ÚDZS vs ZP Dôvera: komu patrí základné imanie?

pondelok, 08. december 2008, 14:39

Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou tvrdí, že si ZP Dôvera znížením svojho základného imania privlastnila peniaze občanov, ktoré mali byť učené na platby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Podľa definície, základné imanie tvorí úhrn zdrojov vložených do podniku jeho vlastníkmi. V prípade ZP Dôvera podľa HPI ide o zdroje akcionárov, nie o verejné zdroje, ktoré sa používajú na financovanie zdravotnej starostlivosti.

„Je treba povedať, že presunutím 1,9 mld. Sk (63,07 mil. €) zo základného imania do súkromného vrecka, boli vlastne o túto sumu znížené prostriedky, ktoré vznikli odvádzaním peňazí občanov, zamestnávateľov, podnikateľov a štátu. Boli to prostriedky, ktoré mali byť výhradne určené na úhradu zdravotnej starostlivosti a na rozvoj zdravotníctva,“ vyhlásil v pondelok predseda úradu Richard Demovič. Podľa neho nejde o peniaze, ktoré by akcionár priniesol mimo rozpočtu verejného zdravotného poistenia, a ak to ZP Dôvera deklaruje, nehovorí pravdu. Zároveň podľa agentúry SITA dodal, že súkromné zdravotné poisťovne majú ešte stále v slovenskej legislatíve doslova vystlanú cestu pre svoje záujmy. „Trúfam si povedať, že to nie sú vždy záujmy občanov,“ myslí si predseda ÚDZS.

Hovorca skupiny Penta Martin Danko oponuje, že základné imanie je tvorené súčtom vkladov všetkých akcionárov. „Akcionári Zdravotnej poisťovne Dôvera v minulosti rozhodli o tom, že zisk, ktorý poisťovňa dosiahla, bude použitý na zvýšenie základného imania a nie na výplatu dividend, pripadne pre účely inej spotreby,“ povedal. V roku 2008 v súlade s tým istým princípom akcionári rozhodli, že základné imanie znížia. „Je preto úplné nesprávne zamieňať si prostriedky, ktoré tvoria základné imanie s verejnými zdrojmi zdravotnej poisťovne, ktoré používa na financovanie zdravotnej starostlivosti,“ myslí si Danko.

Rozhodnutie o znížení základného imania pritom najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovni odsúhlasil samotný úrad. „Je teba priznať, že to nebolo rozhodnutie, ktoré išlo štandardným spôsobom a vzhľadom k tomu, že pri jeho vydaní došlo k porušeniu vnútorných predpisov, uvedený pracovník už iné rozhodnutia vydávať nebude, rozlúčili sme sa s ním,“ opísal situáciu Demovič. Malo by ísť o riaditeľa sekcie dohľadu nad zdravotným poistením Branislava Juhása. Demovič však následne priznal, že iné rozhodnutie spomínaný úradník vydať nemohol. Jemu ale prekážalo, že rozhodnutie vydal v priebehu troch dní, ako aj to, že o ňom neboli informovaní ostatní zamestnanci úradu. „Nie je možné, aby sa ďalší pracovníci dozvedeli o tomto rozhodnutí s pomerne veľkým časovým odstupom a zo zdrojov mimo úradu,“ podotkol. Rozhodnúť o 2 mld. Sk (66,39 mil. €) za tri dni považuje za „frajerinu“, zároveň však zvažuje podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa. „Neviem, do akej miery to bolo slobodné rozhodnutie a do akej miery bol na neho vyvíjaný nátlak, ale bolo neštandardné,“ skonštatoval.

V reakcii na tieto slová predsedu ÚDZS Danko povedal, že celý proces zníženia základného imania Zdravotnej poisťovne Dôvera sa začal v septembri 2008 a skončil sa v decembri 2008, pričom sa prísne riadil zákonom o zdravotných poisťovniach. Informácie o znížení základného imania sa pritom podľa neho sa objavili v celom rade verejne prístupných dokumentov, napríklad v Zbierke listín, v Obchodnom vestníku a boli informovaní veritelia. Informáciu v priebehu procesu mal aj samotný úrad, a to napríklad tým, že mu boli uhradené na jeho účet cez štátnu pokladnicu poplatky spojene s procesom. „Dnešné vyjadrenia predsedu úradu pre dohľad preto vnímame tak, že šéf úradu nemá prehľad o tom, čo sa v jeho úrade deje,“ uzatvoril Danko.

Najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku, Zdravotná poisťovňa Dôvera, znížila svoje základné imanie z pôvodnej výšky 2,4 mld. Sk (79,67 mil. €) na necelých 481,2 mil. Sk (15,97 mil. €). Dôvodom boli podľa poisťovne zmeny v legislatíve. „Dôvera sa rozhodla pristúpiť k zníženiu základného imania potom, čo legislatívny vývoj nevytvoril priestor na rozvoj individuálneho zdravotného poistenia, pričom sa zásadne znížili možnosti zdravotných poisťovní investovať do vlastného rozvoja,“ zdôvodnil zníženie základného imania generálny riaditeľ poisťovne Martin Šimun. Zníženie základného imania podľa predstaviteľov poisťovne nemá vplyv na jej stabilitu ani na schopnosť uhrádzať zdravotnú starostlivosť pre jej poistencov. „Aj po znížení zostáva platobná schopnosť Dôvery bezpečne nad limity požadované zákonom. Sme naďalej finančne silná, zdravá a stabilná inštitúcia s dostatkom hotovosti na účtoch a sme schopní včas plniť všetky záväzky,“ povedal Šimun.

Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s. je najväčšou súkromnou a druhou najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku. Vznikla 1. januára 2007 spojením zdravotných poisťovní Sideria a Dôvera. Poisťovňa zaznamenala v minulom roku zisk 467 mil. Sk (15,5 mil. €), keď evidovala celkové výnosy 13,868 mld. Sk (460,3 mil. €) a celkové náklady 13,401 mld. Sk (444,8 mil. €). Stará sa o viac ako 850 tis. poistencov.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia