Poisťovne nemôžu tajiť výšku platieb poskytovateľom

štvrtok, 12. júl 2007, 17:49

Najvyšší správny súd v Českej republike rozhodol, že česká Všeobecná zdravotná poisťovňa (VZP) nesmie tajiť, koľko platí jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. „Keďže hospodárite s verejnými prostriedkami, musite byť kontrolovateľní každým, kto si platí zdravotné poistenie,“ konštatoval súd.

Poisťovňa 6 rokov odmietala sprístupniť na žiadosť jedného z poistencov informácie o zmluvných objemoch s jednotlivými poskytovateľmi, keďže podľa nej šlo o informácie o majetkových pomeroch, ktoré nepodliehajú zverejneniu. Najvyšší správny súd sa s touto argumentáciou nestotožnil, pretože platby z poisťovní nie sú jediným príjmom zdravotníkov a tento údaj ani nevypovedá o nákladoch na zdravotnú starostlivosť.

Súd taktiež konštatoval, že každý účastník systému verejného zdravotného poistenia by mal mať možnosť zistiť a skontrolovať, akým spôsobom sa nakladá s finančnými prostriedkami, ktoré sa nachádzajú v systéme zdravotného poistenia. Odmietol tak argumentáciu VZP, ktorá nesprístupnenie týchto informácií obhajovala ochranou obchodného tajomstva.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia