Makro, máj 2006

streda, 24. máj 2006, 15:00

Rast HDP podľa predbežného odhadu až 6,3 %

V 1. štvrťroku 2006 sa podľa tzv. rýchleho odhadu Štatistického úradu SR vytvoril hrubý domáci produkt v objeme 368,8 mld. Sk. V porovnaní s 1. štvrťrokom 2005 reálne vzrástol o 6,3 %. Táto mimoriadne priaznivá hodnota nie je žiadnym prekvapením, skôr potvrdením priaznivých očakávaní. V júni ŠÚ SR upresní svoj odhad, podľa doterajších skúseností však nepredpokladáme, že by sa odchýlil od spomenutého rýchleho odhadu o viac ako jednu- dve desatiny percenta.

Vynikajúce hodnoty indexov produkcie dávajú tušiť pokračovanie mimoriadne silného rastu HDP

Je možné, že sa ešte v roku 2006 dočkáme ďalších pozitívnych prekvapení spojených s ekonomickým rastom: v marci totiž prudko narástla dynamika všetkých indexov produkcie a je pravdepodobné, že to tak zostane v dlhšom období. Rast stavebnej produkcie o 18 %, rast priemyselnej produkcie o 15,3 % a rast maloobchodných tržieb o 10% (všetko v stálych cenách) vytvárajú už dávno nevidenú kombináciu indexov produkcie. Pravda, pohyb týchto indexov nie je to isté ako zmena HDP (indexy produkcie či tržieb nevypovedajú priamo o pridanej hodnote, skôr o tržbách či fyzikálnych objemoch), súvislosť tam však je.

Rast HDP o 6,3 % = rast zamestnanosti o 2,3 % + rast produktivity o 4 %

Vysoké tempo rastu HDP bolo spojené aj s vysokým rastom zamestnanosti. Medziročná zmena zamestnanosti za prvý štvrťrok dosiahla asi 2,3% (tu ide tiež o tzv. rýchly odhad ŠÚ SR). Rýchly odhad zamestnanosti vypovedá o zmenách počtu pracujúcich tvoriacich HDP Slovenska (zohľadňuje sa tu územný princíp, nie sú zahrnutí pracovníci pracujúci v zahraničí). Preto sa tento odhad rastu zamestnanosti môže líšiť od toho, ktorý bude zverejnený na báze výberového zisťovania pracovných síl.

Výdavky na výskum a vývoj sú naďalej neuspokojivé

Štatistický úrad SR priniesol štatistické výsledky o výskume a vývoji za rok 2005. Rok 2005 bol prvým rokom implementácie programu Minerva, od ktorého si vláda sľubuje podporu výskumu a vývoja, rozvoj inovácií a technológií. Údaje o výskumu a vývoji sú však neuspokojivé: podiel výdavkov na výskum a vývoj tvoril iba 0,51% z HDP. Hoci sa nominálne navýšili verejné výdavky na výskum a vývoj (dosiahli 4,54 mld. Sk, zároveň klesli výdavky súkromného sektora (dosiahli len 2,96 mld. Sk). A pokles výdavkov súkromného sektora na výskum a vývoj neznamená nič dobré vo vzťahu k budúcej konkurencieschopnosti či inovačnému potenciálu.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia