PMÚ SR: Agel má zelenú v Apollo ZP

štvrtok, 14. august 2008, 13:50
Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu SR (PMÚ SR) odobril zmenu väčšinového vlastníka zdravotnej poisťovne Apollo, ktorým sa na základe zmluvy o kúpe akcií mala stať česká podnikateľská skupina Agel. PMÚ SR konštatoval, že po uskutočnení transakcie sa nezmenia podmienky hospodárskej súťaže na relevantnom trhu na Slovensku.
Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu SR schválil koncentráciu českého podnikateľa AGEL, a.s. a slovenského podnikateľa APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s. Koncentrácia spočíva v získaní priamej kontroly podnikateľa AGEL, a.s., nad podnikom podnikateľa APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s., (na základe Zmluvy o kúpe akcií.

Spoločnosť Agel vykonáva priamu alebo nepriamu kontrolu nad viacerými subjektmi v Čechách, ktoré pôsobia prevažne v sektore zdravotníctva. Do skupiny Agel patrí napríklad Zdravotní pojišťovna Agel, a.s., ktorá vykonáva činnosti súvisiace s verejným zdravotným poistením v rámci Českej republiky od 1.4.2008. Na Slovensku pôsobí spoločnosť Agel priamo alebo nepriamo prostredníctvom AGEL SK, a.s., MEDI RELAX M + M, s.r.o. atď.

Spoločnosť Apollo pôsobí v oblasti verejného zdravotného poistenia v súlade so zákonom o zdravotnom poistení.
Na základe šetrenia predložených podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že po uskutočnení transakcie sa nezmenia podmienky hospodárskej súťaže na relevantnom trhu na Slovensku. Predmetná koncentrácia teda nebude mať žiaden dopad na trh Slovenskej republiky, nijako nezmení jeho štruktúru a taktiež nevytvára alebo neposilňuje dominantné postavenie podnikateľa Agel, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej hospodárskej súťaže na relevantnom trhu.
Rozhodnutie Protimonopolného úradu SR nadobudlo právoplatnosť 13.8.2008.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia