem prevádzkovateľa Falck Záchranná aj v spoločnosti ZaMED. Priemerný čas dojazdu záchraniek predstavuje rozdiel medzi časom výdaja pokynu na zásah operačným strediskom záchrannej služby a jej dorazením na určené miesto. Vlaňajší priemerný čas dojazdu záchraniek rýchlej lekárskej pomoci Falcku bol osem minút. Vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci mali priemerný dojazd deväť minút a dvadsať sekúnd. V oboch kategóriách tak boli najlepšie. Celkovo záchranky zvýšili aj počet výjazdov. Najmarkantnejšie Záchranná služba Košice a Falck Záchranná.

Tabuľka 2: Poskytovatelia pozemných staníc záchrannej služby
 Prevádzkovateľ Počet RLP Počet RZP Spolu RLP+RZP
Falck Záchranná 32 75 107
ZZS Bratislava 23 39 62
ZS Košice 15 32 47
LSE 13 17 30
ZaMED 4 10 14
Ostatní 5 8 13
Spolu 92 181 273

Poznámky: ZZS BA: z 23 RLP sú 2 s vybavením MIJ (mobilná intenzívna jednotka)
Zdroj: ministerstvo zdravotníctva, HPI

Rovnakí hráči

V rokoch 2013 a 2014 žil trh vypísanými troma tendrami na povolenia na prevádzkovanie záchraniek vyhlásenými ministerstvom zdravotníctva. Od rozdelenia licencií sa minulý rok, pokiaľ ide o hráčov na trhu, nič nezmenilo. Spomedzi 12 poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby je sedem nemocníc a päť spoločností špecializujúcich sa na poskytovanie záchrannej zdravotnej služby. Týchto päť spoločností sú zároveň najväčší prevádzkovatelia záchrannej zdravotnej služby na Slovensku.

Novinkou v tomto období bolo, že povolenia na prevádzkovanie záchraniek platia už na šesť rokov. Predtým platili štyri roky. Dôsledkom toho zostal počet fungujúcich ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby nezmenený. Celkovo ide o 273 staníc. Záchranky rýchlej lekárskej pomoci (RLP) majú 92 bodov. Rýchla zdravotná pomoc (RZP) má 181. Tento počet sa optimalizoval v apríli 2013 po analýze operačného strediska, keď sa 26 staníc RLP transformovalo na RZP.

Okrem poskytovateľov sa na fungovaní záchranného systému spolupodieľa aj spomínané operačné stredisko, ktoré je zodpovedné za nepretržitý príjem tiesňového volania. Vrátane spracovania a vyhodnotenia informácií z volaní. Na základe stanovenia naliehavosti udalosti sa vydáva pokyn na výjazd potrebnému typu zásahovej skupiny. Zriaďovateľom strediska je ministerstvo zdravotníctva.

Tabuľka 3: Finančná a výkonnostná vizitka záchraniek
 Poskytovateľ Tržby (mil. €) Počet zamestnancov Počet výjazdov za rok Počet výjazdov/deň a stanicu Priemerný dojazdový čas (min)
2014 2013 2012 2011 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Falck Záchranná  32,0 27,0 25,8 26,6 1360 1053  162 063 143 246 5,3 4,3 RLP: 8:00
RZP: 9:20
RLP: 9:50
RZP: 10:48
ZZS Bratislava 17,8  16,2  17,0 17,3 594 568 n 128 620 n 6,5 n 10:28
ZS Košice 13,5  11,7 11,8 12,1 648 573 104 707 82 298 6,1 5,5 10:47 10:39
LSE 10,1  7,2 6,9 7,1 n n n n n n n n
ZaMED 5,1  5,7 4,3 5,8 203 241 24 168 26 592 4,2 3,8 10:36 11:41

Zdroj: účtovné závierky spoločností, osobné rozhovory, OS ZZS

Inovácie prichádzajú od súkromníkov

Systém záchraniek ešte stále čerpá z toho, čo sa nastavilo za ministrovania Rudolfa Zajaca. V regulácii trhu sa za posledný rok nezmenilo takmer nič. Takmer, lebo v decembri 2014 bol aktualizovaný ministerský výnos o materiálno-technickom vybavení jednotlivých typov sanitiek. Vo väčšine prípadov túto reguláciu poskytovatelia spĺňali aj predtým.

Inovácie prichádzajú od súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. ZaMED, s.r.o., z Komárna ako prvý poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby na Slovensku minulý rok spojazdnil telemetrické zasielanie pacientovho EKG nielen medzi svojimi ambulanciami, ale aj na konzultácie špecialistom do kardiocentier. Posádka sanitky tak vie v krátkom čase posúdiť, či pacient môže ostať doma, má byť vyšetrený v nemocnici alebo má posádka vycestovať s pacientom do kardiocentra. Záchranári ZaMED-u ako prví používajú tiež online prístup k niektorým údajom o pacientoch zo zdravotnej poisťovne Dôvera, vďaka čomu majú možnosť napríklad zistiť, aké lieky pacient užíva.

Vynárajúcim sa problémom pri záchrankách sú mzdy lekárov. Kým tí, ktorí pracujú v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti, majú regulovanú výšku mzdy, na lekárov v záchrankách sa táto regulácia nevzťahuje. Prevádzkovatelia záchraniek kvôli tomu čelia tlaku svojich zamestnancov na zvyšovanie miezd, hoci tieto náklady nemajú kompenzované v cene záchrannej zdravotnej služby. O vyššie platy žiadali záchranári aj rezort zdravotníctva v rámci medzirezortného pripomienkovania novely zákona, ktorá má upraviť minimálny mzdový základ rôznych skupín zdravotníckych pracovníkov. Rezort však zamestnancov záchraniek do legislatívy odmietol zakomponovať. S odvôvodnením, že ide o jediné regulované povolanie, kde príjmy sú na základe určeného paušálu, ktorý sa pred dvomi rokmi zvyšoval.


Tento článok je súčasťou zdravotníckej ročenky TREND TOP v zdravotníctve a vo farmácii, ktorú spoločne pripravoval HPI s redakciou časopisu TREND.


Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia