Predvolebná diskusia: Program SDKÚ-DS

sobota, 29. máj 2010, 18:55

13. apríla 2010 organizoval Health Policy Institute diskusiu o zdravotníckych programoch slovenských politických strán. Program Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie – Demokratickej strany predstavil Viliam Novotný.
 


ÚvodOdborná časťĽS-HZDSSMKSNSSaSKDHSDKÚ-DSDiskusiafoto: © Miroslav Hudák

V roku 2010 sme na 28. mieste z 33. zdravotných systémov, ktoré boli porovnávané nezávislou švédskou inštitúciou. V zlepšovaní zdravotného stavu sme minulý rok skončili na poslednom mieste, spolu s Albánskom a Bulharskom.

Do slovenského zdravotníctva išlo minulý rok približne o 50 % viac peňazí ako v roku 2005, ale na základe názorov spoločnosti sa služby nezlepšili. Je fakt, že ľudia platia stále viac v hotovosti u lekára a v lekárni. SDKÚ ponúka na túto neutešenú situáciu riešenie, ktoré nájdete na našej stránke určenej pre zdravotníctvo, www.zdraveslovensko.sk. Cieľom SDKÚ v zdravotníctve je zlepšiť zdravotný stav ľudí, zvýšiť spokojnosť pacientov, zlepšiť finančnú ochranu pacienta v zdravotníctve. To sa určite dohodneme s KDH.

Čo urobíme na zlepšenie zdravotného stavu ľudí? Chceme sa zamerať na prevenciu. Chceme prebudovať systém verejného zdravotníctva tak, aby sa použil aj v prevencií proti civilizačným ochoreniam. Chceme účinnú prevenciu od detstva, ale prevencia nebude fungovať, keď ľudí nebudeme motivovať. Chceme, aby chodili na preventívne prehliadky, chceme ich motivovať. Preto prichádzame s návrhom zaviesť bezplatné nadštandardné výkony pre tých, ktorí pravidelne absolvujú preventívne prehliadky. Plnú výšku rodinných dávok dostane len tá rodina, ktorej deti absolvujú preventívne prehliadky.

Pre zlepšenie zdravotného stavu ľudí chceme ľudom garantovať kvalitu. Myslíme si, že pacienti na ňu majú nárok. Chceme zlepšiť odmeňovanie zdravotníkov na základe výsledkov a kvality zdravotnej starostlivosti. Chceme zaviesť systém merania kvality, akreditáciu poskytovateľov, aby bolo jasné, kto môže čo robiť. Chceme zaviesť diagnostické a liečebné protokoly, ktoré budú garantovať kvalitu tak, aby aj v Kráľovskom Chlmci, aj v Bratislave dostal na danú chorobu tie isté liečebné a diagnostické postupy. Zároveň to povedie k bezpečnosti pacienta.

K zvýšeniu spokojnosti pacientov chceme prispieť tým, že vrátime slobodu do zdravotníctva. Okamžite zrušíme odporúčacie lístky. Sme presvedčení, že poistenci musia vedieť, za čo platia a čo za to dostanú. Chceme preto veľmi jasne zadefinovať, čo je štandard, na čo má poistenec nárok z verejného zdravotného poistenia a čo je nadštandard, na čo si treba priplatiť, prípadne na čo chceme podporiť rozvinutie individuálneho zdravotného poistenia. Chceme urobiť jasné pravidlá pre tvorbu poradovníkov, aby poistenec vedel, ako dlho bude čakať na zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia. Chceme zvýšiť spokojnosť pacienta so zdravotnými poisťovňami. Náš volebný program hovorí, že chceme zjednotiť výber daní aj odvodov, tým pádom sa nám vyrieši aj problém ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Bude sa podávať v rámci daňového priznania. Chceme prinavrátiť súťaž zdravotných poisťovní tak, aby sa mohli odlišovať ponukou. Sme presvedčení, že to povedie k vyššej spokojnosti poistencov a samozrejme podporíme individuálne zdravotné poisťovne. Chceme zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti, pretože sme presvedčení, že v solidárnom zdravotníctve sme si všetci rovní aj v potrebe zdravotnej starostlivosti. Medziregionálne rozdiely na Slovensku sú, žiaľ, pomerne výrazné, preto nanovo zadefinujeme verejnú minimálnu sieť aj s prihliadnutím na regionálne rozdiely. Ponúkame integrovaný regionálny systém, akúsi logickú postupnosť v starostlivosti o pacienta od ambulancie primárneho lekára až po špecializované pracovisko v danom regióne. Chceme posilniť primárnu ambulantnú starostlivosť. Chceme dostupnú nepretržitú lekársku službu prvej pomoci, ktorú budú lekári slúžiť dobrovoľne a za primeranú odmenu.

Chceme zlepšiť finančnú ochranu pacienta v zdravotníctve, preto navrhujeme ochranný limit na spoluúčasť. Náš návrh je desať eur mesačne ako maximálna hranica na doplatky. Bude sa to počítať v celoročnom súčte: ak poistenec prekročí na doplatkoch a poplatkoch stodvadsať eur ročne, vyššiu spoluúčasť mu preplatí zdravotná poisťovňa. Finančná ochrana pacienta je aj o finančnej ochrane nemocníc a lekárov, ktorí musia byť spravodlivo ohodnotení. Navrhujeme navýšenie zmluvných objemov a miezd. Finančné prostriedky na okamžité navýšenie chceme získať zastavením všadeprítomného plytvania v zdravotníctve. Navrhujeme spravodlivé ohodnotenie zdravotníckych výkonov, tam patrí aj DRG systém, kombinácia kapitačného systému s výkonovou zložkou, prípadne s nejakým bonusom za prevenciu alebo účinnú farmakoterapiu. Navrhujeme aj zmluvnú istotu pre poskytovateľov, myslím, že zmluva by sa mala podpisovať na každý rok, aby sme predišli nejakým troj-, štvormesačným výkyvom v závislosti od politickej objednávky.

Chceme zabezpečiť komplexnú zdravotno-sociálnu ochranu, ktorá takisto patrí do finančnej ochrany pacienta v zdravotníctve. Zdravotnícky systém a sociálna sféra sa často stretnú pri lôžku chorého, ktorý je zároveň aj sociálne odkázaný. Chceme zadefinovať podiel úhrady na sociálno-zdravotnej starostlivosti, zo strany zdravotných poisťovní, aj sociálnych fondov. Presadzujeme moderný zákon o sociálnej medicíne – dlhodobej starostlivosti.

Laciková: Viacerí kandidáti tu spomínali, že je nutnosť definovať štandard, aby sa mohol zadefinovať nadštandard, a potom hovoriť o nejakých doplatkoch, poplatkoch, atď. Čisto technicky ma zaujíma, ako dlho trvá tento proces? Koľko vlád by bolo potrebných, aby sa tento proces dotiahol do konca? A kedy by sme reálne mohli hovoriť o tom, že toto je štandard a toto si pacienti budú musieť doplatiť?

Novotný: Nie je ani tak veľmi technicky problematické povedať, čo je štandard a čo nadštandard, treba len na to vytvoriť príslušné katalogizačné komisie, ktoré začnú pracovať. Teším sa na to, keď MZ konečne predstaví katalóg, na ktorom tak dlhodobo pracuje. Už len treba k nemu dať nejaké ceny, aby sme sa vedeli baviť v reálnych rozmeroch, v reálnych číslach. Skôr je problémom politická vôľa. Takže odpoveď, aby som ju tak trošku nadniesol, znie: štyri roky, aby sme na záver povedali, že sme to zase nestihli. Ale ak bude politická vôľa, dá sa to stihnúť povedzme do dvoch-troch rokov. Je to kľúčové aj na to, aby sme vedeli prejsť na DRG systém. Ako budeme vedieť povedať, koľko máme tej nemocnici zaplatiť za tú-ktorú operáciu alebo zdravotnú starostlivosť, keď nepoznáme ceny? Keď platíme zvykovo, lebo vždy sa toľko platilo, a teraz pridáme ešte tisíc korún, lebo máme viac? To je kľúč k tomu, aby sme splnili aj spravodlivé ohodnotenie zdravotníckych výkonov.

Henrieta Maďarová: Na základe akých kritérií definujete ten štandard? Štandard je podľa mňa otázkou ceny.

Novotný: Založíme katalogizačné komisie, ktoré budú naozaj pracovať. Budeme vedieť povedať pre danú diagnózu, ktoré sú diagnostické postupy, ktoré sú terapeutické. Potom budeme musieť prijať rozhodnutie, čo je štandard a čo nadštandard. To rozhodnutie bude viac politické ako odborné. Ale aj odborné, pretože ten vývoj medicíny je taký, že pred tým sme pri každom úraze hlavy CT neurobili. Dnes ho neurobiť je už pomaly trestný čin. Ešte jedna otázka je veľmi dôležitá. V Bratislave je zdravotníctvo na slušnej úrovni. Ten štandard však budeme musieť dodržiavať a garantovať pacientovi aj v Sobranciach a Kráľovskom Chlmci. Je to pre odborníkov téma, aby to pripravili. Viem, že sa urobil veľký kus roboty v rokoch 2004, 2005, ale potom žiaľ tá robota vyšla navnivoč, nepokračovalo sa v tom ďalej.

Martin Filko: Mal som možnosť vidieť pracovnú verziu vášho programu, možno spred mesiaca a v nej ma zaujalo jedno opatrenie. Znelo asi tak, že všetky zdravotné poisťovne by mali byť legislatívne nútené prehľadne a na internete zverejňovať zmluvné podmienky, ktoré dávajú poskytovateľom, aby bolo možné porovnávať, ako sa tie zmluvné vzťahy vyvíjajú. Takisto tam bola silná formulácia, ktorá sa týkala posilnenia konkurencie na trhu zdravotných poisťovní prostriedkami štátnej politiky. Potom to prvé vypadlo a to druhé bolo zmiernené do veľmi vágneho posilňovania konkurencie. Zaujímal by ma tvoj názor na tieto dve opatrenia.

Novotný: Nesúhlasím so zverejňovaním zmluvných podmienok, preto to aj odtiaľ vypadlo. Volebný program je tímová práca. Bol to nápad, ktorý nepochádza z mojej hlavy. Nemyslím si, že to je dobré. Tu by som obchodné tajomstvo udržal. Nie však do takej miery, ako to bolo vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, že nám nemôžu nič ukázať, lebo všetko je obchodné tajomstvo. Pokiaľ ide o to druhé opatrenie: náš program je určený pre pacientov a zdravotníkov. My chceme komunikovať s verejnosťou, hovoríme o cieľoch a nástrojoch, o parametroch veľmi nehovoríme. Správna otázka je napríklad, či nechceme náhodou transformovať nemocnice na akciové spoločnosti. Nikde to tam nie je, ale samozrejme, že chceme. Ale prečo tým máme obťažovať ľudí? Podľa mňa človeku je to úplne jedno.

Myslím si, že zlúčenie Všeobecnej a Spoločnej bola veľmi veľká chyba a cesta mala viesť skôr tak, aby Všeobecná, ako jedna štátna zostala a Spoločná zdravotná sa v budúcnosti skôr privatizovala. Ale teraz, keď chceš odo mňa inžinierstvo, že VšZP rozdelím na východoslovenskú a západoslovenskú a jednu predám tým J&T a druhú Pente, tak nie. Sme za pluralitu, súťaž zdravotných poisťovní. Uvedomujem si, že VšZP bude pre nás veľkým problémom, pretože je obrovská. Je veľmi ťažko súťažiť, keď niekto má 65 % trhu. Moje riešenie na tento stav je, že budeme podporovať pluralitu, súťaž a to, aby sa zdravotné poisťovne odlišovali svojou ponukou.

Maďarová: Čím chcete tú súťaž u tých zdravotných poisťovní zaviesť? V čom sa budú líšiť?

Novotný: Chceme zadefinovať, čo je štandard a čo je nadštandard. Zdravotná poisťovňa bude robiť verejné zdravotné poistenie, bude môcť robiť individuálne zdravotné poistenie. Perspektívne som zástancom skôr toho, aby mala aj nejaký zdravotný plán, ktorý bude vedieť tomu svojmu poistencovi ponúknuť a poistenec si bude vedieť vybrať. Ja vidím priestor predovšetkým v ponuke, ktorú bude vedieť dať poistencovi: napríklad v tom, ako dlho sa bude čakať v poradovníku na odkladnú zdravotnú starostlivosť.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia