Rašimu z hĺbky duše

nedeľa, 09. november 2008, 17:00

Pri nástupe do funkcie mal minister zdravotníctva Richard Raši niekoľko hendikepov (viď IntoBalance 06/2008), ktoré sa po 100 dňoch jeho pôsobenia potvrdzujú.

Keď sa minister ujímal funkcie, jedným z jeho prvých vyhlásení bolo pripustenie možnosti, že schválený zákaz vyplácať zisky akcionárom zdravotných poisťovní by sa mohol zmeniť. Podmienkou však podľa neho bolo, aby nemocnice neboli v strate: „Keď budem mať systém nastavený tak, že zdravotnícke zariadenia budú mať na hospodárskom výsledku nulu, možno bude priestor.“

Zisk

Ako sa dalo predpokladať, tento postoj, ktorý bol v príkrom rozpore s vládnou agendou, minister veľmi rýchlo zmenil. V debate na TA3 sa Raši dokonca priznal, že „so zákazom zisku z hĺbky svojej duše súhlasím a poviem vám aj prečo. Každé opatrenie, napríklad toto, ten zákaz zisku vravím, že priniesol životy mnohým občanom. Keby tie poisťovne boli motivované tvoriť zisk, akú máme garanciu, že práve ku mne alebo ku vám sa tento liek dostane?“

Nebolo by lepšie „z hĺbky duše“ zrušiť zisky aj farmaceutickým firmám, distribučným spoločnostiam či lekárňam? To by mala zisk zakázaná aj firma Martek Medical, patriaca českej finančnej skupine Agel, ktorá podľa týždenníka Žurnál „dostala rozsiahle objednávky na centrálne nákupy liekov od Všeobecnej zdravotnej poisťovne len pár dní po tom, čo Agel kúpil od Dušana a Martina Machovcov firmu Fakon, a premenoval ju. V predstavenstve Fakonu bol pred svojím vstupom do politiky aj predseda parlamentu a podpredseda Smeru Pavol Paška…“

Na konferencii Asociácie distribútorov liekov však minister Raši dosahovanie zisku distributérov liekov obhajoval. Podľa agentúry SITA povedal, že „fungovanie distribučných spoločností je odlišné, pretože nežijú len z preplácania liekov na základe verejného zdravotného poistenia, ale sú limitované kategorizačnou komisiou, výškou plných úhrad, výškou doplatkov pacientov, ako aj silnou konkurenciou.“

Skúsme použiť túto logiku na trh zdravotných poisťovní a parafrázujme: fungovanie zdravotných poisťovní je odlišné, pretože nežijú len z preplácania zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia, ale sú limitované kategorizačnou komisiou (a minimálnou sieťou, a platobnou schopnosťou, a prerozdeľovacím mechanizmom, a Úradom pre dohľad, …), výškou maximálnych cien, výškou spoluúčasti pacientov, ako aj silnou konkurenciou. Zisk zdravotných poisťovní teda ohrozuje dodanie lieku, a ten istý zisk vytvorený u distributérov liekov jeho dodanie už neohrozuje?

Oddlženie

Ostatným Rašiho krokom je koncepcia oddlžovania zdravotníckych zariadení v objeme 8 miliárd korún v roku 2009. Uvažuje v nej s tromi alternatívami. Prvou je návratná finančná výpomoc zdravotníckym zariadeniam vo forme úveru od ministerstva financií. Táto alternatíva vlastne nie je oddlžením, ale reštrukturalizáciou dlhu pri výhodnejších podmienkach. Čas splácania je navrhnutý na 15 rokov pri odložení splátok na prvé dva roky. Podmienkou získania takéhoto „úveru“ je povinnosť vytvárať kladný hospodársky výsledok (inak známy aj ako zisk).

Druhá alternatíva je vytvorenie agentúry na riadenie dlhu ministerstva zdravotníctva, ktorá by prevzala všetky záväzky po lehote splatnosti (istiny). Tento návrh kopíruje techniku oddlženia cez spoločnosť Veriteľ, ktorá od veriteľov nemocníc odkupovala ich pohľadávky. Tretia alternatíva je dotácia zo štátneho rozpočtu vo forme štátnej pomoci. Táto technika opäť nie je oddlžením, ale predstavuje systém priamych dotácií zo štátneho rozpočtu. A zrejme bude narúšať hospodársku súťaž, lebo dotácie sa nedostanú k tým nemocniciam, ktoré sú napríklad v zisku.

Spoločným znakom všetkých troch alternatív je, že nemajú žiadne finančné krytie v budúcoročnom štátnom rozpočte, ktorého dosiaľ navrhované parametre sú aj tak veľmi krehké a zrejme sa ich nepodarí naplniť. Zhrnutie: prvá a tretia alternatíva konceptu oddlženia nie sú oddlžením. Zostáva len jedna jediná. Veriteľ 2.

Poplatky

Hlavným sloganom súčasnej vlády v zdravotníctve je bezplatnosť. Minister Raši v debate v STV prízvukoval, že „filozofiou tejto vlády, ale aj mojím osobným záujmom je to, aby sa nevracalo to, čo bolo kedysi, teda aby si občania nemuseli za zdravotnú starostlivosť doplácať, aby bola bezplatná.“ Tak sa pozrime, čo vlastne bolo kedysi.

V roku 2005 – poslednom kompletnom roku ministrovania Rudolfa Zajaca – dosahovali podľa štatistiky priame platby obyvateľstva celkovo 20,4 miliardy korún vrátane približne 2,5 miliardy, ktoré občania zaplatili na poplatkoch za zdravotnú starostlivosť. Ročne teda priemerný občan zaplatil zo svojho vrecka približne 3 800 korún.

Na budúci rok však podľa návrhu štátneho rozpočtu dosiahnu platby občanov za zdravotnú starostlivosť objem 35,1 mld. korún. A to už pri zrušených poplatkoch. Každý obyvateľ vrátane detí a dôchodcov tak na zdravotníctvo zo svojho vrecka zaplatí 6 500 korún ročne. V pomernom vyjadrení tak v roku 2009 obyvatelia priamo zo svojho zaplatia viac 23 percent všetkých výdavkov na zdravotníctvo. Za éry Rudolfa Zajaca to bolo maximálne 19 percent. Po zrušení poplatkov teda ľudia platia na zdravotníctvo viac ako predtým. Nominálne, aj relatívne.

… a Kaliňák

Predsa sa však našlo jedno vládne opatrenie, ktoré dáva zmysel. Ministerstvo vnútra chce transformovať nemocnicu MV SR na akciovú spoločnosť. Zmenu právnej formy odôvodňuje „vytvorením tlaku na jej efektívne fungovanie a hospodárenie, zvýšením kvality v  poskytovaní služieb, transparentným hospodárením a v prípade správne definovaného podnikateľského plánu aj v prípadnom samofinancovaní svojho rozvoja, čo eliminuje požiadavky na štátny rozpočet.“ Po slovensky – bude dosahovať zisk a nebude ju nutné v budúcnosti oddlžovať. Nebolo by lepšie, keby sa ministrom zdravotníctva stal Robert Kaliňák?

článok bol publikovaný v časopise .týždeň 44/2008

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia