ZP Dôvera hodnotila nemocnice

pondelok, 05. máj 2008, 12:27

Zdravotná poisťovňa Dôvera zaslala 32 nemocniciam oznámenie o ukončení zmluvy. Od začiatku júla tak najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa určite neuzavrie zmluvy na plánované hospitalizácie s nemocnicami Medzilaborce, Nová Baňa, Hnúšťa, Púchov a Modra.

Na tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ poisťovne Martin Šimun. V ostatných nemocniciach sa ešte uskutočňujú kontroly, na základe ktorých bude poisťovňa postupovať ďalej. „S niektorými možno zmluvy uzatvoríme, s niektorými nie a z niektorých si vyberieme iba určité oddelenia,“ dodal. Zmeny v uzatváraní zmlúv odzrkadľujú výsledky hodnotenia, ktoré poisťovňa zverejnila.

Rebríček zmluvných nemocníc považuje poisťovňa za povinnosť voči poistencom. „Chceme dokázať, že zdravotná poisťovňa vie priniesť pridanú hodnotu občanom. Začíname tradíciu zverejňovania hodnotenia nemocníc. Sprístupňujeme informácie, ktoré poistenci môžu využiť na lepšie rozhodovanie o svojom zdraví. Hodnotenie využijeme na nákup kvalitnejšej a efektívnejšej zdravotnej starostlivosti,“ povedal Šimun.

O hodnotení poisťovňa rokovala so zástupcami Asociácie nemocníc Slovenska a s desiatkami riaditeľov nemocníc. Predstavila ju Asociácii na ochranu práv pacientov, ktorá jej vyslovila podporu. Inšpiráciu čerpala aj zo zahraničných skúseností. Sprístupnenie informácií a tlak na súťaž nemocníc môže skvalitniť celé zdravotníctvo.

Metodika mapuje štyri základné oblasti:

  1. dostupnosť zdravotnej starostlivosti
  2. personálne vybavenie nemocnice
  3. jej materiálno-technické vybavenie a 
  4. parametre efektivity a kvality.

Do parametrov patrí náročnosť diagnóz (tzv. case mix), prieskum spokojnosti pacientov, komplexnosť oddelení a poskytovanej starostlivosti a celková úroveň starostlivosti. Nemocnice a zariadenia sa neporovnávali všetky navzájom, ale v štyroch kategóriách – fakultné nemocnice, všeobecné nemocnice, ostatné zariadenia a špecializované zariadenia. Výsledkom hodnotenia dostupných údajov je výsledný koeficient. Fakultné a všeobecné nemocnice dostali okrem neho aj hviezdičky – od jednej po päť. Maximálny počet hviezdičiek nezískala ani jediná nemocnica, štyri hviezdičky si zaslúžili štyri všeobecné nemocnice a jedna fakultná (Žilina, Lučenec, Dunajská Streda, Ružomberok, FN Bratislava).

Výsledky hodnotenia pretaví zdravotná poisťovňa do zmlúv s nemocnicami od júla 2008. Poistenci tak dostanú za peniaze, ktoré odvádzajú na zdravotné poistenie alebo ktoré za nich odvádza štát z vybraných daní, vyššiu kvalitu. V týchto dňoch poslala zdravotná poisťovňa oznámenie o ukončení zmluvy 32 nemocniciam, nie všetky však napokon bez zmluvy zostanú. „Už dnes však môžeme povedať, že od júla neplánujeme uzavrieť zmluvy na plánované hospitalizácie s nemocnicami Medzilaborce, Nová Baňa, Hnúšťa, Púchov, Modra, pretože z výsledkov hodnotenia sa obávame o nedostatočné poskytnutie starostlivosti našim poistencom,“ vyhlásil riaditeľ úseku nákupu zdravotnej starostlivosti v ZP Dôvera Miroslav Žilinek.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia