Trh práce: veľký skok pred nárazom

sobota, 10. január 2009, 16:00

Štatistický úrad ponúkol údaje o trhu práce za tretí štvrťrok 2008. Ide o veľmi priaznivé hodnoty. Pravdepodobne však ide o posledné optimistické údaje pred plným prejavením sa ekonomickej recesie (tá sa prvýkrát odzrkadlí v údajoch za štvrtý kvartál, ešte výraznejšie potom v údajoch za rok 2009).

Podľa výberového zisťovania pracovných síl klesla v treťom štvrťroku miera nezamestnanosti na 9 % (Graf 1). Je to o 2,2 percentuálneho bodu menej ako v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka (11,2 %). Potiaľto je táto správa veľmi priaznivá. Tieň recesie vidno, ak tento údaj konfrontujeme s údajmi úradov práce o tzv. evidovanej nezamestnanosti. Tieto údaje sú totiž k dispozícii už aj za október a november 2008. A tu už vidno zastavenie medziročného poklesu miery nezamestnanosti. Hlavne v prvej polovici roka bola miera evidovanej nezamestnanosti výrazne nižšia ako v rovnakých mesiacoch predchádzajúceho roka. Ale v novembri 2008 dosahuje miera evidovanej nezamestnanosti tých istých 7,8 % ako v novembri 2007. Pritom sa uzatvára medzera medzi mierou nezamestnanosti podľa výberového zisťovania a mierou evidovanej nezamestnanosti. Znamená to ústup kategórie osôb, ktoré v dotazníkovom prieskume (teda vo výberovom zisťovaní) uvádzajú, že sú bez práce, pritom úrady práce ich neevidujú medzi uchádzačmi o zamestnanie.

Graf 1: Miera nezamestnanosti v roku 2008 podľa mesiacov (v %)

Zdroj: Štatistický úrad SR

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že novembrová miera evidovanej nezamestnanosti 7,8 % je na dlhodobé slovenské pomery veľmi dobrým výsledkom a že tu žiadny prejav recesie ešte nevidno. Ale prvý nenápadný prejav recesie je prítomný dokonca už v údajoch za október (Graf 2). V rokoch 2006 a 2007 (ale aj vždy predtým) bol október mesiacom výrazného sezónneho poklesu miery nezamestnanosti. V októbri 2008 sa tak už nestalo. Medziročná diferencia sa zmenšila: kým v januári a februári sme mohli konštatovať medziročný pokles miery nezamestnanosti o 1,4 percentuálneho bodu, v októbri už len o 0,4 bodu a v novembri už medziročný pokles miery nezamestnanosti absentuje. Spomalenie v ústupe nezamestnanosti sa očakávalo aj pred prejavením sa krízy (čím nižšia miera nezamestnanosti, o to ťažšie sa dosahuje ďalšie zníženie), ale tento výsledok sa aj tak vymyká trendom.

Graf 2: Miera evidovanej nezamestnanosti podľa mesiacov (v %)

Zdroj: Štatistický úrad SR

V ďalších mesiacoch očakávame skomplikovanie situácie so stagnáciou miery nezamestnanosti alebo aj s jej rastom (zatiaľ predpokladáme mieru nezamestnanosti podľa výberového zisťovania pracovných síl v roku 2009 na úrovni tesne okolo 10 %). Tendencia poklesu miery nezamestnanosti, ktorá je prítomná od roku 2002, sa veľmi pravdepodobne naruší.

Veľmi priaznivý vývoj miery nezamestnanosti v treťom štvrťroku bol spojený s neobvyklým medziročným nárastom počtu pracujúcich. Počet pracujúcich sa medziročne zvýšil o 4,5 %, čo je na pomery slovenského trhu práce priam šokujúca hodnota. Pravdepodobne však ide o reakciu na dlhodobo veľmi vysoké tempo rastu HDP. Podľa minulých skúseností zamestnanosť reaguje na dynamiku HDP s časovými oneskoreniami. Predbežne prijímame hypotézu, že tento efekt sa prejavil aj v treťom štvrťroku 2008. Podobne ako v minulosti, aj teraz zohrala rolu expanzia počtu podnikateľov. V celkovej mase pracujúcich sa počet zamestnancov zvýšil v treťom štvrťroku „len“ o 3,6 % (aj to je mimoriadne priaznivý údaj), počet podnikateľov však expandoval tempom 12,1 %. Pokračuje tak štruktúrna zmena v počte pracujúcich: narastá podiel podnikateľov a klesá podiel zamestnancov. Ťažko voči tejto štruktúrnej zmene namietať, je to dôsledok odvodovej politiky a celkovej regulácie trhu práce. Nie je však v súlade so zámermi súčasnej vlády.

V treťom štvrťroku sa mierne spomalil rast priemernej mzdy. Priemerná mesačná hrubá mzda dosiahla 21 226 Sk (705 €), čo je o 8,8 % viac ako v rovnakom štvrťroku 2007. Keďže tempo rastu nominálnej mzdy v roku 2008 mierne klesalo (Graf 3) a miera inflácie mierne narastala, musel sa nutne spomaliť rast reálnej mzdy. Jej rast dosiahol v treťom štvrťroku hodnotu 3,5% (v prvom štvrťroku ešte 5,8 %). Aj táto hodnota je však ešte priaznivá.

Po týchto priaznivých hodnotách možno očakávať zásadnú zmenu tendencií v dôsledku globálnej recesie (pri ktorej ešte neberieme do úvahy možnú energetickú krízu). Pre rok 2009 očakávame približne nulový rast počtu pracujúcich.

Graf 3: Medziročný rast počtu pracujúcich a rast priemernej mzdy (v %)

Zdroj: Štatistický úrad SR

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia