Protikorupčný program: SNS

nedeľa, 04. marec 2012, 23:00

(2 z 50 bodov)

 

Konkrétnosť opatrení: Program sa protikorupčným opatreniam venuje len veľmi stroho, pričom opatrenia sú tvorené iba množstvom všeobecných fráz, z ktorých nie je možné určiť ani formu opatrenia, ani jeho konkrétnu podobu či implementáciu.

Celkové hodnotenie:  V programovom memorande strany SNS chýbajú skoro všetky v súčasnosti dostupné opatrenia na znižovanie korupcie v zdravotníctve. Spomínané opatrenia v programe jednak nie sú najefektívnejšie zbrane v boji proti korupcii a zároveň pri nich nie je možné určiť ani ich konkrétnu podobu či implementáciu.

Vernosť Slovensku. Programové memorandum SNS odsúhlasené rozšíreným Predsedníctvom SNS v Žiline 21. 1. 2012.

  1. Presadíme princípy: adresnej solidarity, spravodlivého odmeňovania, významu preventívnych programov, systémov e-Health, zdravého spôsobu života a výživy a života.

  2. Pripravíme analýzy presne definujúce povinnosti štátu nielen pri financovaní zdravotníctva, ale aj modelu oceňovania zdravotníckych výkonov a možnosti slobodnej voľby pri výbere zdravotníckeho zariadenia.

  3. Podporíme všetky zmeny, ktoré odstránia korupciu a zabezpečia, že občania sa v reálnom čase dovolajú spravodlivosti. Odstránime výnimky a  bariéry, ktoré bránia transparentnosti. Odpolitizovanie justície je predpokladom jej nezávislosti. Kľúčovou úlohu je zlepšiť vymáhateľnosť práva. Odstránime anomáliu nízkej úrovne starostlivosti štátu o obete trestných činov.

Matica opatrení, ktoré môžu mať vplyv na znižovanie miery korupcie v zdravotníctve

Implementácia

5

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

3

 

 

 

1

2,3

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

Dôležitosť/prínos

Zdroj: autor

Pozn.: V matice je uvedené poradové číslo opatrenia.

Vysvetlenie škály:

1 – veľmi náročná implementácia opatrenia, 5 – ľahká implementácia opatrenia

1 – minimálne dôležité opatrenie s minimálnym prínosom, 5 – veľmi dôležité opatrenie s veľkým prínosom

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia