ZP Dôvera bude opäť zverejňovať rebríčky

štvrtok, 23. apríl 2009, 12:24

Zdravotná poisťovňa Dôvera zverejní aj tento rok výsledky hodnotenia zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. K rebríčku nemocníc pribudne rebríček kúpeľov a zoznam top lekárov, ktorí robia najviac prevencie a ich pacienti sú s nimi spokojní. Metodiku hodnotenia poisťovňa priebežne vylepšuje v spolupráci s odborníkmi aj zástupcami poskytovateľov.

Hodnotenie a zverejňovanie jeho výsledkov je podľa poisťovne v prvom rade prínosom pre poistencov a pacientov. Majú tak k dispozícii informácie, ktoré im pomáhajú lepšie si vybrať zdravotnícke zariadenie alebo lekára. „Uvedomujeme si, že naša úloha je pomáhať poistencom nájsť tú najvhodnejšiu nemocnicu, lekára či iné zdravotnícke zariadenie. V hodnotení zohľadňujeme aj pohľad pacientov, ktorý vyšiel z prieskumov ich spokojnosti,“ hovorí riaditeľ úseku nákupu zdravotnej starostlivosti v Dôvere Martin Kultan.

Zdôrazňuje však, že hodnotenie a sprístupnenie rebríčkov je pozitívom aj pre poskytovateľov. Pomáha im spoznať vlastné silné aj slabšie stránky a pracovať na nich. Podporuje medzi nimi konkurenciu a súťaž, dáva im motiváciu sa zlepšovať a uchádzať sa o priazeň pacientov. „Takto sa môže zvyšovať celková úroveň zdravotnej starostlivosti pre pacientov,“ vysvetľuje M. Kultan. V kvalitnejšom a efektívnejšom zariadení majú v neposlednom rade lepšie podmienky na prácu aj lekári, sestry a ostatní pracovníci.

Hodnotenie nemocníc za rok 2008 zverejní Dôvera v máji. Použije podobnú metodiku ako vlani, tohtoročná je však vylepšená na základe skúseností i pripomienok od odborníkov a partnerov zo sektora. Dôvera bude hodnotiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti, jej kvalitu a efektivitu, personálne i materiálno-technické vybavenie. Vytvorí samostatný rebríček fakultných nemocníc, všeobecných nemocníc, špecializovaných nemocníc a ústavov a ostatných lôžkových zdravotníckych zariadení.

V rámci kvality a efektivity pribudne niekoľko parametrov. Bude sa hodnotiť napríklad priemerná dĺžka hospitalizácie či celková efektivita hospitalizácií.

Rebríček kúpeľov bude zahŕňať výsledky prieskumu spokojnosti pacientov a úroveň ich služieb. Tá bude mapovať napríklad kvalitu vybavenia liečebných domov či poskytovanie ďalších doplnkových služieb pre poistencov. Hodnotenie kúpeľov bude zverejnené pred letom.

ZP Dôvera vyhlási a aj finančne odmení troch najúspešnejších lekárov za rok 2008 spomedzi pediatrov, praktických lekárov pre dospelých a gynekológov v projekte Robme spolu prevenciu. Projekt podporujú Asociácia súkromných lekárov SR, Asociácia na ochranu práv pacientov SR aj Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie v SR. Vyhodnocuje sa v ňom, koľko prevencie zmluvní lekári Dôvery v troch spomínaných špecializáciách urobili a ako boli s nimi spokojní ich poistenci.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia