Švajčiari odmietli systém jednej poisťovne

štvrtok, 29. marec 2007, 17:00

Téma, či jednu alebo viac zdravotných poisťovní, nie je v Európe ojedinelá. O zavedení plurality sa vášnivo diskutuje v Maďarsku (kde majú zatiaľ štátny monopol), vo Švajčiarsku zasa navrhli opačnú cestu – od plurality k monopolu. Keďže sa podobnými úvahami zaoberajú aj tvorcovia súčasnej zdravotnej politiky na Slovensku, pozrime sa na túto švajčiarsku iniciatívu bližšie. V referende 11. marca 2007 ju 71 % hlasujúcich Švajčiarov odmietlo.

Švajčiarsky poistný systém je založený na povinnom poistení v niektorej zo zdravotných poisťovní. Tých na trhu dnes pôsobí 87 – niektoré celoštátne, niektoré len na úrovni kantónov, iné sú zamerané na vybrané profesné skupiny. Žiadna poisťovňa nesmie odmietnuť prijať poistenca, ktorý spĺňa zameranie poisťovne. Poistné si určuje zdravotná poisťovňa sama podľa rôznych zdravotných plánov (napr. podľa ochoty klienta znášať spoluúčasť), nie však podľa rizika alebo výšky príjmu klienta. Výška poistného pre deti môže byť stanovená nižšie. Medzi poisťovňami prebieha prerozdelenie zdrojov podľa indexu rizika.

Pre časť populácie (30 %) platí úľava na poistnom, ktorú kompenzuje štát. Úľava sa týka nízkopríjmových a nemajetných osôb a jej výška sa líši kantón od kantónu. Celková výška tejto štátnej dotácie v roku 2005 predstavovala 17,3 % zdrojov zdravotných poisťovní z poistného. Náklady na správu (mzdy, budovy, marketing, informačný systém) všetkých poisťovní tvorili spolu 5,4 % celkových nákladov zdravotných poisťovní.

Iniciatíva za jednotnú sociálnu zdravotnú poisťovňu pochádza z dielne Sociálnodemokratickej strany Švajčiarska. Projekt predstavili argumentami (Rámček), ktoré sa dajú zhrnúť do týchto bodov:

 • pri jednej poisťovni sa ušetria prevádzkové náklady vrátane marketingových,
 • konkurencia medzi poisťovňami je len zdanlivá,
 • kalkulácia poistného podľa výšky príjmu povedie k vyššej solidarite,
 • poistenci získajú zastúpenie v dozorných a výkonných orgánoch poisťovne.

Hlavné protiargumenty odporcov boli:

 • chýbajúca súťaž nákupcov zdravotnej starostlivosti povedie k rýchlejšiemu rastu poistného,
 • závislosť výšky poistného od príjmu povedie k zvýšeniu zaťaženia strednej triedy,
 • systém jednej poisťovne vedie k centrálnemu štátnemu plánovaniu v zdravotníctve,
 • dôsledky zavedenia takéhoto systému nie sú dostatočne preskúmané.

Spolková rada ako i parlament odporúčali inciatívu nepodporiť. Švajčiarska lekárska komora zaujala neutrálny postoj, hoci sa zhodla na tom, že predložený návrh problémy zdravotníctva uspokojivo nevyrieši. Pozitívom inciatívy bolo podľa lekárov jasné odlíšenie sociálneho a súkromného zdravotného poistenia, negatívum predstavovali obavy zo vzniku adminstratívneho, finančného a centralistického „monštra“. Vyjadrili tiež pochybnosti, či sa takejto organizácii podarí naozaj znížiť prevádzkové náklady.

Účasť v referende dosiahla 44,9 %, za systém jednej poisťovne sa vyslovilo 28,8 % hlasujúcich. Najmenej prívržencov mal tento návrh v kantónoch s prevažujúcou nemčinou, naopak, vo francúzskych a talianskych kantónoch si návrh získal vyššiu podporu.

Po neúspechu v refrende švajčiarski sociálni demokrati žiadajú zvýšenie transparentnosti v zdravotných poisťovniach a zlepšený dohľad nad ich činnosťou.

Rámček: Argumenty Sociálnodemokratickej strany Švajčiarska na zavedenie systém jednej zdravotnej poisťovne

 1. Dosť bolo zdanlivej konkurencie
  Pseudosúťaž medzi 87 poisťovňami nie je potrebná. Všetci ľudia vo Švajčiarsku musia byť bez výhrad prijatí do základného poistenia a všetci majú nárok na rovnaké plnenie. Jedna sociálna zdravotná poisťovňa pre celé Švajčiarsko je zmysluplnejšia. 

 2. Znížiť poistné
  Výška poistného by sa mala odvíjať od ekonomických pomerov (príjmov) poistencov, a mala by tak nahradiť súčasné „poistné z hlavy“. Osoby s nižšími príjmami budú platiť nižšie poistné. Deti by boli oslobodené od poistného.Výška poistného sa bude počítať aj naďalej individuálne podľa regiónov.

 3. Dobrá medicína pre všetkých
  Švajčiarske zdravotníctvo je veľmi dobré. Vďaka poistnému zákonu je prístupné celému obyvateľstvu. To by tak malo zostať. Jedna silná zdravotná poisťovňa pre celé Švajčiarsko sa postará o základné poistenie. Je to najlepšia prevencia pred dvojtriednou medicínou ako majú v USA.

 4. Lepšia kontrola
  Poistenci nemajú predstavu, čo s ich poistným robí 87 poisťovní. Pri jednej sociálnej zdravotnej poisťovni pre celé Švajčiarsko to však bude inak: poistenci budú zastúpení v dozorných orgánoch poisťovne rovnako, ako verejná moc a zístupcovia poskytovateľov. 

 5. Blízkosť ku klientom
  Jediná zdravotná poisťovňa pre celé Švajčiarsko neznamená vznik centralistického molocha. Poisťovňa bude mať pobočky a expozitúry v jednotlivých kantónoch: teda tam, kde poistenci potrebujú kompetentnú kontaktnú osobu.

Zdroj: soziale-krankenkasse.ch

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia