Vláda chce schvaľovať rozpočty súkromných poisťovní

streda, 01. október 2008, 17:52

Vláda dnes schválila návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach a o zdravotnom poistení. Ak zmeny potvrdí parlament, získa vláda kompetenciu schvaľovať rozpočty zdravotných poisťovní. Novela upravuje spôsob prerozdelenia: k parametrom veku a pohlaviu pridáva parameter ekonomickej aktivity a zvyšuje podiel prerozdelenia na 95 %. Platba za poistencov štátu by mala byť v budúcom roku vo výške 4,75 % priemernej mzdy. Materiál z rokovania vlády nájdete tu.

Vládny návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach sa podľa Health Policy Institute (HPI) obsahuje protichodné ustanovenia. Niektoré sú namierené proti pluralite poisťovní a koncentrujú rozhodovacie právomoci v zdravotníctve v rukách politikov, iné majú ambíciu vylepšovať pluralitný systém zdravotného poistenia.

Vláda chce schvaľovať rozpočty súkromných zdravotných poisťovní s odôvodnením, aby verejné financie boli pod verejnou kontrolou. Lenže aj bez zmeny legislatívy sú verejné zdroje v zdravotných poisťovniach pod verejnou kontrolou. Zákonné kompetencie v tejto oblasti má Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ministerstvo financií a ministerstvo zdravotníctva.

Zámerom predkladateľa nie je kontrola verejných zdrojov, ale to, čo slovo „schválenie“ naozaj znamená: teda rozhodovanie o ich použití. Ide o ďalší krok namierený proti pluralite zdravotného poistenia. Novela pritom nerieši viacero vyvstávajúcich problémov. Čo sa stane, ak vláda neschváli rozpočet niektorej zdravotnej poisťovne? Dôvodová správa k zákonu sa v tejto súvislosti nezaoberá ani analýzou rizika ďalšej možnej arbitráže akcionárov zdravotných poisťovní proti Slovenskej republike. Rovnako nie je v návrhu upravená situácia, ak zdravotná poisťovňa schválený rozpočet nedodrží.

Na zvýšenie podielu prerozdelenia (na 95 %) doplatí najviac štátom vlastnená Spoločná zdravotná poisťovňa (SZP), ktorá je už dnes najväčším platiteľom do prerozdelenia. Keďže najväčším prijímateľom zdrojov z prerozdelenia je – taktiež štátna – Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), domnievame sa, že vláda by mala oprášiť návrh na zlúčenie oboch štátnych poisťovní.

Kým dosiaľ prerozdelenie prebiehalo len na základe vekovo-pohlavnej štruktúry poistencov, vládny návrh rozširuje parametre prerozdelenia o ekonomickú aktivitu poistencov. Hoci táto zmena má ambíciu viesť k spravodlivejšiemu prerozdeleniu zdrojov, náklady a metodické problémy s ňou spojené prevyšujú podľa HPI jej zamýšľaný prínos. V návrhu pritom chýba akýkoľvek model či dopadová analýza tejto zmeny. Výrazné zlepšenie prerozdelenia však nastane až vtedy, keď sa pri prerozdeľovaní zdrojov budú zohľadňovať parametre zdravotného stavu poistencov (napr. diagnózy alebo predpísané lieky).

HPI hodnotí pozitívne zmenu úpravy platobnej schopnosti oproti pôvodnému ministerskému návrhu, ponechanie technických rezerv v zákone ako aj vypustenie netransparentného „príspevku štátu na kompenzáciu rizík zdravotných poisťovní“.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia