Makro, február 2007

nedeľa, 25. február 2007, 14:00

Miera inflácie významne klesla, ale musí ešte viac

V roku 2007 musí miera inflácie radikálne klesnúť, ak má Slovensko v roku 2009 prijať euro. Vláda a NBS pravdepodobne začnú boj o každú desatinu percenta miery inflácie. V januári 2007 dosiahla hodnota medziročnej inflácie 3,0%, čo zlepšenie oproti 4,1 % v januári 2006. Postupne však miera inflácie musí klesnúť aspoň o ďalšie tri desatiny percentuálneho bodu, ak má slovenská ekonomika splniť inflačné maastrichtské kritérium pre prijatie spoločnej meny. Šance pre to ešte sú: Aj relatívne silnejšia koruna, absencia pravidelného zvyšovania regulovaných cien na začiatku roka, zníženie sadzby DPH na lieky a zdravotnícky materiál, ako aj nižšia cena ropy na začiatku roka 2007 oproti 2006 – to všetko nahráva zníženiu miery inflácie. Existujú však aj rizikové faktory. Napríklad silný dlhodobý rast domáceho dopytu (aký na Slovensku registrujeme) môže pôsobiť na rast cien v sektore neobchodovateľných tovarov (tam sa totiž rast domáceho dopytu nemôže bezproblémovo pokryť dovozom). Iným rizikovým faktorom (ktorý však ešte nemusí pôsobiť v roku 2007) je nárast vzácnosti elektrickej energie po odstavení niektorých blokov jadrových elektrární.

Rast ekonomiky aj zamestnanosti stále vo veľkom štýle

Podľa tzv. rýchleho odhadu ŠÚ SR v treťom štvrťroku 2006 vzrástol počet zamestnaných o 2,2 %. Ide o zamestnanosť podľa ESA95, teda počíta len s pracujúcimi v SR, z tejto štatistiky unikajú občania SR pracujúci v zahraničí. Ide stále o veľmi solídny rast zamestnanosti, porovnateľný s predošlými štvrťrokmi 2006.

Reálny rast HDP v poslednom štvrťroku dosiahol podľa rýchleho odhadu 9,5 %, čím sa prakticky zopakoval priam šokujúci výsledok z tretieho štvrťroka (9,8 %). K postupnému zrýchľovaniu reálneho rastu HDP dochádza už od roku 2001, z toho už od roku 2004 sú tempá značne vysoké. Celoročné tempo rastu HDP za rok 2006 asi dosiahne 8,2 %. Presné výsledky budú známe až v polovici marca.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia