Racionálne argumenty v prospech transformácie

nedeľa, 09. november 2008, 14:00

Ministerstvo vnútra SR (MV) predložilo do pripomienkového konania návrh na zmenu právnej formy Nemocnice MV SR z príspevkovej organizácie na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu.

Základnými prínosmi vykonaného procesu zmeny právnej formy majú byť podľa MV:

  • akciová spoločnosť bude vystavená otvorenému trhovému prostrediu, ktoré vytvorí tlak na jej efektívne fungovanie a hospodárenie. To prinesie aj zvýšenú kvalitu v poskytovaní služieb pre rezort vnútra, ostatné štátne organizácie, resp. pre súkromný sektor,

  • transparentné hospodárenie,

  • v prípade správne definovaného podnikateľského plánu bude akciová spoločnosť samofinancovať svoj ďalší rozvoj, čo eliminuje požiadavky na štátny rozpočet.

Konečným cieľom má byť fúzia s nemocnicou ministerstva obrany, ktorá sa na akciovku zmenila za predošlej vlády.

HPI víta návrh ministerstva vnútra na transformáciu nemocnice MV a súhlasí i s jeho ekonomickým odôvodnením. HPI odporúča ministerstvu zdravotníctva, aby z rovnakých dôvodov prešli procesom transformácie na akciové spoločnosti aj ostatné štátne zdravotnícke zariadenia (príspevkové organizácie).

Transformácia štátnych nemocníc na akciové spoločnosti bola súčasťou reformných zákonov z roku 2004, pre predčasné voľby v roku 2006 sa však nedokončila. V roku 2007 bola definitívne zastavená a príslušné ustanovenia boli vypustené z platnej legislatívy, hoci to nebolo súčasťou programového vyhlásenia vlády, ani volebných programov vládnych koaličných strán.

Zastavenie transformácie ministerstvo zdravotníctva pred rokom odôvodnilo nasledovne: „Zmenou právnej formy zdravotníckeho zariadenia predchádzajúcou vládou štát stratil jeden z nástrojov zabezpečujúcich kompetenciu štátnej správy nad zdravotnou starostlivosťou a výkonu štátnej zdravotnej politiky.“

Navrhovanou transformáciou nemocnice MV štát nestratí nástroj na zabezpečenie kompetencie štátnej správy v rezortnom zdravotníctve. Naopak, pre rezort sa skvalitnia a zefektívnia zdravotnícke služby, uvádza dôvodová správa. Nemení sa vlastník, len právna forma. Vlaňajšie odôvodnenie ministerstva zdravotníctva je tak preukázateľne lživé.

Zrušenie legislatívy upravujúcej transformáciu nemocníc znamená, že transformácia Nemocnice MV SR musí prebiehať podstatne komplikovanejším spôsobom a v rozpore s predchádzajúcim rozhodnutím vlády o zastavení transformácie.

Zároveň je to však príležitosť na otvorenie diskusie o pokračovaní transformácie ostatných nemocníc na akciové spoločnosti, ktorú považujeme za nevyhnutný krok k efektivite a budovaniu zodpovednosti v zdravotníctve.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia