EZP: Obeť Ficovej reformy zdravotníctva

piatok, 09. máj 2008, 17:00 a

Odchod Európskej zdravotnej poisťovne (EZP) z trhu považujeme za dôsledok napĺňania vládnej stratégie budovať monopolné štátne zdravotníctvo.

 Vláda sa vlani v máji rozhodla pre dláždenie cesty k jednej verejnoprávnej poisťovni. Prvým významným krokom na tejto ceste bolo schválenie zákona, ktorým sa zakázala výplata zisku akcionárom a prevádzkové náklady poisťovne boli obmedzené na 3,5 % z poistného. (Obmedzenie prevádzkových nákladov doľahlo najťažšie na najmenšiu poisťovňu, pretože časť nákladov na prevádzku zdravotnej poisťovne je fixných a nezávisí od počtu poistencov – napr. informačný systém.)

Akcionár EZP sa odvoláva na zásadnú zmenu podmienok podnikania oproti obdobiu, keď vstupoval do odvetvia. Rozhodnutie opustiť slovenský trh verejného zdravotného poistenia je z tohto pohľadu pochopiteľnou stratégiou. Zrušenie a likvidácia poisťovne navyše zlepšujú východiskovú pozíciu akcionára EZP pred očakávanou arbitrážou.

Vývoj v EZP označilo ministerstvo zdravotníctva vo svojom oficiálnom stanovisku za dôkaz, že „legislatíva prijatá za predchádzajúcej vlády je nastavená v neprospech občana.“ Ministerstvo si tak zamenilo príčinu a následok. EZP neodchádza z trhu kvôli legislatíve prijatej za predchádzajúcej vlády, ale za súčasnej vlády. Keďže dôsledky (pravdepodobne) prehranej arbitráže budú znášať občania, tvrdenie má správne znieť: „Legislatíva prijatá za súčasnej vlády je nastavená v neprospech občana.“

Ako rozumieť rozhodnutiu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o prevode poistného kmeňa EZP do Spoločnej zdravotnej poisťovne? Vďaka novele zákona z dielne vládnych poslancov môže vláda kedykoľvek odvolať predsedu Úradu pre dohľad, a to aj bez udania dôvodu. Prevod poistencov do súkromnej poisťovne by bol v rozpore s vládnym zámerom budovania štátneho zdravotníctva…

Ako sa táto zmena dotkne poistencov?

Bezprostrednou zmenou pre poistencov bude výmena preukazu poistenca a zmena čísla účtu, kam posielajú odvody. Poistenci stratia niektoré výhody, ktoré im ponúkala EZP (napr. dvojitá kapitácia) a musia sa pripraviť na odlišnú sieť zmluvných poskytovateľov. Ak nebudú spokojní v Spoločnej zdravotnej poisťovni, do ktorej ich Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou prevedie, v prestupnom termíne do 30. 9. 2008 si môžu vybrať inú poisťovňu, v ktorej budú poistení od nasledujúceho roka.

Považujeme za dôležité dodať, že samotná likvidácia zdravotnej poisťovne sa nedotkne daňových poplatníkov (na rozdiel napr. od likvidácie ZP Perspektíva). Reforma zdravotníctva zabezpečila, že prípadnú stratu spojenú s podnikaním vo verejnom zdravotnom poistení znáša akcionár zdravotnej poisťovne, nie zdravotníctvo resp. občania. A na rozdiel od ministerstva zdravotníctva sa HPI domnieva, že takto nastavený systém je správny a spravodlivý. Treba ho zlepšovať pre budúcnosť, nie vracať do minulosti.

článok bol publikovaný v Hospodárskych novinách 7. 5. 2008

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia