Protikorupčný program: Most-Híd

nedeľa, 04. marec 2012, 23:00

(9 z 50 bodov)

 

Konkrétnosť opatrení: Program strany je miestami až priveľmi stručne formulovaný do jednotlivých bodov. Popri priemernom množstve všeobecných fráz, v ňom môžeme nájsť aj malé množstvo konkrétnych opatrení a krokov, ktoré by mohli prispieť k znižovaniu korupčného správania nie len v zdravotníctve.  

Celkové hodnotenie: Program prináša nové (centrálne obstarávanie pre veľké nemocnice), ale aj overené (elektronické obstarávanie) konkrétne opatrenia, ktoré môžu prispieť ku zvyšovaniu transparentnosti v zdravotníctve. Týchto opatrení je však veľmi málo, pričom väčšina kľúčových opatrení tam podľa nás chýba. 

Len zodpovedne. Programové ciele strany MOST-HÍD pre parlamentné voľby v roku 2012

  1. Zabezpečiť transparentné hospodárenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ale aj primerané platby za poistencov štátu.

  2. Zabezpečiť plošnú informatizáciu zdravotníctva (eHealth) – elektronické zdravotníctvo. Prostredníctvom eHealthu zvyšovať kvalitu a  efektívnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti, znižovať chybovosť a  duplicity, administratívne zaťaženie zdravotníctva a pacientov, zvyšovať spokojnosť občanov so systémom zdravotníctva financovaného z verejných zdrojov.

  3. Zaviesť centrálne verejné obstarávanie pre veľké univerzitné a spádové nemocnice.

  4. Naďalej zabezpečovať hodnotenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a spokojnosti pacientov s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou v pravidelných intervaloch tak, aby boli výsledky verejne dostupné.

  5. Novelizovať zákon o verejnom obstarávaní a elektronické obstarávania na základe skúseností z uplynulého obdobia.

  6. Zaviesť DRG (skupiny súvisiacich diagnóz) ako platobnú metódu na úhradu zdravotnej starostlivosti pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti bez rozdielu právnej formy.

  7. Zachovať konkurenčné prostredie v zdravotnom poistení. Zaviesť systém verejného zdravotného poistenia s diferencovanými balíkmi služieb pre rôzne skupiny poistencov.

Matica opatrení, ktoré môžu mať vplyv na znižovanie miery korupcie v zdravotníctve

Implementácia

5

 

 

 

 

 

4

 

 

 

1,3,6

4,5

3

 

 

 

 

2,7

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

Dôležitosť/prínos

Zdroj: autor

Pozn.: V matice je uvedené poradové číslo opatrenia.

Vysvetlenie škály:

1 – veľmi náročná implementácia opatrenia, 5 – ľahká implementácia opatrenia

1 – minimálne dôležité opatrenie s minimálnym prínosom, 5 – veľmi dôležité opatrenie s veľkým prínosom

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia