Predvolebná diskusia: Program SaS

sobota, 29. máj 2010, 18:53

13. apríla 2010 organizoval Health Policy Institute diskusiu o zdravotníckych programoch slovenských politických strán. Program strany Sloboda a Solidarita predstavil Peter Kalist.
 


ÚvodOdborná časťĽS-HZDSSMKSNSSaSKDHSDKÚ-DSDiskusiafoto: © Miroslav Hudák

Keď tak počúvam kolegov, mám taký dojem, že sa temer všetky dobré myšlienky v zdravotníckych programoch prekrývajú. Možno nie úplne, ale rezonuje mi tu spoločná reč. Dúfam, že všetky tieto myšlienky zostanú živé aj po parlamentných voľbách.

Zdravotná starostlivosť má svoju cenu, je niekým uhrádzaná. V ústave máme napísané, že zdravotná starostlivosť je bezplatná. Nie je to pravda. Pokiaľ si to väčšina populácie bude myslieť, dovtedy sa tieto veci nebudú dať do poriadku.

Jeden z hlavných problémov sú poisťovne. V súčasnosti sa smeruje k nejakému duopolu. Máme dve veľké poisťovne a jednu menšiu, toto nie je dobré. Pokiaľ existuje obrovská, miestami monopolná zdravotná poisťovňa, ako je Všeobecná zdravotná poisťovňa, tak to vôbec neprispieva k hospodárskej súťaži, k zdravej konkurencii. Zdravá konkurencia je niečo, čo samo od seba, bez toho aby sme do toho museli zasahovať, dokáže úplne spontánne zlepšiť parametre zdravotníctva. Preto navrhujeme rozdeliť štátnu zdravotnú poisťovňu na dve, ideálne na tri časti. Ak hovoríme o troch častiach, jednu by si nechal štát a ďalšie dve časti by sa predali, pričom kritériom by bola najmä cena. Predali by sa na medzinárodnom trhu, bez možnosti koncentrácie. To znamená, že Dôvera teraz nemôže kúpiť dve tretiny Všeobecnej zdravotnej a stať sa najväčšou poisťovňou. Cieľom je, aby vzniklo skutočné konkurenčné prostredie aj v rámci poisťovníctva na Slovensku a aby ktorékoľvek zdravotnícke zariadenie alebo lekár neboli existenčne nútení uzavrieť zmluvu s poisťovňou.

Z nášho pohľadu zisk do zdravotníctva jednoznačne patrí. Chceme zrušiť všetky ustanovenia, ktoré viedli k zákazu zisku. V zdravotných poisťovniach musia existovať prísne obmedzenia na to, akým spôsobom sa ten zisk dá použiť, ale myslím, že to už bolo aj v predchádzajúcej legislatíve.

Bolo by dobré, keby sa politické strany konečne dohodli na základnom zákonnom nároku. Nemáme jasné pravidlá, odkiaľ-pokiaľ sú mantinely, čo hradíme a čo nie. Tento základný nárok – alebo balík – by bola každá poisťovňa povinná poskytovať. Ruka v ruke s tým je potrebné dať poisťovniam možnosť (nie povinnosť) vyberať „nadštandardné“, nominálne poistenie. Pokiaľ znížime odvody na deväť percent spolu so zavedením odvodového bonusu – to je ale téma, ktorej by som sa nechcel venovať, pretože patrí iným predstaviteľom strany – tak vznikne priestor na vyberanie nominálneho poistného.

Podľa nášho konceptu by priamo štát neplatil za nikoho poistné. Poistné by sa štandardne kalkulovalo zo všetkých príjmov, vrátane sociálnych dávok atď. Znamená to obrovské zjednodušenie, zlacnenie a sprehľadnenie systému samotných platieb.

Temer nikto netuší, čo za neho zdravotná poisťovňa platí. My chceme zaviesť povinné informovanie o cenách. Pri odchode z nemocnice, alebo ambulancie by mal byť pacient informovaný, koľko ten jeho zákrok stál. Môže to mať ešte sekundárny efekt. Môže to donútiť poskytovateľov, ktorí to ešte neurobili, skalkulovať svoje nákladové ceny. Uvedú tam svoje nákladové ceny a na porovnanie, koľko vlastne reálne zaplatí zdravotná poisťovňa. Tento krok nevedie k tomu, aby pacient doplácal rozdiel. Vedie k tomu, aby pacient videl, čo to stojí. Výpisy uhradenej zdravotnej starostlivosti existujú, dajú sa použiť, ale nie sú povinné. Ľudia na ne nie sú naučení. Náš návrh smeruje k tomu, aby sa tie výpisy zaviedli povinne. Podobne ako výpis z banky, raz ročne, povinne zašle zdravotná poisťovňa svojmu poistencovi čerpanie zdravotnej starostlivosti. Je mi jasné, že takáto povinnosť znamená zvýšené náklady pre zdravotnú poisťovňu, ale určite je možné zaslať tento výpis elektronicky. Je možné, aby vám prišlo domov povedzme pdf, alebo mail v zrozumiteľnej forme. Som presvedčený o tom, že ľudia, ktorí to dostanú domov, si to budú čítať. A budú sa čudovať, veď ja som nebol nikde, prečo tu mám v marci nejakú úhradu u stomatológa, atď. Je to možný sekundárny efekt, ale samozrejme nesie to so sebou zvýšené náklady pre poisťovňu.

Výmenné lístky sú zbytočná šikana, treba ich úplne zrušiť.

Treba vrátiť nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Je nezmysel, že ministerstvo zdravotníctva môže bezdôvodne navrhnúť odvolanie predsedu úradu pre dohľad. Ešte čo sa týka úradu: chceli by sme zaviesť poplatok za podanie sťažnosti. Dnes je, pokiaľ viem, toto posledná inštitúcia, kde sa môžte sťažovať alebo podávať veci, ktoré vedú k právnym krokom prešetrovania, a nič za to nehradiť. Pokiaľ chcete podať niečo na súd, a ten vám prípadne dá za pravdu, ten poplatok vám bude vrátený. Nechcem špekulovať o výške poplatku, len ho chceme zaviesť. Ako prevencia voči ľuďom, ktorí sa chronicky, opakovane sťažujú.

Martin Filko: Začnem trochu zoširšia. Rado Baťo vo svojom hodnotení vášho volebného programu, budem parafrázovať, povedal, že „SaS urobí dobre pre seba aj pre Slovensko, keď sa bude držať čo najďalej od zdravotníctva.“ Ja jeho názor zdieľam. Vy ste v tom volebnom programe, ktorý som čítal ja a ktorý čítal aj on, mali nejaké návrhy, ktoré sa týkali zníženia bariér vstupu na trh zdravotného poistenia. Aj Rado, aj ja som komunikoval s vašim predsedom [Richardom Sulíkom], kde sme sa mu snažili vysvetliť, že vôbec nechápe, v čom je problém, čo sa týka bariér vstupu. Že tie bariéry sú v prvom rade spôsobené koncentráciou. Váš predseda mi povedal, že som sociálny inžinier a nech sa do takých vecí nepletiem. Vy teraz po mesiaci-dvoch predkladáte nový program. Teraz, predpokladám, ste to konzultovali s ľuďmi z HPI, s ktorými sa dobre poznáte a prevzali ste ich názory na to, ako tú situáciu riešiť. To je úplne fajn, len otázka je, akú kredibilitu má vaša politika, keď úplne základnú otázku nemáte premyslenú. Niečo zverejníte, dokonca váš predseda, teda nie nejaký referentík, to odmietne ako sociálne inžinierstvo, a následne to po mesiaci prezentujete ako svoj nápad.

Kalist: Neviem, čo ste vy komunikovali s pánom predsedom, neviem sa k tomu vyjadriť.

Filko: Toto čo ste tu prezentovali nebolo súčasťou vášho volebného programu a teraz to tu prezentujete, je to tak? Rozdelenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, rozpredanie po častiach, nebolo súčasťou vášho volebného programu.

Kalist: V prvej verzii nebolo.

Filko: Koľko bude ešte takých verzií. Bude taká verzia aj po voľbách?

(hlas z pléna): Tá je vždy.

Filko: Ja rozumiem, že zdravotníctvo nie je programovou prioritou pre SaS.

Adam Hochel: Zaujala ma téma o obmedzovaní základného balíka alebo o nejakom priplácaní na diagnózy. Pán Zelník spomínal adrenalínové športy. Chcel by som vás poprosiť o jeden veľmi jednoduchý príklad z medicínskej praxe: Čo by ste odstrihli z balíka, ktorý máme dnes tak, aby ste z neho spravili základný balík, povedzme na tých 9 %, ktoré ste spomínali. A čo by bolo v tých piatich?

Kalist: Tie percentá s tým nesúvisia, to som len uviedol ako príklad. Ale netrúfnem si teraz z tejto pozície odpovedať. Čokoľvek poviete v takejto debate, dá sa veľmi ľahko použiť proti vám. Toto chce diskusiu na odbornej úrovni, kde sa či už jednotlivé odborné spoločnosti alebo panely odborníkov dohodnú, že potiaľ ideme a potiaľ nie. Čiže ja na to neviem sám odpovedať. To sa musia dohodnúť odborníci, za každú jednu kapitolu, za každú jednu vec. Nerád takto odpovedám, ale skutočne neviem na toto odpovedať.

Hochel: Ja som pochopil tú konštrukciu tak, že zníženie zdravotných odvodov do úrovne deviatich percent, bude úvahou o základnom balíku a dopoistenie, bude úvahou nad základný balík. Pochopil som to správne?

Kalist: Dopoistenie, nominálne poistenie by bolo nad základný balík.

Hochel: Musí byť teda určené, čo je nárok všetkých občanov a čo je nárok tých, čo sa dopoisťujú.

Kalist: To vám teraz neviem odpovedať.

Hochel: Máte predstavu koľko percent diagnóz by ste chceli eliminovať?

Kalist: Nedokážem na túto otázku odpovedať.

Laciková: Kto by mal platiť tých 9%, teda keby ste zrušili odvody, tak ako sú teraz? Všetci, čo to teraz platíme 14 %?

Kalist: To je súčasť celého odvodového bonusu.

Laciková: A za deti, dôchodcov, školákov?

Kalist: Podľa tohto konceptu by každý mal príjem, aj dieťa. To je len technická vec, cez daňový úrad. To nie je, že to dieťa priamo fyzicky bude platiť. Pre zjednodušenie.

Laciková: Takže rodiča by platili za svoje deti.

Kalist: Áno, ale zo štátnej dávky, ktorú dostanú na dieťa.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia