nedeľa, 04. máj 2014, 15:00

Prinášame semestrálnu prácu Angeliky Szalayovej z predmetu Zdravotná politika na vzdelávacom programe Masters of Science in Health Services Management.

štvrtok, 19. apríl 2012, 12:47

Odporúčacie lístky (tiež výmenné lístky, angl. referrals) sú nástrojom regulácie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktorou sa zabezpečuje gatekeeping ako úloha praktického všeobecného lekára. Zdravotná starostlivosť nad rámec starostlivosti poskytovanej gatekeeperom musí byť ním odporúčaná alebo schválená.

Na Slovensku boli odporúčacie lístky zrušené reformou zdravotníctva v roku 2004 a znovuzavedené z Ivanom Valentovičom od 1.1.2008. Od januára 2011 boli odporúčanie lístky opäť zrušené ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom. 

piatok, 16. apríl 2010, 15:40

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania návrh novely nariadenia vlády o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci (LSPP). Navrhuje doterajšiu reguláciu maximálnej výšky úhrady nahradiť stanovením minimálnej výšky úhrady v ambulanciách všeobecných lekárov. Najmä u detských lekárov dôjde k výraznému navýšeniu úhrad.

piatok, 09. apríl 2010, 10:00 , a
Cieľom tohto policy papera je predstaviť kľúčové výzvy a návrhy riešení pre slovenské zdravotníctvo. Na tento účel budeme používať konceptuálny rámec, ktorý sa na zdravotný systém pozerá z pohľadu cieľov a nástrojov. Za tri kľúčové ciele považujeme zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva, zvyšovanie spokojnosti spotrebiteľov a finančnú ochranu pred katastrofickými nákladmi.
pondelok, 29. marec 2010, 12:00

Poskytnutie dôkazov pre zdravotnú politiku založenú na dôkazoch

Z anglického originálu „Providing evidence for Evidence-based Health Policies: Comparative Effectiveness Research in four Countries“ preložil Peter Pažitný. Originál článku vyšiel v CESifo Journal of Institutional Comparisons, Volume 7, No. 4, Winter 2009.

pondelok, 17. august 2009, 23:46

O degresívnej obchodnej prirážke (nepresne degresívna marža) hovoríme vtedy, ak podiel ceny obchodného výkonu distribučného a lekárenského reťazca ku koncovej cene lieku klesá so stúpajúcou koncovou cenou lieku. Podrobne sa problematike degresívnej obchodnej prirážky venuje článok Angeliky Szalayovej publikovaný v IntoBalance 11/2007.

utorok, 26. máj 2009, 13:00

Európsky súdny dvor vydal 19. marca 2009 rozsudky v kauzách, týkajúcich sa vlastníctva lekární nefarmaceutami v Nemecku a v Taliansku. Tieto rozsudky boli v slovenských médiách nesprávne interpretované ako "zákaz vlastníctva lekární nefarmaceutami", ktorý má údajne viesť až ku zrušeniu tretiny lekární na Slovensku. V skutočnosti ESD konštatoval niečo iné.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia