Valentovičove novely schválil parlament

štvrtok, 06. december 2007, 13:00

Národná rada SR schválila v stredu 5.12.2007 vládny návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva očakáva, že od januára budúceho roku by kúpeľná starostlivosť mala byť dostupnejšia. Novela ruší v kúpeľnej starostlivosti kategóriu diagnóz C, v ktorej si pacienti hradili pobyt i liečbu sami. Tieto diagnózy sa presúvajú do kategórie B, v ktorých liečbu platí poisťovňa, ale pacient si hradí pobyt. Niektoré výkony z kategórie B sa presúvajú do kategórie A, v ktorej liečbu i pobyt hradí poisťovňa v plnej výške.

Predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Viliam Novotný predložil pozmeňujúci návrh nad rámec novely zákona, ktorým by zbavil živnostníkov povinnosti uzatvárať zmluvy s komerčnými firmami zaoberajúcimi sa pracovnou zdravotnou službou. Minister zdravotníctva Ivan Valentovič však s hlasovaním nesúhlasil, preto o nej poslanci ani nehlasovali.

V návrhu novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti sa tiež zavádzajú národné registre poskytovateľov a prijímateľov zdravotnej starostlivosti i registre pacientov s niektorými ochoreniami. Zavádza aj novú preventívnu prehliadku, dychové testy na prítomnosť helicobactera pylori pre poistencov vo veku 19 až 20 rokov. Poslanec SDKÚ-DS Peter Markovič navrhol rozšíriť toto vekové pásmo na 18 až 46 rokov, tento návrh však neprešiel.

Vo štvrtok 6. 12. 2007 parlament schválil vládny návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá zastavuje transformáciu zdravotníckych zariadení. Poslanec Smeru-SD Ivan Varga k nemu predložil pozmeňujúci návrh, podľa ktorého zakladatelia neziskových organizácií budú môcť podať návrh na zmenu štatútu. Opoziční poslanci to kritizovali ako pokus strany Smer-SD ovládnuť neziskové organizácie. Varga napokon rešpektoval žiadosť ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča a svoj návrh stiahol, keďže išiel nad rámec novely zákona.

V návrhu sa tiež definuje pevná a koncová sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a rozčleňuje sa Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov. Vláda navrhovala rozčleniť súčasnú organizáciu na päť samostatných komôr. Okrem pôvodných komôr vznikne tak navyše aj Slovenská komora ortopedických technikov, ktorá však podľa opozície nemá žiadne opodstatnenie a bude združovať len 85 ortopedických technikov na celom Slovensku. Poslanci zároveň schválili aj vytvorenie šiestej komory, a to pre fyzioterapeutov. Zákonodarný zbor odmietol pozmeňujúci návrh Viliama Novotného (SDKÚ-DS), ktorý navrhoval komoru rozčleniť na štyri pôvodné organizácie.

Peter Markovič (SDKÚ-DS) taktiež navrhoval do zákona doplniť právnu úpravu poskytovania zdravotnej starostlivosti v ústavoch sociálnych služieb. V súčasnosti totiž zdravotné sestry v sociálnych ústavoch nesmú poskytovať zdravotnú starostlivosť. Ústavy to riešia tým, že ku klientom volajú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti či dokonca záchranky. Poslanci však Markovičov návrh odmietli. Neprešiel ani jeho ďalší návrh, aby komora mohla vyškrtnúť zo svojho zoznamu člena po jeho smrti alebo po ukončení výkonu povolania.

Ďalšia novela, ktorú schválila Národná rada SR sa týka zákona o zdravotnej starostlivosti. Od marca budúceho roka budú na Slovensku opäť stanovené lekárske obvody pre praktických lekárov, gynekológov a zubných lekárov. Obvodní lekári nebudú môcť odmietnuť pacienta s trvalým bydliskom v ich rajóne. Pacienti si však naďalej budú môcť vybrať ktoréhokoľvek lekára.

Zákon zároveň od januára zavádza pre pacientov povinnosť navštíviť špecialistu len s odporúčacím lístkom od praktického lekára. To sa však nebude týkať stavov po úrazoch alebo po inej náhlej zmene zdravotného stavu do 24 hodín, odkedy nastala. Odporúčací lístok nebudú potrebovať ani pacienti v dispenzárnej starostlivosti špecialistu. Poslanci neschválili pozmeňujúce návrhy opozície, ktorých cieľom bolo rozšírenie týchto výnimiek.

Podľa schválenej novely sa tiež bude meniť ústavná pohotovostná služba, ktorú budú vykonávať aj ambulantní špecialisti. Na podnet zdravotníckeho výboru však poslanci zmenili text návrhu z povinnosti na možnosť slúžiť v nemocniciach po vzájomnej dohode zdravotníckeho zariadenia a lekára.

Zákonodarný zbor odsúhlasil pozmeňujúci návrh Daniela Lipšica (KDH), ktorý navrhol do zákona vrátiť právomoc súdu preskúmať zdravotnú dokumentáciu účastníkov súdneho konania. V súčasnosti sa niektorí účastníci súdnych procesov vyhýbajú pojednávaniam zo zdravotných dôvodov, ktoré však nemajú možnosť preskúmať, či ide o objektívne príčiny.

Poslanec SDKÚ-DS Peter Markovič sa snažil zaviesť rajóny aj pre agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, aby každý možný príjemca mal právo na dostupnosť tejto formy zdravotnej starostlivosti. Poslanci však jeho iniciatívu neschválili.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia