Ministerstvo navrhuje zmenu v LSPP

streda, 08. apríl 2009, 22:46

Ministerstvo zdravotníctva vypracovalo analýzu riešenia lekárskej služby prvej pomoci a predstavilo ju na rokovaní parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Návrh ponúka tri alternatívy riešenia problematiky: zrušenie LSPP, presun kompetencií na VÚC alebo stanovenie pevnej siete poskytovateľov LSPP.

Materiál je rozdelený na štyri časti:

 1. v prvej časti definuje problémové oblasti;
 2. v druhej časti analyzuje súčasný stav poskytovania LSPP na Slovensku;
 3. v tretej časti sú rôzne riešenia vo vzťahu k nastoleným problémom;
 4. v závere ministerstvo zdravotníctva odporúča prijať konkrétne riešenie celej problematiky.

Ministerstvo navrhuje tri alternatívy riešenia:

 1. zrušenie LSPP
  liberálny prístup – predpokladá samostatné rozhodovanie a dohodu poskytovateľov
 2. komplexná organizácia LSPP na VÚC
  zriaďovateľom LSPP by bol VÚC, s povinnosťou slúžiť pre lekárov prvého kontaktu a s obmedzením pracovného času do 24:00
 3. pevná sieť určená MZ SR v spolupráci s VÚC
  sieť by bola stanovená legislatívou, povolenia by vydával VÚC, ktorý by prideľoval zdravotné obvody, slúženie by bolo povinné pre lekárov prvého kontaktu, pracovný čas do 24:00

Ministerstvo zdravotníctva sa podľa predloženej analýzy prikláňa k tretiemu riešeniu. Po rokovaní zdravotníckeho výboru parlamentu povedal riaditeľ sekcie zdravia MZ SR Adam Hochel, že nový model fungovania lekárskej služby prvej pomoci by mohol vstúpiť do platnosti do konca tohto roka.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia