ZP Dôvera zverejnila rebríček nemocníc 2009

štvrtok, 14. máj 2009, 18:00

Zdravotná poisťovňa Dôvera zverejnila hodnotenie aj aktualizované rebríčky zdravotníckych zariadení. „Zverejňovanie takýchto informácií motivuje nemocnice k zlepšovaniu, čo môže dlhodobo zvýšiť celkovú úroveň zdravotnej starostlivosti o pacientov. To je náš cieľ,“ povedal generálny riaditeľ poisťovne Martin Šimun.

Minuloročné zverejnenie hodnotenia a rebríčkov iniciovalo podľa informácií poisťovne viacero pozitívnych trendov. Nemocnice sa začali viac zaujímať o svoju kvalitu a efektivitu a tomu prispôsobili rozvojové aktivity. Menej úspešné oddelenia a činnosti utlmili, naopak postupne rozvíjajú tie, v ktorých sú úspešnejšie alebo ktoré sú efektívnejšie či komfortnejšie pre pacientov. Veľkým pozitívom je prechod na jednodňovú ambulantnú starostlivosť tam, kde na to sú podmienky a dispozície. Podľa Šimuna to znamená prínos pre poistencov.

Hodnotenie sa týka zmluvných zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (nemocnice, špecializované ústavy a zdravotnícke zariadenia) za rok 2008. Medzi fakultnými aj všeobecnými nemocnicami obhájili prvenstvo vlaňajší víťazi – Fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave a Nemocnica s poliklinikou Žilina. Obe získali štyri z piatich možných hviezdičiek.

Pri porovnaní hodnotenia zverejneného vlani vyplýva, že v poradí nemocníc sa neudiali žiadne dramatické zmeny, hoci niektoré sa posunuli výraznejšie hore alebo dolu. Nadol ich ťahala najmä nižšia spokojnosť pacientov a úroveň zdravotnej starostlivosti. Polepšili si naopak tie nemocnice, ktoré sa reštrukturalizovali a prijali príslušné opatrenia. Medzi všeobecnými nemocnicami bolo 29 bez výraznejšej medziročnej zmeny, 6 sa výrazne zlepšilo, 5 výrazne zhoršilo.

Hodnotenie zohľadňuje viacero parametrov, najmä kvalitu a efektivitu zdravotnej starostlivosti, dostupnosť zdravotnej starostlivosti, služby pre pacientov a ich spokojnosť. V aktuálnej metodike sa posilnilo pacientske hľadisko. „Rešpektujeme a ceníme si názory pacientov, preto je dôležitou súčasťou aj prieskum spokojnosti pacientov. Okrem neho sledujeme, či si pacienti vyberajú nemocnice mimo svojho spádového územia a novinkou je vyhodnotenie služieb a komfortu pre pacientov,“ dodal riaditeľ úseku nákupu zdravotnej starostlivosti Dôvery Martin Kultan.

O metodike poisťovňa rokovala individuálne s nemocnicami aj s Asociáciou nemocníc Slovenska. Konštruktívne návrhy zapracovala, pridala niektoré vlastné vylepšenia.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia