Odbory a nemocnice sa zatiaľ nedohodli

piatok, 11. máj 2007, 14:26

Asociácia nemocníc Slovenska a Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb sa ani na štvrtkovom rokovaní nedohodli na zvýšení miezd zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach.

Ako sa uvádza v spoločnom stanovisku ANS a SOZ, zástupcovia oboch strán sa zhodli na tom, že neudržateľnú situáciu v odmeňovaní zamestnancov nie je možné vyriešiť ďalšími rokovaniami a tiež na tom, že je to priamym dôsledkom porušenia programového vyhlásenia vlády, ktoré jednoznačne garantovalo odvody štátu za ekonomicky neaktívnych občanov vo výške 5 % priemernej mesačnej mzdy počas celého roka.
Rovnako závažnou skutočnosťou je podľa SOZ a ANS použitie neopodstatnene nízkeho percenta hrubého domáceho produktu pre zdravotníctvo v porovnaní s ostanými členskými štátmi EÚ. „SOZ využije všetky legitímne formy a možnosti garantované zákonmi, nevylučujúc ani krajný prostriedok,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Odborový zväz predložil zástupcom zamestnávateľov požiadavku na garantovaný 30-percentný nárast miezd zamestnancov oproti decembru 2006 s účinnosťou od 1. mája tohto roku. Takéto zvýšenie by podľa SOZ vytvorilo predpoklady pre stabilizáciu zamestnancov nemocníc a čiastočne by vyrovnalo rozdiely v úrovni odmeňovania zamestnancov oproti zamestnancom fakultných nemocníc v SR.
Predstavitelia ANS deklarovali svoju ochotu a potrebu navýšiť zárobkovú úroveň zamestnancov, no zároveň vychádzajúc z ekonomických možností zariadení za možný mzdový nárast považujú navýšenie miezd iba v rozpätí 5 až 10 %, s účinnosťou od 1. júna. To však SOZ považuje za celkom neprijateľné.
ANS a SOZ sa dohodli, že budú spoločne pôsobiť, aby sa do systému dostalo dosť finančných prostriedkov na činnosť lôžkových zdravotníckych zariadení a odmeňovanie zamestnancov. Prvým krokom sa stala žiadosť, ktorú posielajú Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad by mal na ich podnet preveriť legitimitu postupu zdravotných poisťovní pri nakladaní so zdrojmi povinného zdravotného poistenia, ako aj oprávnenosť rozdielneho postupu pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia