Generická preskripcia

pondelok, 16. máj 2011, 2:36

Téma generickej preskripcie sa z vládneho programu dostala do návrhu nového zákona o liekoch. Čaká nás zrejme diskusia, ku ktorej chce Health Policy Institute prispieť vysvetľujúcou publikáciou o generickej preskripcii.

Autorka: A. Szalayová

vydal Health Policy Institute, apríl 2011, 24 strán

Cieľom publikácie je:

 1. Definovať pojmy generiká, generická preskripcia a generická substitúcia
 2. Definovať výhody a riziká generickej preskripcie
 3. Vyvrátiť mýty spojené s generickou preskripciou
 4. Zhrnúť poznatky a dopady z implementácie generickej preskripcie v rôznych krajinách EÚ

Prvá časť sa venuje popisu súčasného stavu na Slovensku. Generická preskripcia povolená nie je. Povolená je len generická substitúcia, pričom ani tá sa od jej zavedenia v roku 2005 v praxi často nevyužíva, čo je jedným z dôvodov pre zbytočne vysoké doplatky pacientov.

Druhá časť sa venuje popisu generík a definícii generickej substitúcie a preskripcie. Generiká musia tak isto ako originálne lieky pri vstupe na trh preukázať, že sú:

 1. farmaceuticky ekvivalentné
 2. bioekvivalentné
 3. vyrábané podľa pravidiel dobrej výrobnej praxe
 4. správne označené

Tretia časť sa venuje jednotlivým parametrom generickej preskripcie.

Štvrtá časť popisuje pozitíva generickej preskricpie, medzi ktoré patria:

 1. zníženie doplatkov pacientov
 2. zníženie cien liekov
 3. zníženie efektu marketingových aktivít
 4. zjednodušenie predpisovania liekov
 5. zvýšenie bezpečnosti pacientov
 6. zvýšenie dôvery voči generickým liekom

Piata časť je zameraná na identifikáciu rizík generickej preskripcie, do ktorých radíme:

 1. presun marketingových aktivít do lekární
 2. presun preskripcie na lieky s patentovou ochranou
 3. riziká pri preskripcii niektorých liekov citlivých na dávkovanie
 4. problémy so zabezpečením dostupnosti liekov a možné negatívne dopady na generický priemysel
 5. návyk pacientov na známe lieky
 6. rezistencia lekárov a farmaceutického priemyslu voči generickej preskripcii

Podporiť pozitívne efekty generickej preskripcie a predchádzať jej rizikám je možné správnym nastavením regulácie generickej preskripcie, ako aj podpornými aktivitami ako edukačné kampane a motivačné mechanizmy zamerané na lekárov, lekárnikov aj samotných pacientov.

Zavedením generickej preskripcie sa narušia viaceré zavedené aktivity, preto je možné očakávať negatívne postoje viacerých záujmových skupín. Mnohé argumenty proti generickej preskripcii pritom nie sú opodstatnené a sú vyvrátiteľné vysvetlením toho, čo generiká sú a čo generické preskripcia znamená, alebo dôkazmi z výskumov. Časť 6 preto prináša zoznam najčastejších mýtov a skutočností, ktoré ich vyvracajú.

Siedma časť sa venuje používaniu generík v EÚ a časť 8 sa venuje príkladom implementácie generickej preskripcie a generickej substitúcie v krajinách EÚ. Tieto konkrétne úpravy a skúsenosti môžu slúžiť ako inšpirácia, ale aj ako podporné argumenty pri zavádzaní generickej preskripcie na Slovensku.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia