Porovnanie Slovenska s Holandskom upravené o infláciu

streda, 01. február 2012, 23:23

V decembrovom newsletteri Zdravotná Politika som publikoval článok, ktorý porovnával výdavky na zdravotníctvo na Slovensku s OECD a Holandskom v kontexte ekonomickej sily. V tomto porovnaní bol spoločným menovateľom HDP na hlavu v USD v PPP. Pri konštrukcii tohto porovnania som vychádzal z predpokladu, že porovnanie cez PPP v sebe implicitne obsahuje úpravu o infláciu, čiže porovnanie je v stálych cenách. Mýlil som sa. OECD dáva možnosť porovnávať HDP na hlavu a taktiež výdavky na zdravotníctvo cez PPP v bežných a PPP v stálych cenách.

Z tohto dôvodu prinášame v tomto čísle porovnanie výdavkov na zdravotníctvo Slovenska a Holandska pri rešpektovaní stálych cien. Na osi x je opätovne HDP na hlavu v USD v PPP, ale v stálych cenách. Na osi y sú celkové výdavky na zdravotníctvo, v USD, v PPP, ale v stálych cenách.

Zaujímavé je, že závery zostali rovnaké – pri rovnakej ekonomickej sile dávame na zdravotníctvo porovnateľné výdavky ako Holandsko v čase, keď malo HDP na úrovni ako my dnes na Slovensku. Krivka Slovenska sa však posunula v „čase“. Kým pri porovnaní cez bežné ceny sme my dnes tam, kde boli Holanďania na prelome 80. a 90.tych rokov. Pri porovnaní cez stále ceny sme my dnes tam, kde boli Holanďania na prelome 70. a 80.-tych rokov.

 

Graf 1: Porovnanie celkových výdavkov na zdravotníctvo na hlavu medzi Slovenskom a Holandskom

Poznámky:

·       Na osi x je HDP na hlavu v USD v PPP, v stálych cenách.

·       Na osi y sú celkové výdavky na zdravotníctvo, v USD, v PPP, v stálych cenách.

Zdroj: HPI na základe údajov OECD, 2012

 

Podobne je to aj vtedy, keď budeme namiesto celkových porovnávať iba verejné výdavky na zdravotníctvo. Krivka pre Slovensko je mierne nad krivkou Holandska, ale posunutá v čase – na prelom 70-tych a 80-tych rokov.

 

Graf 2: Porovnanie verejných výdavkov na zdravotníctvo na hlavu medzi Slovenskom a Holandskom

Poznámky:

·       Na osi x je HDP na hlavu v USD v PPP, v stálych cenách.

·       Na osi y sú verejné výdavky na zdravotníctvo, v USD, v PPP, v stálych cenách.

Zdroj: HPI na základe údajov OECD, 2012

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia