ZP Dôvera: metodika hodnotenia nemocníc 2008

pondelok, 05. máj 2008, 15:33

Metodika, ktorou zdravotná poisťovňa Dôvera uskutočnila hodnotenie nemocníc (viď rebríček všeobecnýchfakultných nemocníc) zohľadňuje parametre kvality a efektivity, dostupnosť, personálne vybavenie a materiálno-technické podmienky.

Na základe čoho bolo hodnotenie uskutočnené?

Dáta od nemocníc za rok 2007, prieskum spokojnosti pacientov (Združenie zdravotných poisťovní SR).

Kto je hodnotený?

Zariadenia porovnávame navzájom v týchto skupinách:

 1. fakultné nemocnice

 2. všeobecné nemocnice

 3. špecializované ústavy, detské fakultné nemocnice, psychiatrické nemocnice a liečebne

 4. ostatné zariadenia

Čo všetko zahŕňa metodika hodnotenia?

Štyri základné oblasti a ich váhy:

 1. parametre kvality a efektivity (50 %)

 2. dostupnosť zdravotnej starostlivosti (20 %)

 3. personálne vybavenie (20 %)

 4. materiálno-technické podmienky (10 %)

Dostupnosť = akú dôležitosť má nemocnica v regióne (berie sa do úvahy počet obyvateľov v regióne, jeho veľkosť a členitosť)

Parametre kvality a efektivity = akú starostlivosť a s akými výsledkami nemocnica poskytuje

Personálne a materiálno-technické vybavenie = v akých podmienkach nemocnica poskytuje starostlivosť

Čo sa presne rozumie pod parametrami kvality a efektivity?

Parametre kvality a efektivity sa skladajú z:

 1. case mixu (35 %) = štruktúra a náročnosť diagnóz, ktoré nemocnica lieči

 2. spokojnosti (25 %) = výsledky prieskumu spokojnosti pacientov

 3. komplexnosti (10 %) = škála oddelení, ktoré nemocnica má, 3 skupiny: nemajú ani základnú škálu (interné, detské, gynekologické a pôrodnícke, novorodenecké, chirurgické a oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny), majú základnú škálu (prípadne aj ďalšie nadväzujúce), majú širokú škálu (vrátane špecializovaných oddelení a kliník)

 4. úrovne starostlivosti (odlišné váhy pri chirurgických a nechirurgických odboroch): spádovosť (chirurgické odbory 15 %, nechirurgické odbory 20 %), točivosť (chirurgické odbory 2 %, nechirurgické odbory 3 %), rehospitalizácie (chirurgické odbory 20 %, nechirurgické odbory 25 %), prijaté preklady pacientov (chirurgické odbory 11 %, nechirurgické odbory 18 %), odchádzajúce preklady pacientov (chirurgické odbory 15 %, nechirurgické odbory 24 %), operovanosť (chirurgické odbory 20 %, nechirurgické odbory 0 %), plánovanosť (chirurgické odbory 17 %, nechirurgické odbory 10 %)

O čom všetkom vypovedá úroveň starostlivosti?

Spádovosť (čím vyššia, tým lepšie) – koľko poistencov z iných regiónov (samosprávnych krajov) chodí do nemocnice

Rehospitalizácie (čím nižšie, tým lepšie) – opakované hospitalizácie do 28 dní po hospitalizácii

Prijaté preklady pacientov (čím vyššie, tým lepšie) – hospitalizácie prijaté z inej nemocnice (napr. preto, že predchádzajúca nemocnica nedokázala pacienta vyliečiť)

Odchádzajúce preklady pacientov (čím nižšie, tým lepšie) – presun hospitalizovaných pacientov do inej nemocnice (napr. preto, že nemocnica nedokázala pacienta vyliečiť)

Operovanosť (čím vyššie, tým lepšie) – podiel operácií na celkovom počte hospitalizácií, ukazovateľ efektivity na chirurgických oddeleniach

Plánovanosť (čím vyššia, tým lepšie) – chodia do nemocnice len akútne prípady alebo si ju pacienti sami vyberajú aj na plánovanú odkladnú zdravotnú starostlivosť

Točivosť (čím nižšia, tým lepšie) – pacient dostane komplexnú starostlivosť na jednom oddelení alebo musí prejsť viacerými počas jednej súvislej hospitalizácie

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia