Predvolebná diskusia: Program SMK

sobota, 29. máj 2010, 18:51

13. apríla 2010 organizoval Health Policy Institute diskusiu o zdravotníckych programoch slovenských politických strán. Program Strany maďarskej koalície predstavil Imrich Hugyivár.
 


ÚvodOdborná časťĽS-HZDSSMK SNSSaSKDHSDKÚ-DSDiskusiafoto: © Miroslav Hudák

Pracujem tridsať rokov ako praktický lekár na Slovensku a od vzniku Nitrianskeho samosprávneho kraja ako podpredseda zdravotnej komisie. SMK považuje zdravotníctvo za jednu zo svojich priorít, pretože sme aj strana regionálna a vieme dobre, že zdravotnícke štatistiky južného Slovenska sú najhoršie na Slovensku. Je v našom záujme, aby zdravotníctvo fungovalo dobre, lepšie ako teraz a chceme k tomu prispieť aktívnejšou zdravotnou politikou.

Niektoré naše základné tézy a východiská tejto zdravotnej politiky: Zdravie vo svojej celosti, psychickej, sociálnej aj telesnej, je najväčšia hodnota a toto sa musí odzrkadliť aj v spoločenských hodnotách. Nepokladáme zdravotníctvo za čiernu dieru, ale za dobre vynaložené prostriedky. Najväčším problémom je, že reforma zdravotníctva zastala na polceste. Časť zdravotníctva je transformovaná, ale ďalšia časť – najmä veľké nemocnice – zostali netransformované.

Zdravotníctvo si predstavujeme ako funkčný celok s rovnakými podmienkami pre všetkých účastníkov tohto systému a s minimálnymi politickými zásahmi. Pokladáme za veľmi dôležité, aby bola zachovaná dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov štátu a nevznikali ďalšie regionálne rozdiely. Za dôležitú pokladáme transformáciu zdravotníckych zariadení na obchodné spoločnosti. Napriek tomu, že veľké nemocnice majú k dispozícii oveľa väčšie finančné zdroje, predsa tam vznikajú najväčšie dlhy v systéme.

Zdravotníctvo je podfinancované a preto pokladáme za potrebné zvýšiť platby štátu za svojich poistencov na 5 percent priemernej mzdy. Chceme zabezpečiť primeranú ochranu investícií v zdravotníctve a umožniť poisťovniam primeraný zisk. Potrebné je hradenie nemocničných výkonov podľa diagnóz a tým odstránenie rozdielu financovania tzv. koncových veľkých nemocníc a župných alebo mestských nemocníc. Ako poslanec samosprávneho kraja viem, aké sú problémy s menšími nemocnicami. Svoje opodstatnenie majú aj menšie, regionálne nemocnice, a rovnako majú svoje opodstatnenie veľké, fakultné a koncové nemocnice. Systém musí byť proporcionálny a vyrovnaný, aby štát nevyužíval svoju zdravotnú poisťovňu na to, aby bez objektívnych kritérií rozhodoval o bytí a nebytí určitých nemocníc. Kritériá úspešnosti musia byť objektívne a kompetentné, a má ísť o rozhodnutia zdravotnej poisťovne, nie politické rozhodnutia.

Sme za zrušenie výmenných lístkov. V systéme vidíme okrem týchto nezrovnalostí medzi nemocnicami ďalšie problémy, pokladáme ich za dôležité, aby sa tie proporcie dali na správnu mieru. Vyrovnanie vnútorných nerovností vo financovaní systému: znížiť platby poisťovní na RZP a RLP. Nie je predsa možné, aby jedna RZP bez lekára mala za mesiac väčší príjem ako jeden praktický lekár, ktorý ošetruje 1500 pacientov. O jednu tretinu je reálne možné znížiť tieto príspevky na rýchlu zdravotnícku pomoc, ktorá je veľmi potrebná a veľmi prospešná, ale je podľa nášho pohľadu prefinancovaná. Ďalším zdrojom, kde narastajú výdavky 33,5 % na lieky, je lieková politika. Máme v programe znížiť DPH na lieky z 10 % na 6 %. Dnes je absolútny chaos v priamych platbách u lekárov. Kedysi boli len dvadsaťkorunáčky a dnes každý pacient uzná, že sú tie platby absolútne deregulované, každý lekár má iné cenníky. Toto chceme vtesnať do nejakých limitov. Tu by sme chceli posilniť úlohu lekára vyššieho územného celku, ktorý by túto cenotvorbu a tieto platby reguloval.

V našej zdravotnej politike má prioritu ambulantná sféra. Toto sa deklaruje už dvadsať rokov, ale kvôli nemocničnej lobby to na Slovensku nejde. Je pre nás prioritou vyriešiť otázku ďalšieho vzdelávania praktických lekárov pre dospelých. Vieme, koľko je obvodov, aký je vekový priemer týchto lekárov. Chceme zabezpečiť korektné odovzdávanie praxe medzi praktickými lekármi, bez nutnosti, aby sa transformoval na sro-čku. Ďalším bodom je ročné zúčtovanie: odovzdať ho do kompetencie zdravotných poisťovní. Toto by boli krátke východiská našej politiky. Budeme podporovať všetky snahy o to, aby reforma konečne išla jedným smerom, bola dotiahnutá do konca a priority neboli určované politicky. Funkčný systém s rovnakými podmienkami pre všetkých účastníkov trhu.

Martin Filko: Malo by byť zníženie DPH na lieky z 10 % na 6 %? Aké sú dôvody na to?

Hugyivár: Aby náklady na lieky nerástli.

Filko: Hovoríte to len preto, aby išlo viac peniaze z jedného verejného vrecka do druhého, účtovná operácia bez reálneho čohokoľvek.

Hugyivár: Však aj teraz sa znížila DPH o 10 % a malo to nejaké efekty.

Filko: Keďže 13 % výdavkov na lieky je súkromných a 87 % je verejných, tak zmena v DPH sa u pacienta prejavuje len tými 13 %. Inde ako vo verejných financiách je to jedna plus jedna. Ak ide o to, že znížiť objem výdavkov na lieky, tak objem výdavkov na lieky sa nejakým spôsobom nezníži.

Hugyivár: Zníži sa záťaž pre pacienta.

Filko: To je možné.

Laciková: Spomínali ste, že chcete transformovať zdravotnícke zariadenia na obchodné spoločnosti. Najväčšie dlhy v systéme tvoria fakultné nemocnice. Ako by ste sa s nimi porátali? Ako by ste znižovali dlhy?

Hugyivár: V týchto nemocniciach je absolútne mäkké ekonomické prostredie. Neprehľadné obstarávania, veľké zákazky… Všeobecná zdravotná poisťovňa navýšila platby týmto nemocniciam na úkor malých nemocníc. Ten systém je deravý, tam to vyteká, v týchto nemocniciach. Transformované neziskové organizácie, i keď majú menšie príjmy za tú činnosť, sú ekonomicky konsolidované. Napríklad štyri nemocnice v Nitrianskom kraji produkovali keď sme ich prebrali 400 miliónov korún dlhu za rok. Pre VÚC to nebolo možné uniesť, lebo by to pohltilo jeho majetok. Tak sme ich transformovali na neziskové organizácie a ten dlh sa prestal tvoriť. VÚC a nemocnice ako-tak hospodárili, boli tam úsporné opatrenia.

Obchodná spoločnosť ekonomicky inak pracuje, ako v týchto veľkých kolosoch. Akciové spoločnosti – tá reforma sa chcela dokončiť, len nebol na to čas, KDH predčasne opustilo druhú Dzurindovu vládu. Proces sa už začal, len sa potom zastavil pred koncom. Treba to dokončiť, sú tu dva systémy, ktoré súčasná vláda preferuje, vieme ktoré. S týmto sa musí prestať, musí tu byť jednotný systém s rovankými pravidlami pre všetkých účastníkov systému.

otázka z pléna: Myslíte si, že manažéri vo fakultných nemocniciach sú nedostatočne kompetentní, alebo si myslíte, že nerobia dostatočné opatrenia voči tomu, aby sa nezadlžovali?

Hugyivár: Myslím si, že štát je najhorší vlastník.

otázka z pléna: A keby sa motivovali manažéri viac?

Hugyivár: Nemotivujú sa dostatočne. Nedá sa systém robiť tak, že jeden je taký, druhý iný. Treba urobiť jednotný, koherentný systém.

Szalay: Vy ste nielen za obchodné spoločnosti, ale aj za privatizáciu štátnych nemocníc?

Hugyivár: Dali by sme priestor aj súkromnému kapitálu. Možnosti zdravotníctva sú limitované finančnými zdrojmi a v tejto ťažkej ekonomickej situácii potrebujeme aj iné zdroje než poistné a odvody štátu za svojich poistencov.

Szalay: Na základe akej analýzy ste prišli k tomu, že rýchla zdravotná pomoc je predražená o jednu tretinu?

Hugyivár: To je naša vnútorná analýza. Vidieť to aj na tom obstarávaní, aký bol záujem o tie RZP. Viem, že nemocnica, ktorá tú záchranku vedela získať naspäť, napríklad Šahy. Úplne to prevrátilo hospodárenie k pozitívnemu, keď mali RZP v prevádzke. Tam je to predražené podľa nás. Je to potrebné, je to fantastické, ale je to predražené.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia