Dlh nemocníc: 330 mil. € ku koncu roka

nedeľa, 03. november 2013, 15:00

Ministerstvo financií zverejnilo odhad hrubého dlhu verejnej správy k 31. 12. 2013. Celkový hrubý dlh by mal ku koncu roka dosiahnuť 39,6 mld. €, čo zodpovedá 54,3 % HDP. Súčasťou hrubého dlhu je aj dlh nemocníc.

Ten podľa technického odhadu MF SR vzrastie v roku 2013 o 100 mil. € a dosiahne 330 mil. €. Tento odhad je v súlade s odhadom HPI z mája 2013.

 

Tabuľka 1: Hrubý dlh verejnej správy (maastrichtský, mil. eur)
 

k 31.12.2012

k 31.12.2013

Štátny dlh (bez EFSF a ostatných subjektov Štátnej pokladnice)

34 349

36 283

Vklady subjektov mimo verejnej správy v Štátnej pokladnici

93

93

EFSF

1 494

1 922

Záväzky nemocníc

230

330

Ostatné subjekty verejnej správy

1 078

971

Hrubý dlh verejnej správy
  – podiel na HDP

37 245
52,1 %

39 600
54,3 %

Zdroj: MF SR

Poznámka: MF SR chápe pod dlhom nemocníc výšku ich záväzkov po lehote splatnosti. Ide o technický odhad, ktorý bude spresnený na začiatku roka 2014.

 

Skúsenosť z predchádzajúcich rokov ukazuje, že ak dlh prekročí hranicu 300 mil. € je nevyhnutné oddlženie nemocníc. Štátny rozpočet však pre roky 2014-16 so žiadnymi zdrojmi na oddlženie nemocníc nepočíta.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia