Značka: poskytovatelia

štvrtok, 19. november 2009, 2:00

Desatoro pre zlepšenie trhu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

V článku chceme zadefinovať východiská pre zlepšovanie parametrov prostredia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s cieľom dosiahnuť ich spravodlivú a transparentnú súťaž. Sme presvedčení, že konkurenčné prostredie vytvára predpoklady pre zlepšovanie kvality a efektivity poskytovaných služieb a prispieva tak k dosiahnutiu základných cieľov zdravotnej politiky.

nedeľa, 16. august 2009, 4:34
štvrtok, 14. február 2008, 11:28

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uložil v minulom roku 2007 pokuty v celkovej výške takmer 28 miliónov Sk. Úrad by chcel uhradené pokuty odvádzať do osobitného fondu na úhradu mimoriadne finančne náročných zdravotníckych výkonov. Podľa HPI je takýto návrh nesystémový, nešťastný a nepodložený.

štvrtok, 26. júl 2007, 11:34

Ministerský návrh novely zákona o poskytovateľoch má jasne čitateľnú ambíciu vylepšiť platnú legislatívu, spresniť definície a zapracovať skúsenosti z aplikačnej praxe. Viaceré navrhnuté formulácie potrebujú ešte vecné i štylistické úpravy (najmä v časti o odborných zástupcoch), ale to je nakoniec zmyslom pripomienkového konania. Spomedzi navrhnutých zmien sa však vymyká jedna, ktorá predstavuje významný negatívny zásah do zdravotného systému. Health Policy Institute zásadne nesúhlasí s návrhom na zastavenie transformácie štátnych zdravotníckych zariadení.

štvrtok, 12. júl 2007, 17:49

Najvyšší správny súd v Českej republike rozhodol, že česká Všeobecná zdravotná poisťovňa (VZP) nesmie tajiť, koľko platí jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. "Keďže hospodárite s verejnými prostriedkami, musite byť kontrolovateľní každým, kto si platí zdravotné poistenie," konštatoval súd.

utorok, 15. máj 2007, 17:41

Ministerstvo zdravotníctva predkladá 16. mája 2007 na rokovanie vlády Správu o programe racionalizácie v systéme zdravotníctva SR. Podľa Health Policy Institute dokument obsahuje štandardné nástroje zdravotnej politiky, ktoré sú zbytočne devalvované politickým zadaním riešenia situácie v zdravotníctve.

sobota, 25. november 2006, 15:12

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou upozorňuje, že nové kódy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti začnú platiť od 1. januára budúceho roku. Úrad od 1. decembra 2005 zabezpečuje proces výmeny kódov všetkým lekárom a poskytovateľom.

piatok, 30. jún 2006, 18:00

Zástupcovia zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotníckych služieb a pacientov podpísali 30. júna 2006 v Košiciach deklaráciu zdravotníckeho sektoru ako výraz konsenzu pri ďalšom budovaní zdravotníckeho systému a tvorbe zdravotnej politiky v Slovenskej republike. Deklarácia zdravotníckeho sektora vychádza zo Základných rámcov zdravotnej politiky pre roky 2006-2010.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia