Výdavky na zdravotníctvo porovnateľné s OECD

štvrtok, 01. december 2011, 20:00

Jednou zo štyroch požiadaviek Lekárskeho odborového združenia (LOZ) je aj dofinancovanie zdravotníctva. V roku 2011 je podľa HPI v systéme 5,36 mld. €, čo predstavuje 7,7 % z HDP.

Tabuľka: Objem zdrojov na Slovensku v roku 2011

Položka

mil. €

% z HDP

Zdroje zdravotných poisťovní

3 621

5,2

   Príjmy od ekonomicky aktívnych
   (zamestnanci + SZČO + samoplatitelia)

2 368

3,4

   Príjmy od štátu za poistencov štátu

1 197

1,7

   Príjem z ročného zúčtovania a sankcií
  
+ ostatné nedaňové príjmy

56

0,1

Verejné zdroje mimo zdravotných poisťovní
(MZ SR, VÚC, iné rozpoč. kapitoly)

235

0,3

Priame platby domácností (metodika národných účtov)

1 153

1,6

Finančná stabilizácia nemocníc transformujúcich sa na akciové spoločnosti

350

0,5

Spolu

5 359

7,7

Zdroj: HPI, 2011
Poznámka: HDP = 69 460 mil. €

Ak by sme od tejto sumy odpočítali náklady finančnej stabilizácie nemocníc vo výške 350 mil. €, ktoré kryjú náklady na krytie záväzkov nemocníc aj z minulých rokov, tak by do zdravotníctva v tomto roku smerovalo približne 7,2 % HDP. Výdavky na zdravotníctvo na Slovensku sú úplne porovnateľné s výdavkami krajín OECD, keď boli krajiny OECD na ekonomickej úrovni Slovenska (Graf 1).

Graf 1: Slovensko a OECD

Graf 1

Podobne vyzerá porovnanie výdavkov na zdravotníctvo na Slovensku a v Holandsku (Graf 2).

Graf 2: Slovensko a Holandsko

Graf 2

Holandské zdravotníctvo je podľa European Health Consumer Index najlepšie v  Európe z hľadiska orientácie na spotrebiteľa a jeho koncept nominálneho poistného môže byť veľmi inšpiratívny aj pre Slovensko.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia