nedeľa, 16. september 2018, 12:46

„Jedným slovom katastrofa, náš onkologický program má asi 80 strán, ten fungujúci český má dve strany.“Výrok doktora Visolajského redakcia Zdravotníckych novín radšej skrátila, pretože v origináli pokračuje slovami: „V takýchto chvíľach ma napadne len slovo defenestrácia...“

štvrtok, 12. marec 2009, 18:36 a

Prvého apríla 2009 nadobúda účinnosť novela zákona o rozsahu hradenej starostlivosti (č. 577/2004 Z.z.). Prináša dve zmeny, na ktoré chceme poukázať:

  1. Rozsah hradenej starostlivosti sa novelou zákona rozširuje o plošnú kolonoskopiu
  2. Ruší sa referencovanie cien liekov, ktoré sú na trhu v menej ako 6 krajinách EÚ
nedeľa, 08. február 2009, 15:19

Od 1. januára 2009 sa zavádza pravidelné povinné očkovanie detí proti pneumokokovým ochoreniam konjugovanou očkovacou látkou. Toto očkovanie bude plne hradené zdravotnou pisťovňou. Doteraz boli očkované proti pneumokokom len rizikové osoby s niektorými chronickými ochoreniami (bez ohľadu na vek) a ľudia starší ako 65 rokov. Dodatočné náklady presiahnu 10 mil. EUR. Otázka znie, či by sa tieto zdroje lepšie nevyužili inde v zdravotníctve.

nedeľa, 03. august 2008, 10:00

Cieľom práce je poukázať na medicínsku neopodstatnenosť a ekonomickú neefektívnosť novozavedenej preventívnej prehliadky, a to vyšetrenia na prítomnosť Helicobacter pylori dychovým testom u 19- a 20-ročných ľudí. Súčasťou práce je navrhnutie racionálnejších alternatív využitia finančných zdrojov v oblasti prevencie, ktoré sa opierajú o medicínsky overiteľné a štatisticky podložiteľné fakty.

Víťazná záverečná práca programu Manažér na Health Management Academy v akademickom roku 2007/2008.

štvrtok, 06. december 2007, 13:00

Parlament schválil novely niektorých zdravotníckych zákonov - o rozsahu, o poskytovateľoch a o zdravotnej starostlivosti. Schválené novely zastavujú transformáciu štátnych nemocníc, zavádzajú rajóny, povinné odporúčacie lístky na vyšetrenie u špecialistu, preventívny dychový test na Helicobactera pylori či rozširujú rozsah hradenej kúpeľnej starostlivosti.

piatok, 21. september 2007, 12:28

Dychový test na prítomnosť Helicobactera pylori, ktorý ministerstvo plánovalo zaviesť ako plošnú preventívnu prehliadku, vláda vypustila z návrhu novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Takúto preventívnu prehliadku kritizovala značná časť odbornej verejnosti (vrátane Health Policy Institute) ako medicínsky nepodloženú a nákladovo neefektívnu intervenciu.

štvrtok, 30. august 2007, 17:00
Populárny mýtus tvrdí, že „najlacnejšou liečbou je prevencia“, pretože náklady na jedno preventívne vyšetrenie alebo zákrok sú spravidla nižšie než liečba jedného vzniknutého ochorenia. Ministerstvo zdravotníctva navrhuje v novele zákona o rozsahu (č. 577/2004 Z. z.) zaradenie troch nových preventívnych výkonov do úhrady zo zdravotného poistenia. Návrh nie je podložený zdôvodnením a ani analýzou prínosov a nákladov.
utorok, 17. október 2006, 11:00

Pripomienky Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast k Národnému imunizačnému programu v Slovenskej republike v roku 2007.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia