Individuálne zdravotné poistenie a jeho pozícia na trhu

sobota, 18. február 2006, 16:00

Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení platnom od 1.1. 2005 zadefinoval dva druhy zdravotného poistenia:

 1. verejné zdravotné poistenie je poistenie na základe ktorého má každý občan právo na zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou v rozsahu, aký určuje zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a zákon č.577/2004 Z.z. o rozsahu
 2. individuálne zdravotné poistenie, ktorého rozsah zdravotnej starostlivosti je zadefinovaný v poistnej zmluve uzatvorenej dobrovoľne medzi poistníkom a poisťovateľom. Individuálne zdravotné poistenie je neživotné poistenie a poistným druhom je úrazové poistenie alebo poistenie choroby.

Zdravotná poisťovňa môže individuálne zdravotné poistenie vykonávať sama, alebo ho môže sprostredkovať svojim poistencom v inej poisťovni. Poisťovne poskytujúce individuálne zdravotné poistenie majú možnosť ponúkať produkty, ktoré zabezpečujú pokrytie nákladov na zdravotnú starostlivosť súvisiacu najmä s chorobou, úrazom, tehotenstvom či preventívnou starostlivosťou. Individuálne zdravotné poistenie ponúka rôzne formy poistenia:

 1. Poistenie nastatia vzniku poistnej udalosti – úraz, choroba
 2. Poistenie zdravotnej starostlivosti
  • častejšie preventívne prehliadky
  • niektoré zdravotnícke pomôcky napr. kontaktné šošovky, okuliare, zubné protézy a pod.
  • zabezpečenie termínu ošetrení u odborných lekárov
  • poistenie nadštandardnosti v prípade hospitalizácie (výber poskytovateľa, výber operatéra, lepšia izba, komfort, lepší materiál ako je štandard, znižovanie čakacej doby)
  • zmluvné zdravotné poistenie (pre cudzincov s dlhodobým pobytom)
  • poistenie liečebných nákladov pri pobyte v zahraničí
  • stomatologické poistenie
 3. Poistenie za trvalé následky
 4. Poistenie denného odškodnenia v dôsledku vzniku poistnej udalosti
  • poistenie denného odškodnenia v dôsledku úrazu
  • poistenie denného odškodnenia v dôsledku pobytu v nemocnici

Pozícia individuálneho zdravotného poistenia na Slovensku je veľmi slabá, čo deklaruje aj ponuka komerčných poisťovní. Z 25 poisťovní pôsobiacich na slovenskom trhu ho však ako samostatný produkt poskytuje iba jedna (Poisťovňa Union, a.s.) a jeho podiel na slovenskom trhu neživotného poistenia je menej ako 0,2 %.

Čiastočne sa tomuto produktu venuje ešte Poisťovňa Generali, a.s. a Poisťovňa Uniqua, a.s. (ponúkajú iba úrazové poistenie a poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici a pri práceneschopnosti). Ostatné poisťovne ponúkajú iba niektoré formy individuálneho zdravotného poistenia ako možnosť pripoistenia ku svojim svojím produktom životného poistenia.

V minulom roku došlo k výraznému posunu v procese upevňovania pozície individuálneho zdravotného poistenia uzatvorením exkluzívnej zmluvy medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. a Poisťovňou Union, a.s. Zmluva zaručuje poistencom VšZP, a.s. 10%-nú zľavu pri uzatvorení individuálneho zdravotného poistenia v Poisťovni Union, a.s.

#TABULKA

#TABULKA

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia