Krištúfek Peter

utorok, 04. august 2009, 1:17

Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. (*18. augusta 1945, Pezinok) je prezidentom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), riaditeľom Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME) a vedúcim Subkatedry funkčnej diagnostiky na Slovenskej zdravotníckej univerzite. 

Peter Krištúfek promoval v roku 1969 na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Po štúdiu sa zameral najmä na vnútorné lekárstvo, diagnostiku, terapiu a výskum tuberkulózy a pľúcnych chorôb, patofyziológiu a funkčnú diagnostiku kardiorespiračného systému. Atestáciu z vnútorného lekárstva I. stupňa (1973) doplnil II. stupňom (1977) a atestáciou v odbore tuberkulóza a pľúcne choroby (1985).  V roku 1992 sa stal docentom a tom istom roku získal aj certifikát výkonného manažéra zdravotnej starostlivosti v rámci Project Hope (Virginia, USA). Je držiteľom certifikátu Executive Health Care Management (Millwood, Virginia). Začiatkom roku 2010 bol vymenovaný za vysokoškolského profesora. 

Od roku 1969 pôsobil na rôznych postoch (lôžkový lekár, primár oddelenia, prednosta kliniky) v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach v Bratislave, pričom v rokoch 1990 – 2003 bol jeho riaditeľom. Z tejto funkcie ho odvolal minister Rudolf Zajac, ktorý to odôvodňoval nedostatočným zabezpečením infekčného pracoviska, do ktorého sa vlámali lupiči. Má významný podiel na vzniku Domu zdravotníkov v Bratislave, ktorého bol zakladajúcim riaditeľom. 

Okrem iných vyznamenaní je nositeľom Hynkovej medaily Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Zlatej medaily J. E. Purkyné od prezidenta Českej lekárskej spoločnosti, Medaily akademika L. Dérera za celoživotný prínos pre slovenské zdravotníctvo, Niederlandovej plakety za rozvoj SLS. Je autorom niekoľkých monografií a vyše 220 odborných článkov v časopisoch doma i v zahraničí.

V súčasnosti je prezidentom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), riaditeľom Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME), vedúcim Subkatedry funkčnej diagnostiky na Slovenskej zdravotníckej univerzite a vedúcim redaktorom časopisu Monitor medicíny SLS (do roku 2009 Medicínsky monitor). Od roku 1975 pôsobí aj ako pedagóg. 

Peter Krištúfek je ženatý a má 4 deti.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia