Čo robiť ako predsedajúca krajina EÚ?

streda, 09. december 2015, 14:45

Na budúci rok budeme 6 mesiacov predsedajúcou krajinou EÚ. Čakajú nás stovky rôznych významných i bezvýznamných podujatí. Letisko, hotely či taxikári (najmä v Bratislave) sa potešia.

Keďže zdravotníctvo je v kompetencii národných štátov, na túto tému nás čakajú skôr reprezentatívne akcie, ktoré by sa rovnako dobre mohli uskutočniť v Lisabone, Ríme či Helsinkách. Prípadne, ak by sa neuskutočnili, asi by sa tiež nič nestalo…

Čím by Slovensko mohlo preberané témy obohatiť? Na akú agendu by sme mali priložiť dôraz, aby sme sa ako krajina odlíšili od ostatných členov EÚ a zároveň pri tom riešili dôležité a praktické problémy súvisiace aj s naším zdravotníctvom?

Spoločne, s pomocou expertízy ďalších krajín sa môžeme posunúť k riešeniam v niekoľkých oblastiach:

  • Reexport liekov

Ako regulovať ceny liekov tak, aby nedochádzalo k nedostatkom na rôznych európskych trhoch? Je priestor pre väčšiu koordináciu regulátorov?

  • Referencovanie cien zdravotníckych pomôcok

Podobne ako kedysi pri liekoch, aj pri zdravotníckych pomôckach jestvujú významné cenové rozdiely medzi krajinami. A nie, Slovensko nevychádza z toho ako krajina s lacnejšími pomôckami. Ak hľadáme finančné rezervy systému, tu ich máme na podnose. Porovnávanie cien medzi krajinami je zložitejšie než v prípade liekov, dostupnosť informácií je ešte horšia – preto je potrebné sa o tom rozprávať na celoeurópskej úrovni.

  • Zdravotná starostlivosť o Rómov

Zdravotný stav našej populácie nie je dobrý. Respektíve, nezodpovedá objemu peňazí, ktoré prúdia každý rok do zdravotníctva. Tento výpočet stojí predovšetkým na ukazovateli strednej dĺžky života a s ním súvisiacej dojčenskej úmrtnosti. Rómske etnikum dosahuje zlé hodnoty, čím ovplyvňuje priemer celej krajiny. Ak sa chceme v medzinárodnom porovnaní parametrov zdravotného stavu zreteľahodne zlepšiť, bez zlepšenia starostlivosti o Rómov sa nám to nepodarí. Ako na to? Aké sú  inšpiratívne skúsenosti s touto problematikou v Európe?

  • Zdravotná starostlivosť o utečencov

Štvrtá téma je aktuálna najmä v Nemecku a tranzitných krajinách, ktorými doň prichádzajú utečenci predovšetkým z Blízkeho východu. Akým spôsobom zabezpečíme  utečencom právo na prístup k zdravotnej starostlivosti, jej financovanie? Predstavujú utečenci výzvu pre verejné zdravotníctvo? Ako sa k nej postavíme?

Máme unikátnu príležitosť ovplyvniť aktuálnu zdravotnú politiku v Európe. Najbližšie sa Slovensko stane predsedajúcou krajinou EÚ niekedy až okolo roku 2030.

 

článok bol napísaný pre Zdravotnícke noviny

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia