piatok, 09. máj 2008, 17:00 a

Odchod Európskej zdravotnej poisťovne (EZP) z trhu považujeme za dôsledok napĺňania vládnej stratégie budovať monopolné štátne zdravotníctvo.

Článok bol publikovaný v Hospodárskych novinách 7. 5. 2008.

piatok, 09. máj 2008, 16:00

Extrémne silný ekonomický rast posunul Slovensko v rebríčku výkonnosti. OECD zverejnila údaje o HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily (to je zaužívané meradlo pri porovnávaní ekonomickej výkonnosti krajín). Výkonnosť slovenskej ekonomiky priam skočila z úrovne 57 % priemernej výkonnosti štátov OECD (ale podobne aj štátov eurozóny) na 62 % v roku 2007. Nikdy predtým slovenská ekonomika nedosiahla taký značný posun za jeden rok.

piatok, 09. máj 2008, 15:00
  • V apríli OECD zverejnila jednu zo svojich základných štatistických publikácií OECD Factbook 2008
  • Pomer medzi vývozom a dovozom farmaceutických výrobkov je naďalej veľmi nepriaznivý.
piatok, 09. máj 2008, 14:00

Ministerstvo zdravotníctva deklaruje, že v minulom roku na liekoch ušetrilo 4,14 mld. Sk. 2,84 mld. Sk z tejto sumy spôsobilo zníženie DPH na lieky. V skutočnosti tak nedošlo k úspore, lieky len boli zaplatené z iných verejných zdrojov – deficitom v štátnom rozpočte.

piatok, 09. máj 2008, 13:00

Na webstránke ministerstva zdravotníctva bola do pripomienkového konania predložená Koncepcia štandardných diagnostických a liečebných postupov. Ide o dobre napísaný materiál. Samozrejme bude závisieť, do akej miery sa uvedená metodika v detailoch premietne do tvorby protokolov a akú budú mať výslednú kvalitu. Častým problémom protokolov je totiž chýbanie jednoznačných diagnostických a terapeutických algoritmov, podľa ktorých sa môžu poskytovatelia orientovať.

piatok, 09. máj 2008, 12:00

Slovenská ekonomika v čisto kvantitatívnej rovine splnila konvergenčné kritériá pre prijatie eura. Znamená to, že číselné hodnoty piatich sledovaných parametrov (inflácia, dlhodobé úroky, verejný dlh, deficit verejných financií, výmenný kurz) sa dostali do stanoveného intervalu. Teraz musí slovenská ekonomika obstáť aj pri hodnotení v kvalitatívnej rovine.

piatok, 09. máj 2008, 10:00

Česká vláda schválila na svojom zasadnutí 9. apríla 2008 všetkých 7 vecných zámerov zákonov, ktoré sú východiskom reformy českého zdravotníctva. Minister zdravotníctva Tomáš Julínek tak dostal od vlády zelenú na to, aby jeho rezort začal pracovať na paragrafovom znení zákonov. Z diskusií, ktoré sa v Českej republike vedú o reforme zdravotníctva však vyplýva, že to minister zdravotníctva nebude mať s presadzovaním zmien vôbec ľahké.

piatok, 09. máj 2008, 9:00

Podľa ministerstva zdravotníctva vraj prax ukázala, že akciová spoločnosť nevhodnou právnou formou pre zdravotné poisťovne. Health Policy Institute sa s týmto tvrdením zásadne nestotožňuje.

piatok, 09. máj 2008, 8:00

Health Policy Institute dňa 10. apríla 2008 usporiadal v Bratislave konferenciu o dlhodobom financovaní zdravotníctva s názvom Zdravie je luxus. Vieme ako financovať? Na konferencii vystúpili poprední zahraniční a slovenskí odborníci a politici. Newsletter IntoBalance 04/2008 priniesol zhrnutie ich prezentácií.

piatok, 09. máj 2008, 7:00

Po zmenách vo vláde v októbri minulého roka sa v Poľsku konečne rozbehli aj práce na reforme zdravotníctva. Ministerkou zdravia sa stala Ewa Kopacz z radov Občianskej Platformy, ktorá vo svojej volebnej kampani predstavila svoju ideu nápravy situácie v Poľskom systéme zdravotníctva. Tá by mala byť založená hlavne na vytvorení pluralitného poistného systému, ktorý by nahradil funkciu doterajšieho Národného fondu, a tiež na transformácií zdravotníckych zariadení na akciové spoločnosti.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia