Pre koho to písali?

štvrtok, 08. marec 2012, 12:00

(Ešte jedno krátke zamyslenie nad hospodárskou časťou ekonomických programov)

Ak sa niekto podujme „prehrýzť sa“ hospodárskymi časťami volebných programov hoci len hŕstky relevantných politických strán, napadne mu možno aj takáto otázka: komu adresujú politické strany tieto ťažkopádne dokumenty? Sú rozsiahle, ich štúdium a porovnávanie je relatívne náročná činnosť, neatraktívna pre väčšinu voličov. Vzniká tak dojem, akoby písanie programov bolo akýmsi nutným zlom pre strany; akoby to robili s vedomím, že program aj tak nerozhoduje.

Ponúka sa niekoľko dôvodov, pre ktoré štúdium programov nie je atraktívnou činnosťou. Tu je subjektívny výber z nich:

  • Programy sú poškodené naivitou a hyperambicióznosťou. Akoby ich autori naozaj verili, že v krátkom čase pohnú takmer všetkým, v správnom smere a navyše výrazne. Menej ambícií s triezvym vnímaním toho, čo sa dá v dohľadnej chvíli dosiahnuť, by zvýšilo vierohodnosť straníckych dokumentov. Ako balzam tu pôsobí realistické konštatovanie SAS o tom, že vláda nemôže priamo tvoriť pracovné miesta (iba ovplyvniť toky zdrojov a tým nepriamo napomôcť tvorbe pracovných miest). Takýto uzemnený postoj sa v programoch objavuje zriedkavo. Hlavne vtedy, keď minimálne dve tradičné pravicové strany (KDH, SDKÚ-DS) hovoria o práci nápadnejšie ako ľavica.

  • S tohto hyperambicióznosťou súvisí aj veľmi široký záber hospodárskej časti programov. Strany riešia všetky ekonomické problémy, na ktoré si len spomenuli. Zaujímavejšou verziou by bolo sústredenie sa na menej tém, v ktorých príslušná strana cíti svoju výhodu a silu. Výnimkou v tomto smere je MOST-HÍD, ktorý v súlade s očakávaniami venuje značnú pozornosť ekonomickému rozvoju vidieka, rozvoju poľnohospodárstva a malému podnikaniu, nevenuje však veľa pozornosti napr. verejným financiám a celej palete ďalších tém. Je zaujímavé, ako široko sú trúfa zabrať aj nová strana OĽaNO, ktorá naservírovala mimoriadne široký program (s nespochybniteľným ťahom na transparentnosť a efektívnosť v ekonomike). Ak sa chce takmer každá strana venovať takmer všetkému, výsledok je zbierka fráz k všetkým „povinným“ témam a nezaujímavosť.

  • Strany sa nevyhli zaplaveniu svojich programov „lacnými“ frázami. Relatívne úspešne sa frázovitosti vyhli strany SAS a SDKÚ-DS. Ich programy sú vecné, vhodne kombinujú všeobecnejšie princípy s konkrétnejším uvedením niektorých nástrojov. Zvláštny prístup zvolila strana MOST-HÍD, ktorá zostala prevažne na úrovni všeobecných téz, bez snahy zaoberať sa konkrétnosťami. Tento program zostáva na najvyššej úrovni všeobecnosti z tých šiestich strán, ktorých ekonomický program tu bol hodnotený.

  • Pozoruhodný experiment je program Smeru-SD. Založený na akademickom dokumente, prináša extrémne ťažkopádne čítanie, ktoré viac zastiera ako odhaľuje. Tu možno len naozaj ťažko predpokladať, že sa autori programu chceli prihovoriť voličskej mase.

Programy vo svojej oficiálnej podobe nie sú pre širokú verejnosť čitateľné. Vyžaduje to aktivitu „sprostredkovateľov programu“ v podobe mimovládnych organizácií, mediálnych analytikov pod. Tí pretavia rozsiahle a čitateľsky neatraktívne dokumenty do podoby prijateľnej pre širšiu verejnosť. Je zaujímavé, že túto ambíciu nemajú samotné politické subjekty. Tie prenechávajú túto prácu „sprostredkovateľom programov“ aj s rizikom, že interpretácia sprostredkovateľov môže byť iná ako by si to autori programov predstavovali. Možno by bolo zaujímavé pripraviť dve varianty programu: jeden rozsiahlejší, určený „náročnému voličovi“ , odbornej verejnosti alebo „sprostredkovateľom programov“. Druhý variant jednoduchší, vysoko koncentrovaný, pritom napísaný takým jazykom, ktorý je prijateľný pre „menej náročného voliča“. Potom by aj strany samotné mohli voličovi naznačiť, ako to s hospodárskou politikou myslia.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia