HPI k programovému vyhláseniu vlády

utorok, 05. október 2010, 16:00

Nová vláda sa síce svojím programovým vyhlásením v zdravotníctve prihlásila k reforme zdravotníctva Rudolfa Zajaca z rokov 2002 – 2006, ale nedokázala prekročiť obavu zo súkromného vlastníctva v zdravotníctve.

Pri porovnaní dokumentu reformná vláda, ktorý HPI zverejnil pred voľbami so samotným programovým vyhlásením vlády (PVV) zisťujeme, že v PVV sa z celkového počtu nami navrhovaných 52 opatrení objavilo 25, čiže takmer polovica. Najviac chýba razantnejší posun k zníženiu angažovanosti štátu v zdravotnom poistení a lôžkových zariadeniach.

Odstránenie škodlivých ustanovení

Kľúčovým opatrením naprávania škôd po Ficovej vláde je umožnenie tvorby zisku zdravotným poisťovniam pri presne definovaných podmienkach. Vláda k svojmu záväzku dodáva, že proces bude prebiehať tak, aby sa nezhoršovala pozícia štátu v prebiehajúcich sporoch o ochranu investícií. Zákaz zisku prijatý Ficovou vládou totiž spôsobil, že akcionári dvoch poisťovní (Dôvera, Union) žalujú Slovenskú republiku v medzinárodnej arbitráži.

Druhým veľmi dôležitým opatrením je uskutočnenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti. A to nielen štátnych príspevkových, ale aj neziskových organizácií. Transformácia nemocníc je dobrým krokom k ich vyrovnanému hospodáreniu a jej zrušenie v roku 2007 neprispelo k ekonomickej zodpovednosti štátnych nemocníc. Ich dlh počas Ficovej vlády narástol na 271 mil. €.

Tretím mimoriadne zásadným opatrením je opätovné navrátenie nezávislosti Úrad pre dohľad. Zmeny prijaté vládou Roberta Fica urobili z ÚDZS inštitúciu závislú na ministrovi, čo sa odzrkadlilo v nekonzistentných rozhodnutiach úradu. Pripomeňme zlyhanie predchádzajúceho vedenia úradu v kauze EZP, nesprávne sankcionovaná ZP Dôvera, či ľahostajnosť voči negatívnemu vývoju finančnej situácie vo VšZP.

Štvrtým dôležitým krokom je zrušenie pevnej minimálnej siete, ktorá od roku 2008 poskytovala štátnym nemocniciam neprimerané výhody na úkor iných poskytovateľov.

Čo v PVV chýba

Vláda sa vyhla ambíciám zvýšiť spoluúčasť občanov cez znovuzavedenie poplatkov. Ich zavedenie spolu s horným limitom na spoluúčasť a možnosťou vybrať si buď výmenný lístok alebo poplatok by posilnila ekonomické povedomie občanov a zároveň by neohrozila sociálne slabšie skupiny. Tie by mohli naďalej k lekárovi chodiť bezplatne, ale s povinnosťou výmenného lístka. Ostatní, bez výmenného lístka by špecialistovi platili.

Vláda sa taktiež vyhla posilňovaniu súkromného sektora v zdravotníctve. Do programového vyhlásenia sa nedostalo ani rozdelenie VšZP na 3 až 4 časti a následná privatizácia týchto častí v medzinárodnom tendri a ani posun v privatizácií štátnych nemocníc. Pričom práve VšZP a štátne nemocnice spôsobujú štátu nemalé finančné problémy.

Treťou chýbajúcou oblasťou je absencia nezávislej HTA agentúry, ktorá by vyhodnocovala klinickú efektívnosť diagnostických a liečebných intervencií a za určitých okolností by mohla slúžiť ako nezávislá autorita na posudzovanie šírky a hĺbky rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia