Dragula píše Pažitnému

piatok, 27. január 2012, 11:00

Prezident Slovenskej lekárskej komory Milan Dragula zverejnil na sklonku decembra Otvorený list adresovaný riaditeľovi Health Policy Institute Petrovi Pažitnému. Vyzýva ho, aby sa uchádzal o pozíciu riaditeľa príspevkovej nemocnice, hospodáril bez straty a až potom získal oprávnenie poučovať verejnosť. Tento list uverejňujeme v plnom znení (prečítajte si aj odpoveď Petra Pažitného.)

 

Otvorený list

Bratislava: 19.12.2011

 

Vážený pán inžinier,

 

snaha ľudí presadzovať sa v bežnom živote je jav normálny a vo všeobecnosti vítaný. Aby však bol spoločensky akceptovateľný je prinajmenšom vhodné, aby to bola snaha podporená odbornosťou, skúsenosťami  a reálnou prácou s poznatkami, ktoré sa dajú získať často krát iba praxou. Samozrejmosťou by malo byť rešpektovanie názorov okolia k danej problematike a odbornej verejnosti a tiež schopnosť tieto názory prijímať a správne ich analyzovať. V neposlednom rade je dôležitým pre dôveryhodnosť vysloveného názoru, motivácia a cieľ ktorý sa ním sleduje.

Projektovanie systému zdravotnej starostlivosti a hlavne jej ekonomicko- finančnej stránky má pomerne širokú a mne nepochopiteľne rozsiahlu publicitu v médiách. Nie som odporcom rôznorodosti názorov, ale nemôžem prehliadať Vaše interpretácie a poučovanie odbornej i laickej verejnosti, ktoré nevychádza z reálnej situácie v zdravotníctve, lebo v nej nežijete. Vaša bezhraničná suverénnosť je postavená iba na teóriách , ktoré ste pochytili na škole čo s realitou slovenského zdravotníctva nemá nič spoločné. Nie je možné si nevšimnúť, že pri Vašom účinkovaní v médiách zásadne vystupujete sám, teda bez oponenta alebo si vyberáte podobných účastníkov diskusných relácií s rovnakými alebo veľmi podobnými názormi. Je neprehliadnuteľným faktom, že sa obávate priamej diskusie s oponentmi Vašich teórií a až príliš často sa vo svojich vystúpeniach vyjadrujete na adresu zdravotníckych pracovníkov s dešpektom a snahou urobiť z nich hlavných vinníkov neúspechu reformy zdravotníctva, ktorej ste spoluautorom.

Vážený pán inžinier, dejiny preukázali, že iba slovami nikto svet nezmenil a pravého muža reprezentujú jeho skutky. Týmto Vás oficiálne a otvorene vyzývam, aby ste sa uchádzali o pracovnú pozíciu riaditeľa príspevkovej zdravotníckej organizácie a aby ste v praxi preukázali správnosť Vami verejnosti predkladaných teórií. Som presvedčený, že ak preukážete, že je skutočne možné v podmienkach systému zdravotníctva, ktorý ste napomáhali vytvoriť a pri súčasných platbách zdravotných poisťovní zbaviť nemocnicu zadĺženia a hospodáriť bez tvorby straty pri plnení všetkých povinností voči štátu, zamestnancom, dodávateľom a pacientom, najlepšie preukážete správnosť Vami vyslovovaných teórií.

Až potom budete mať oprávnenie kritizovať a poučovať odbornú aj laickú verejnosť a verím, že až potom presvedčíte všetkých o správnosti Vášho pohľadu na budúcnosť zdravotníctva.

 

S pozdravom

 

 m. prof. MUDr. Milan Dragula, PhD
prezident SLK

 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia