Poľsko, reforma zdravotníctva

piatok, 09. máj 2008, 7:00

Po zmenách vo vláde v októbri minulého roka sa v Poľsku konečne rozbehli aj práce na reforme zdravotníctva. Ministerkou zdravia sa stala Ewa Kopacz z radov Občianskej Platformy (PO), ktorá vo svojej volebnej kampani predstavila svoju ideu nápravy situácie v Poľskom systéme zdravotníctva. Tá by mala byť založená hlavne na vytvorení pluralitného poistného systému, ktorý by nahradil funkciu doterajšieho NFZ, a tiež na transformácií zdravotníckych zariadení na akciové spoločnosti.

V januári tohto roku počas konferencie „Bieleho štítu“ (stretnutie vládnych predstaviteľov s osobami reprezentujúcimi inštitúcie zainteresované v reforme zdravotníctva) ministerka zdravia Ewa Kopacz predstavila harmonogram základných legislatívnych prác vedúcich k zmenám v zdravotníckom systéme. Kľúčovými témami najbližšieho obdobia sa stali návrhy zákonov týkajúcich sa:

 1. transformácie zdravotníckych zariadení na akciové spoločnosti
 2. dodatkového dobrovoľného zdravotného poistenia
 3. ochrany práv pacienta a inštitútu Obhajcu práv pacienta
 4. niektorých práv zamestnancov zdravotníckych zariadeniach

Počas konferencie „Bieleho štítu“ (BŠ) boli vytvorené štyri pracovné komisie, zložené z 50 – 70 členov z jednotlivých zdravotníckych spolkov, odborov a inštitúcií. Každá komisia sa zaoberala jednou z uvedených tém, pričom výsledky ich prác budú vzaté na vedomie v legislatívnych prácach parlamentu pri príprave týchto zákonov.

V priebehu posledných mesiacov bolo do parlamentu predložených 7 návrhov zákonov z dielne PO, ktoré by mali odštartovať reformu zdravotníctva. Tieto by mali najprv upraviť situáciu v zdravotníctve a zmeniť jeho organizáciu a až po vykonaní týchto zmien a stabilizovaní situácie by mali do systému vplynúť dodatočné finančné prostriedky. Okrem týchto zákonov boli do prvého čítania zaradené aj 4 návrhy zákonov z dielne opozície.

Prehľad 1: Návrhy prvých reformných zákonov

Podrobnejší popis návrhov zákonov nájdete na str. 18-19 newslettera IntoBalance 04/2008 (formát PDF).

Návrhy zákonov prejednávaných Sejmom v prvom čítaní dňa 26.3.2008

 • Prijaté návrhy (prekladala Občianska platforma)
  • NZ o dobrovoľnom dodatkovom zdravotnom poistení
  • NZ o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
  • NZ o ochrane individuálnych a spoločných práv pacienta a o obhajcovi (hovorcovi) práv pacienta
  • NZ o akreditácii v ochrane zdravia
  • NZ o osobitných právach zamestnancov zdravotníckych zariadení
  • NZ o národných a krajských konzultantoch ochrany zdravia
  • NZ – predpisy uvádzajúce zákony v oblasti ochrany zdravia
 • Zamietnuté návrhy (prekladala Ľavica a demokrati resp. Právo a spravodlivosť )
  • NZ o zmene zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ako aj o zmene niektorých iných zákonov
  • NZ o službách zdravotnej starostlivosti financovaných z verejných zdrojov ako aj niektorých iných zákonov
  • NZ o službách zdravotnej starostlivosti financovaných z verejných zdrojov ako aj niektorých iných zákonov
  • NZ o prevode finančných zdrojov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za účelom zvýšenia miezd

Zdroj: Vypracované podľa prehľadu legislatívnych prác Sejmu uverejnených na web stránke: www.sejm.gov.pl

V stredu 26.3. 2008 Sejm v prvom čítaní prerokoval 11 návrhov zdravotných zákonov. Sedem vládnych návrhov, predložených ako návrhy PO, bolo spripomienkovaných a predložených zdravotnej komisii Sejmu na dopracovanie. Návrhy zákonov boli posunuté zdravotnej komisii aj napriek dôrazným pripomienkam opozície, že návrhy sú nedopracované a nesúvislé. Podobné názory majú aj predstavitelia Najvyššej lekárskej komory a závodných spolkov fungujúcich v oblasti zdravotných služieb, ktorí boli súčasťou BŠ. Poslanci PO na svoju obhajobu uviedli, že do pol roka by mali predstaviť doplňujúci balík návrhov zákonov dotýkajúcich sa zdravotných služieb a tým skompletizovať balík reformných zákonov. V rámci týchto prác by mal byť dokončený aj balík zdravotných služieb preplácaných z verejných zdrojov. Pripomienky BŠ by mali byť použité a zapracované počas legislatívnych prác zdravotnej komisie.

Prvým čítaním neprešli návrhy zákonov z dielne opozície. Poslanci zamietli návrh novelizácie zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý navrhoval transformovanie nemocníc na spolky verejných služieb. Sejm zamietol aj návrhy, ktoré navrhovali postupné zvyšovanie sadzby povinného zdravotného poistenia. Poslanci tiež zamietli návrh zákona, ktorý chcel previesť ďalšie finančné zdroje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za účelom zvýšenia miezd.

Občianska Platforma tiež odmieta návrh „Bieleho štítu“ o zavedení poplatkov za zdravotné služby s odôvodnením, že by na to najviac doplatila najchudobnejšia vrstva obyvateľstva. Premiér namiesto toho predstavil návrh na zvýšenie poistnej sadzby povinného zdravotného poistenia o 1% v roku 2010. „Biely štít“ tiež odporúča zavedenie doplatkov za časť niektorých garantovaných služieb a služieb s nimi súvisiacimi (napr. výdavky na ubytovanie a stravu pre pacientov). Súčasne navrhujú vytvorenie systému finančnej pomoci osobám, ktorým by systém doplatkov znížil dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia