Protikorupčný program: Smer-SD

nedeľa, 04. marec 2012, 23:00

(6 z 50 bodov)

 

Konkrétnosť opatrení: Program v sebe zahŕňa podpriemerné množstvo opatrení orientovaných na zvyšovanie transparentnosti a znižovanie korupcie. Týmto opatreniam nadovšetko chýba konkrétnosť, t.j. bližšia špecifikácia jednotlivých krokov.

Celkové hodnotenie: Program poníma transparentnosť len veľmi abstraktne, bez štrukturálnych návrhov a riešení. Žiadne konkrétne protikorupčné opatrenia pre zdravotnícky sektor sa v programe nenachádzajú.

Programové zameranie strany SMER – sociálna demokracia na volebné obdobie 2012 – 2016

  1. Snahou vlády bude, aby sa na celom území Slovenskej republiky poskytovala zdravotná starostlivosť na úrovni súčasných poznatkov medicíny. Dosiahne to zavádzaním štandardných diagnostických a liečebných postupov, kontinuálnym vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov a vyhodnocovaním indikátorov kvality u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

  2. Budeme podporovať posilnenie systému verejného zdravotníctva a štátneho zdravotného dozoru.

  3. Vláda zavedie prísnu kontrolu hospodárenia nemocníc, čím sa zabráni neúčelnému vynakladaniu finančných prostriedkov. Aby nedochádzalo k zadlžovaniu nemocníc, ktoré bolo historicky najväčšie v poslednom období, vláda nepripustí privatizovanie ekonomicky lukratívnych činností nemocníc, čím podporí ich finančnú stabilizáciu.

  4. Vláda navrhne také legislatívne a organizačné opatrenia, aby nedochádzalo k neefektívnemu vynakladaniu prostriedkov určených zo zákona na zdravotnú starostlivosť. Zavedie systém spravodlivého a  transparentného financovania poskytovania zdravotnej starostlivosti.

  5. Budeme uskutočňovať ďalšie opatrenia v záujme posilnenia boja proti korupcii najmä zefektívnením práce špecializovaných útvarov Policajného zboru SR, predovšetkým Úradu boja proti korupcii; súčasne prijme nové legislatívne a technické nástroje, ktoré významne pomôžu pri odhaľovaní a objasňovaní tejto trestnej činnosti nebezpečnej pre spoločnosť. 

Matica opatrení, ktoré môžu mať vplyv na znižovanie miery korupcie v zdravotníctve

Implementácia

5

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

3

 

 

 

5

1,3

2

 

 

 

2

4

1

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

Dôležitosť/prínos

Zdroj: autor

Pozn.: V matice je uvedené poradové číslo opatrenia.

Vysvetlenie škály:

1 – veľmi náročná implementácia opatrenia, 5 – ľahká implementácia opatrenia

1 – minimálne dôležité opatrenie s minimálnym prínosom, 5 – veľmi dôležité opatrenie s veľkým prínosom

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia