Slovensku predpovedajú najsilnejší rast v regióne pri najnižšej inflácii

nedeľa, 03. august 2008, 17:00

V regióne strednej a východnej Európy sa spomaľuje ekonomický rast a narastá miera inflácie. Toto zovšeobecnenie možno prijať na základe konsenzuálnej prognózy, ktorú pravidelne pripravuje spoločnosť Consensus Economics Inc. V prípade Slovenska je však prognóza relatívne priaznivá.

Hoci majú byť na Slovensku hodnoty ekonomického rastu aj miery inflácie v roku 2008 menej atraktívne ako v predchádzajúcom roku, stále majú byť najpriaznivejšie v regióne.

 

Pozícia Slovenska ako rastového lídra môže zostať zachovaná

Podľa dosiahnutých výsledkov za rok 2007 sú „rastovými lídrami“ v regióne Slovensko, Lotyšsko a Litva (Graf 1). Najslabší bol ekonomický rast v Maďarsku, ktoré dopláca na odkladanie reforiem a vnútropolitickú krízu. Je pozoruhodné, že prognózované tempá ekonomického rastu pre rok 2008 sú vo väčšine krajín – s výnimkou Maďarska a Rumunska – nižšie ako v predchádzajúcom roku. A čo je z pohľadu Slovenska najpodstatnejšie: slovenská ekonomika má byť opäť najsilnejšie rastúcou ekonomikou (a to aj pri citeľne spomalenom tempe rastu v porovnaní s predchádzajúcim rokom). Prognózované tempo ekonomického rastu na Slovensku má hodnotu 7,6 %, najbližšie k tejto hodnote má byť ruská ekonomika (7,5 %). Prognózovanú hodnotu pre Slovensko možno podľa nášho názoru akceptovať, je veľmi blízka aj prognóze HPI (v Tabuľke 1).

Graf 1: Reálny medziročný rast HDP v %

rok 2007 – skutočnosť, rok 2008 – prognóza

Zdroj: Consensus Economics Inc.: Eastern Europe Consensus Forecasts, June 2008

#TABLE

Vyššia, ale stále najnižšia inflácia

Pre celý región je typické oživenie inflácie (Graf 2). Konsenzuálna prognóza je výrazne poznačená obavami expertov z inflácie. Slovensko dosiahlo v roku 2007 popri najvyššom tempe ekonomického rastu aj najnižšiu mieru inflácie v regióne. V tomto výsledku sa pravdepodobne odráža snaha o splnenie konvergenčných kritérií pre prijatie eura. Prognózovaná miera inflácie pre rok 2008 je vo všetkých krajinách – opäť s výnimkou Maďarska – vyššia ako v predchádzajúcom roku. Je to odraz zdraženia strategických surovín na svetových trhoch, globálneho zdraženia potravín, ale aj silného rastu domáceho dopytu v krajinách regiónu. Napriek zosilneniu inflácie v slovenskej ekonomike, miera inflácie na Slovensku má zostať najnižšou v regióne. Prognózovaná miera inflácie v SR má byť na úrovni 3,9 % (v roku 2007 bola 2,8 %). Najbližšie k tejto hodnote má byť miera inflácie v Poľsku (4,2 %).

Výsledky konsenzuálnej prognózy potvrdzujú naše predpoklady o smerovaní slovenskej ekonomiky k menej priaznivým, ale aj tak stále atraktívnym hodnotám makroekonomických parametrov. Spomalenie ekonomického rastu v kombinácii so zvýšením miery inflácie je spoločným menovateľom vývoja na Slovensku aj v širšom regióne.

Graf 2: Medziročný rast spotrebiteľských cien v %

rok 2007 – skutočnosť, rok 2008 – prognóza

Zdroj: Consensus Economics Inc.: Eastern Europe Consensus Forecasts, June 2008

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia