sobota, 18. február 2006, 17:00

Analýza porovnáva ceny a úhrady stovky najnákladnejších ATC skupín liečiv na Slovensku a v Českej republike.

sobota, 18. február 2006, 16:00

Zákon o zdravotnom poistení definuje vedľa verejného zdravotného poistenia aj individuálne zdravotné poistenie. Jeho pozícia je na Slovensku veľmi slabá, čo deklaruje aj ponuka komerčných poisťovní.

sobota, 18. február 2006, 15:00

Slobodné fórum predstavilo svoju koncepciu reformy zdravotníctva „Zdravotníctvo pre všetkých“. Nasledujúce riadky sú venované stručnému zhrnutiu tohto návrhu na ďalšiu fundamentálnu zmenu systému.

sobota, 18. február 2006, 14:00

Mierne predčasný koniec volebného obdobia vlády prichádza v období, keď sa podarilo do ekonomiky nainštalovať takmer celý vládou zamýšľaný balík reformných opatrení (s výnimkou podstatnejšej reformy vzdelávania). Tieto opatrenia zakladajú trvalú kvalitatívnu zmenu v ekonomike (pri vylúčení možnosti politicky motivovaného radikálneho zvrátenia), ktoré znamenajú stimul k ekonomickej aktivite a prínos k budúcej konkurencieschopnosti a udržateľnosti rozvoja.

sobota, 18. február 2006, 13:00
  • Deficit zahraničného obchodu sa medziročne výrazne prehĺbil
  • Januárový inflačný skok bol väčší ako vlani
  • Boom stavebníctva
  • 9,2%-ný rast maloobchodných tržieb
  • Regionálna mzdová diferenciácia sa ďalej prehlbuje
  • Pokračoval silný rast počtu podnikov
  • Najlepšie makroekonomické výsledky od začiatku ekonomickej transformácie
  • Reálny rast HDP až 7,5 %

sobota, 18. február 2006, 12:00

Súčasný minister zdravotníctva ČR v nedeľnej televíznej diskusii dňa 22. 1. 2006 na ČT1 povedal, že jeho cieľom je v priebehu 4 rokov zvýšiť zdroje v zdravotníctve zo 7 % na 9 % z HDP. Podľa kalkulácie Health Policy Institute takýto cieľ spôsobí zvýšenie odvodov z 13,5 na 19,4 %.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia