Volebné programy z pohľadu korupcie v zdravotníctve

pondelok, 05. marec 2012, 10:00

Slovenské zdravotníctvo patrí dlhodobo medzi odvetvia s vysokou mierou vnímanej korupcie. Preto sme sa rozhodli čitateľom ponúknuť prehľad a stručnú analýzu volebných programov z pohľadu korupcie v  zdravotníctve. Voliči pred marcovými predčasnými parlamentnými voľbami tak môžu získať prehľad o pripravovaných opatreniach jednotlivých strán a porovnať si ich kvantitu a kvalitu.

Ako bojovať s korupciou v zdravotníctve?

Boj s korupciou v zdravotníctve je behom na dlhé trate. Neexistuje žiadne čarovné opatrenie, ktoré by dané konanie eliminovalo. Existuje však množstvo účinných nástrojov, ktoré potláčajú korupciu a citeľne zvyšujú transparentnosť v danom sektore. Keďže je korupcia dynamický fenomén, treba s ňou pravidelne bojovať novými a účinnejšími zbraňami. Najdôležitejším cieľom je podľa nás úplná eliminácia priestoru, kde môže korupčné správanie vzniknúť. Takýto spôsob boja je podľa nás najefektívnejší, vzhľadom na fakt, že eliminácia korupcie v nás samotných, teda ľuďoch, ktorí v sebe nesú určité postoje, zvyky, tradície, názory alebo morálne hodnoty je z dlhodobého hľadiska neúspešná.

Aby sme neostali iba na úrovní všeobecných fráz a konštatovaní, prinášame aj desatoro návrhov, opatrení a nástrojov, ktoré by mali výrazne prispieť k znižovaniu korupcie v zdravotníctve:

  1. Zákon o lobingu (musí byť jasné kto, s kým, kedy, kde, za akých podmienok…)

  2. Opatrenia na riešenie konfliktu záujmov (napr. pri tvorbe liekovej politiky)

  3. Úprava, sprísnenie noriem a zverejňovanie čakacích listín

  4. Povinné zverejňovanie zmlúv s ich dodatkami a ich sprístupnenie širokej verejnosti, čo možno v najplnšom znení, v najdostupnejšom formáte a krátkom čase

  5. Minimalizácia informačných asymetrií vo vzťahu pacient – lekár – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – poisťovňa, t.j. akákoľvek účinná informatizácia pacientov v tomto smere, (napr. eHealth, informovanie pacienta o cene poskytnutej zdravotnej starostlivosti, o vyčerpanej zdravotnej starostlivosti, o službách, cenníkoch či životopisoch zdravotného personálu…)

  6. Definovanie a zverejnenie balíku nárokovateľnej zdravotnej starostlivosti tzv. základného balíka

  7. Odpolitizovanie a nezávislosť vedenia a manažmentu zdravotníckych inštitúcií (nemocnice, ústavy, …) alebo minimálne zverejňovanie straníckych nominácií na kľúčové pozície

  8. Sprísnenie pravidiel financovania straníckych aktivít (napr. ak bude existovať prepojenie medzi jednotlivcom alebo stranou s určitou záujmovou skupinou pôsobiacou v zdravotníctve, bude nutné podrobne preveriť ich spoluprácu, aby sa zistilo či nemôžu dôjsť ku konfliktu záujmov alebo klientelizmu, čím sa mu bude dať jednoducho predísť)

  9. Využívanie upravených a sprísnených elektronických aukcií (napr. minimalizácia možnosti vytvárať dodatky zmlúv, ktoré aj pri najtransparentnejšej zmluvu môžu byť netransparentné; sprísniť podmienky ukončenia e-aukcie) 

  10. Ochrana oznamovateľov korupcie (whistleblowerov), napr. anonymné nahlasovanie prípadov korupcie (pacientov alebo lekárov, ktorí sa rozhodnú poukázať na korupciu v zdravotníctve)

 

Čo nám ponúkajú jednotlivé politické strany?

Čo nám ponúkajú politické strany v porovnaní s tým, čo by nám podľa nás mali a ako kvalitné sú tieto ponuky nám zachytáva Tabuľka 1. Konkrétne opatrenia, ktoré chcú podľa programových vyhlásení jednotlivé strany podniknúť sú rozpísané v prílohe na konci tohto článku. 

Tabuľka 1: Hodnotenie volebných programov politických strán z pohľadu boja proti korupcii v zdravotníctve (strany sú zoradené podľa abecedy)

Opatrenie 99 % KDH Most-Híd OĽaNO SaS SDKÚ-DS SMER-SD SNS

Zákon o lobingu

0

3

0

0

0

0

0

0

Opatrenia na riešenie konfliktu záujmov

0

4

0

0

1

0

0

0

Sprísnenie noriem pri čakačkách

0

5

0

2

1

5

0

0

Povinné zverejňovanie zmlúv

0

5

1

4

2

5

0

0

Znižovanie informačných asymetrií

0

5

5

5

5

3

3

2

Definovanie základného balíka

0

1

0

0

4

4

0

0

Profesionalizácia manažmentov

0

0

0

2

0

1

0

0

Sprísnenie financovania strán

0

1

0

1

5

0

0

0

Elektronické aukcie

0

5

3

5

5

4

3

0

Ochrana whisteblowerov

0

5

0

0

5

0

0

0

Spolu

0

34

9

19

28

22

6

2

Zdroj: autor

Pozn.: Za každé opatrenie mohla strana získať 0 – 5 bodov. Celkovo tak strana mohla získať až 50 bodov.

Metodika: Body sme prideľovali na základe nasledujúcich kritérií, s prihliadnutím na spracovanie jednotlivých opatrení:

0 bodov – opatrenie sa v programovom vyhlásení vôbec nenachádza

1 bod – opatrenie je okrajovo alebo  nepriamo spomenuté

2 body – opatrenie je veľmi stručne spomenuté pri inom prioritnom cieli

3 body – opatrenie je jasne uvedené, no chýba mu „návod“ ako chce strana dané opatrenie implementovať

4 body – opatrenie je jasne uvedené, no jeho implementácie je iba abstraktná a chýba jej konkrétnosť

5 bodov – dané opatrenie je jasne a konkrétne zadefinované, pričom obsahuje aj konkrétu podobu riešenia problému.    

 

Najlepší program z pohľadu boja proti korupcii v zdravotníctve má strana KDH, ktorej program obsahuje väčšinu diskutovaných opatrení. Za ňou sa umiestnila strana SaS, ktorá ponúka niekoľko veľmi efektívnych opatrení orientovaných na zvýšenie transparentnosti v zdravotníctve. Ďalej nasledujú strany SDKÚ, OĽaNO, ktoré majú v svojom programovom vyhlásení časť opatrení na znižovanie korupcie, no niektoré dôležité opatrenia tam chýbajú. Ešte menej bodov získala strana MOST-HÍD, ktorá obsahuje malé množstvo protikorupčných opatrení efektívne použiteľných v zdravotníctve. Minimálne alebo až žiadne opatrenia, ktoré by mohli znížiť korupciu v zdravotníctve majú vo svojom programe strany SMER-SD, SNS a 99% občiansky hlas. Tie sa preto umiestnili na chvoste nášho hodnotenia s minimálnym počtom bodov.      

V nasledujúcich riadkoch prinášame komentár k programovým vyhláseniam jednotlivých strán z pohľadu ich konkrétnosti, ale aj celkového hodnotenia.

 

KDH (34 z 50 bodov)

Konkrétnosť opatrení: Volebný program KDH obsahuje veľkú časť protikorupčných opatrení, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. Väčšina týchto opatrení neostáva len vo všeobecnej rovine, ale obsahuje buď návod alebo aj konkrétne kroky ako sa k daným cieľom dopracovať.

Celkové hodnotenie: Vo volebnom programe KDH môžeme nájsť množstvo opatrení, ktoré môžu značne prispieť ku znižovaní korupcie v zdravotníctve rovnako ako v iných sektoroch. Berúc do úvahy množstvo opatrení, ktoré bolo doposiaľ prijatých na znižovanie korupcie, je len veľmi mala pravdepodobnosť, že dôjde ku efektívnej implementácii všetkých vyššie spomínaných dôležitých opatrení. Ak by sa do všeobecne platných právnych noriem podarilo v účelnej podobe pretaviť, čo i len polovicu týchto opatrení, je vysoká šanca, že dôjde k poklesu korupcie v zdravotníckom sektore.

Súhrn navrhovaných opatrení >>

 

SaS (28 z 50 bodov)

Konkrétnosť opatrení: Volebný program strany SaS obsahuje viacero veľmi kvalitných opatrení na znižovanie korupcie v zdravotníctve, ktoré majú silné logické a ekonomické ukotvenie. Väčšina týchto opatrení obsahuje aj návrhy riešení, v niektorých prípadoch prináša aj konkrétne riešenie daných problémov. 

Celkové hodnotenie: Program strany SaS prináša viacero inovatívnych, značne pravicových opatrení, ktoré môžu citeľne prispieť ku zvyšovaniu transparentnosti a efektívnosti v zdravotníctve a iných oblastiach. Ako sme už pri programe strany KDH uviedli, vzhľadom na opatrenia, ktoré boli dosiaľ na znižovanie korupcie prijaté, je len veľmi mala pravdepodobnosť, že dôjde ku efektívnej implementácii všetkých vyššie spomínaných opatrení. Musíme však skonštatovať, že pri určitých opatreniach (alebo ich častí) strany SaS by nemusel nastať výrazný problém s dosiahnutím politického konsenzu a opatrenia by mohli byť relatívne hladko prijaté. Podobne ako pri väčšine iných strán, aj v tomto programe nám chýbali niektoré protikorupčné opatrenia.

Súhrn navrhovaných opatrení >>

 

SDKÚ – DS (22 z 50 bodov)

Konkrétnosť opatrení: Program obsahuje relatívne značné množstvo opatrení, ktoré môžu výrazne prispieť k znižovaniu korupcie v zdravotníctve, ale aj celkovo. Väčšina týchto opatrení prináša aj konkrétne kroky a riešenia, a nie len všeobecné, ťažko uchopiteľné a mätúce vyhlásenia. Dôveryhodnosť opatrení zvyšujú už vykonané kroky a odvolávanie sa na nich.

Celkové hodnotenie: Program obsahuje podľa nás viacero konkrétnych opatrení, ktoré môžu znižovať korupciu v zdravotníctve (napr. definícia štandardu, reguláciu maximálnej dĺžky čakacích lehôt) a naopak obsahuje len minimálne množstvo všeobecných fráz na tému korupcia. Otázne je, či a hlavne v akej podobe sa podarí tieto opatrenia implementovať. Ako vo väčšine iných programov, aj v programe tejto strany, niektoré veľmi potrebné opatrenia chýbajú.

Súhrn navrhovaných opatrení >>

 

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (19 z 50 bodov)

Konkrétnosť opatrení: Značná časť opatrení v tomto programovom vyhlásení obsahuje cestu alebo návod ako bojovať s „veľkou aj malou“ korupciou celkovo, ale aj presne cielené opatrenia v zdravotníckom sektore. Bohužiaľ, pri väčšine efektívnych opatreniach, kde je určený cieľ a zmysel opatrenia, chýba konkrétny postup ako sa má dané opatrenie implementovať. 

Celkové hodnotenie: Hlavná myšlienka tohto programu je orientovaná na dosiahnutie vyššej efektívnosti a zvýšenej transparentnosti v akomkoľvek sektore, nie len zdravotníckom. Volebný program obsahuje množstvo efektívnych opatrení, ktoré by mohli zvýšiť transparentnosť v celom systéme, počnúc korupciou na najnižšom levely až po korupciu na najvyšších miestach v zdravotníctve. Ich najväčším nedostatkom je skoro úplne chýbajúci uchopiteľný rámec implementácie. Je preto veľmi otázne v akej podobe by mali byť jednotlivé opatrenia ukotvené v systéme, aby sa neminuli očakávanému účelu, nakoľko mnohé opatrenia budú podľa ukazovateľom z minulosti len veľmi ťažko politicky priechodné. Ako v každom inom programe, aj v tomto chýbajú niektoré veľmi dôležité opatrenia.

Súhrn navrhovaných opatrení >>

 

MOST – HÍD (9 z 50 bodov)

Konkrétnosť opatrení: Program strany je miestami až priveľmi stručne formulovaný do jednotlivých bodov. Popri priemernom množstve všeobecných fráz, v ňom môžeme nájsť aj malé množstvo konkrétnych opatrení a krokov, ktoré by mohli prispieť k znižovaniu korupčného správania nie len v zdravotníctve.  

Celkové hodnotenie: Program prináša nové (centrálne obstarávanie pre veľké nemocnice), ale aj overené (elektronické obstarávanie) konkrétne opatrenia, ktoré môžu prispieť ku zvyšovaniu transparentnosti v zdravotníctve. Týchto opatrení je však veľmi málo, pričom väčšina kľúčových opatrení tam podľa nás chýba.

Súhrn navrhovaných opatrení >>

 

SMER-SD (6 z 50 bodov)

Konkrétnosť opatrení: Program v sebe zahŕňa podpriemerné množstvo opatrení orientovaných na zvyšovanie transparentnosti a znižovanie korupcie. Týmto opatreniam nadovšetko chýba konkrétnosť, t.j. bližšia špecifikácia jednotlivých krokov.

Celkové hodnotenie: Program poníma transparentnosť len veľmi v abstrakte, bez štrukturálnych návrhov a riešení. Žiadne konkrétne protikorupčné opatrenia pre zdravotnícky sektor sa v programe nenachádzajú.

Súhrn navrhovaných opatrení >>

 

SNS (2 z 50 bodov)

Konkrétnosť opatrení: Program sa protikorupčným opatreniam venuje len veľmi stroho, pričom opatrenia sú tvorené iba množstvom všeobecných fráz, z ktorých nie je možné určiť ani formu opatrenia, ani jeho konkrétnu podobu či implementáciu.

Celkové hodnotenie:  V programovom memorande strany SNS chýbajú skoro všetky v súčasnosti dostupné opatrenia na znižovanie korupcie v zdravotníctve. Spomínané opatrenia v programe jednak nie sú najefektívnejšie zbrane v boji proti korupcii a zároveň pri nich nie je možné určiť ani ich konkrétnu podobu či implementáciu.

Súhrn navrhovaných opatrení >>

 

99 % – občiansky hlas (0 z 50 bodov)

Konkrétnosť opatrení: Program strany neobsahuje žiadne opatrenia, ktoré môžu prispieť ku zvyšovaniu transparentnosti v zdravotníctve.

Celkové hodnotenie: Program strany je iba súhrn konštatovaní o zlyhaní a nedostatkov systému a politikov. Je preto nesmierne ťažké komentovať jednotlivé opatrenia na zvyšovanie transparentnosti v zdravotníctve, nakoľko v programe strany sa žiadne nenachádzajú.

Súhrn navrhovaných opatrení >>

 

Opatrenia, ktoré nie sú uvedené vo volebných programoch

Na seminári Protikorupčné minimum 2012 organizovanom Transparency International Slovensko zástupcovia jednotlivých strán priblížili alebo rozšírili protikorupčné opatrenia, ktoré nie sú priamo spomenuté v programových vyhláseniach a ktoré sú ochotné navrhnúť alebo podporiť. Z návrhov týkajúcich sa korupcie v zdravotníctve spomeňme napríklad podporu zákonu o lobingu, ku ktorému sa hlási MOST-HÍD (KDH to má v programe), ochranu oznamovateľov, ktorú by podporil SMER-SD (KDH to má v programe a anonymné nahlasovanie má v programe SaS) alebo aj sprísnenie viacerých pravidiel financovania straníckych aktivít, ku ktorému sa verejne zaviazali strany KDH, Most-Híd, OĽaNO, SaS, SDKÚ-DS, 99% a SMER-SD.

 

Protikorupčný slovník politických strán v programových vyhláseniach

Tabuľka 2 mapuje používanie a frekvenciu slov súvisiacich s korupciu v programových vyhláseniach.

Trojica monitorovaných slov (transparentnosť, korupcia, zodpovednosť) sa v programových vyhláseniach používa v priemere 1,2-krát na jednu štandardizovanú stranu textu. Najnižšiu frekvenciu použitia týchto slov má strana SMER-SD (0,58-krát/stranu). Naopak, „najtransparentnejší“ slovník používa program Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (2,09-krát/stranu).

Politická strana

transparentnosť

korupcia

zodpovednosť

Spolu

(T+K+Z)

Počet strán programu

Slov na 1 stranu programu

Tabuľka 2: Protikorupčný slovník politických strán použitý v programových vyhláseniach

99 %

0

4

1

5

3

1,66

KDH

22

19

45

86

79

1,09

MOST-HÍD

4

0

11

15

12

1,25

OĽ a NO

10

16

19

45

22

2,05

SaS

30

34

26

90

96

0,94

SDKÚ-DS

9

10

19

38

36

1,06

SMER-SD

11

5

9

25

43

0,58

SNS

1

1

9

11

11

1,00

Zdroj: autor podľa verejne dostupných programových vyhlásení

Pozn.: Zarátavané boli aj všetky tvary týchto slov, naplňujúce ich význam (napr. (ne)transparentný, korupčné, (ne)zodpovedne,…) 

 

Výber vzorky

Vzhľadom na obmedzený priestor sme neanalyzovali všetky strany, ktoré kandidujú vo voľbách do NR SR 10. marca 2012, ale vybrali sme iba 8 strán, ktoré podľa posledných prieskumoch verejnej mienky majú šancu dosiahnuť viac ako 5 % hlasov, t.j. dostať sa do parlamentu. Sú to strany SMER-SD, Most-Híd, SDKÚ-DS, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, KDH, SNS, SaS a 99 % – občiansky hlas. Všetky informácie sme čerpali z voľne dostupných volebných programov jednotlivých strán.

 

Príloha

V prílohe uvádzame prehľadný súhrn opatrení z programových vyhlásení jednotlivých strán, ktoré môžu ovplyvniť „veľkú“ aj „malú“ korupciu v zdravotníctve, a to jednak priamo, ale aj nepriamo. Svoju pozornosť sme sústredili hlavne na opatrenia, ktoré priamo súvisia s touto problematikou. Do prílohy sme preto nezahrnuli body, ktoré sú prioritne venované iným oblastiam, aj keď ich implementácia by mohla mať dopad aj na korupciu v zdravotníctve (napr. zefektívnenie súdnictva alebo policajného zboru a pod.) Za výpisom opatrení je uvedená matica, porovnávajúca jednotlivé protikorupčné opatrenia v zdravotníctve z pohľadu náročnosti implementácie a dôležitosti, resp. prínosu jednotlivých opatrení.

Kliknutím si vyberte politické zoskupenie:

99 %KDHMost-HídOĽaNOSaSSDKÚ-DSSmer-SDSNS

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia