Najlepší z možných svetov – pre úradníkov

štvrtok, 14. apríl 2016, 0:20

Celý veľkonočný víkend som strávil s Martinom Filkom v hlave. Čítal som jeho manifest. Zdravotnícke noviny pýtali odo mňa k tomu komentár. Mal som k tomu poznámky, zopár výhrad i súhlasov. Práve som ich brúsil do potrebného počtu riadkov, keď prišla správa o jeho nehode. Martin, nie vždy sme spolu súhlasili, ale v diskusii sme sa obohacovali navzájom. Budeš nám chýbať.

Žiadna krajina nedokáže mať naraz anglosaské dane, škandinávske výdavky a balkánsku korupciu. Týmito slovami sa začína Najlepší z možných svetov, manifest troch štátnych úradníkov, Martina Filka, Štefana Kišša a Ľudovíta Ódora.

Autori poukazujú na triviálnu, ale dôležitú vec: rozhodnutia v oblasti verejných politík majú prinášať hodnotu za investované peniaze. Treba túto hodnotu merať. Rozhodovaniu majú predchádzať dôkladné analýzy všetkých nákladov i výnosov, ako aj alternatívnych scenárov. V manifeste trpezlivo vysvetľujú, ako sa také analýzy majú robiť, čo všetko majú skúmať. A kto má na to celé dohliadať.

To všetko si bude vyžadovať posilnenie analytických kapacít v štátnej správe ako aj reformu inštitúcií.

Autori pracujú na prestížnych analytických pozíciách na Inštitúte pre finančnú politiku (IFP) pri ministerstve financií a v Rade pre rozpočtovú zodpovednosť. Denne sa čelne stretávajú s tzv. politickou realitou. Keď sa prijímajú očividne zlé, alebo prinajmenšom očividne nepodložené rozhodnutia. Keď sa ciele zamieňajú s nástrojmi. A nemerajú sa dosiahnuté výsledky, indikátory úspechu.

Frustrácii autorov veľmi dobre rozumiem.

Aj my v HPI už roky poukazujeme, že sa v zdravotníctve prijímajú rozhodnutia bez reflexie reality, bez zhodnotenia dopadov a skúmania alternatív, bez analýzy a bez diskusie. Namiesto toho, aby sme šli vpred, prešľapujeme. Uteká nám čas i peniaze.

Podobne ako medicína, aj zdravotná politika sa má riadiť princípmi evidence-based, má byť založená na dôkazoch. Snaha priniesť poriadok do rozhodovania o verejných politikách je preto správna, hoci v našich balkánskych pomeroch nemusí mať dlhé trvanie.

Manifest ide ďalej, navrhuje presunúť rovnováhu moci v štáte. Jej významnú časť dáva do rúk pár úradníkom, ktorí neprechádzajú demokratickými voľbami. Osvieteným technokratom, ktorí majú byť vybratí verejným konkurzom.

Posilniť by sa malo postavenie ministerstva financií, a predovšetkým IFP, ktorého dvaja členovia sú autormi manifestu. Na IFP sa majú zbiehať kontrolné a analytické činnosti o hospodárení všetkých štátnych podnikov, schvaľovanie investičných projektov, dopady navrhovaných regulácií.

Žiaden rezort dobrovoľne neodovzdá časť svojej moci niekomu inému (ministerstvu financií). A ani politici sa jej len tak nevzdajú v prospech úradníkov. Ide o politikum, ktoré je súčasťou všetkých možných svetov, aj toho – podľa autorov – najlepšieho.

Takýto úradnícky únos štátu je potenciálne nebezpečný. Nemusí to byť práve Filko, Kišš či Ódor, kto bude nakoniec tým osvieteným technokratom, ktorý bude riadiť naše osudy.

Kto chce takto zásadne meniť tento svet, mal by vstúpiť do politiky. A svoj názor na správu vecí verejných obhájiť pred voličmi.

 

 

článok bol napísaný pre Zdravotnícke noviny

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia