HPI k návrhu rozpočtu na 2015

sobota, 06. september 2014, 15:30

Kľúčové pripomienky HPI k návrhu rozpočtu:

 • 100 mil. € je nedofinancovanie zdravotníctva z titulu nízkej platby štátu za svojich poistencov.

 • 150 mil. € je plánovaný výpadok zdrojov zdravotných poisťovní z titulu odvodovej odpočítateľnej položky pre nízkopríjmových zamestnancov.

 • Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska je financovanie zdravotníctva cez zdravotné poistenie napojené výlučne na odvody finančne neudržateľné.

 • Nemocnice v pôsobnosti MZ SR, ktoré sú akciové spoločnosti, ako aj VšZP, a.s. majú na budúci rok naplánovaný pozitívny hospodársky výsledok.

 • Celkové príjmy zdravotných poisťovní by podľa rozpočtu mali dosiahnuť 3,956 mld. €. Táto suma však neobsahuje plánovaný výpadok 150 mil. € z titulu reformy odvodov a je v nej počítané s platbou štátu na úrovni 3,67 % z priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Oblasť

Komentár HPI

Platba štátu za svojich poistencov

Platba za poistencov štátu nie je explicitne vypočítaná, HPI ju vypočítalo na 1,13 mld. €, čo pri poslednom kalkulovanom počte poistencov štátu 3,117 milióna predstavuje platbu vo výške 30,2 €, čo znamená sadzbu na úrovni 3,67 % z priemernej mzdy spred dvoch rokov (824 € v r. 2013).

 

POZOR: Od čias Rudolfa Zajaca sadzba nikdy neklesla pod 4 %. Ak by sadzba bola 4 %, tak ako minimálne určuje zákon, tak štát by za každého svojho poistenca mal zaplatiť  32,96 €, čo by znamenalo 1,25 mld. €. Návrh rozpočtu teda oberá zdravotníctvo v budúcom roku o viac ako 100 mil. €.

Odvody ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO)

V roku 2015 EAO odvedú na zdravotnom poistení 2,826 mld. €.

 

POZOR: v tomto odvode nie je započítaný plánovaný výpadok zdrojov v objeme 150 mil. € z titulu zrušenia zdravotných odvodov pre nízkopríjmových zamestnancov.

Verejné zdravotné poistenie

 

Daňové príjmy zdravotných poisťovní v roku 2015 dosiahnu podľa rozpočtu 3,956 mld. €. Ak EAO prispejú 2,826 (hotovostný princíp), tak platba štátu musí byť 1,13 mld. €.

 

POZOR: V tomto však nie je započítaný výpadok 150 mil. € (zrušenie zdravotných odvodov pre nízkozarábajúcich zamestnancov) a stále je sadzba za poistencov štátu iba 3,67 % (výpadok ďalších 100 mil. €).

Dlhodobá finančná udržateľnosť systému zdravotníctva

 

Príjmy zdravotného poistenia sú od roku 2014 do 2060 konštantné, na úrovni 3,7 % z HDP. Oproti tomu výdavky na zdravotnú starostlivosť rastú zo 6,4 % HDP v roku 2014 na 9,2 % HDP v roku 2060.

 

POZOR: Spoliehať sa pri financovaní zdravotníctva na zdravotné poistenie je zo strednodobého a dlhodobého hľadiska finančne neudržateľné.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Rozpočet úradu je 17,5 mil. €.

Nemocnice a spoločnosti, ktoré sú štátne a.s.

 

Štátny rozpočet vymenuváva predpokladané hospodárenie nemocníc, ktoré sú štátne a.s. (pre rok 2015):

 1. Letecká vojenská nemocnica = 0 tis. €
 2. NUSCH = 8 tis. €
 3. Nemocnica Poprad = 341 tis. €
 4. SSUSCH = 1 254 tis. €
 5. VOU = 503 tis. €
 6. VUSCH = 308 tis. €
 7. VšZP = 7000 tis. €
 8. Marína = 40 tis. €
 9. Diamant = 65 tis. €
 10. Sv. Michal (MV) = – 14 503 tis. €

 

POZOR: Všetky štátne nemocnica ako aj Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktoré sú a.s. majú hospodárenie plánované ako ziskové, s výnimkou Nemocnice Sv. Michala (MV SR), ktorá sa modernizuje a preto je v strate.

Arbitráže

 

Štátny rozpočet počíta s podmieneným záväzkom voči akcionárom ZP Union vo výške 26 mil. €.

 

Rozpočet predpokladal aj záväzok voči akcionárom bývalej ZP Apollo vo výške 131,4 mil. €, ale arbitráž bola ukončená jurisdikčným rozhodnutím arbitrážneho tribunálu zo 4.6.2014, ktorým bol zamietnutý celý žalovaný nárok z dôvodu nedostatku jurisdikcie tribunálu.

Dlhy nemocníc

Z dôvôdu zmeny metodiky z ESA 95 na ESA 2010 rozpočet s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladá preradenie všetkých verejných nemocníc a zdravotníckych zariadení do sektora verejnej správy. Počet subjektov bude 65 až 90, podľa interpretácie manuálu.

 

POZOR: Rozpočet predpokladá, že v dôsledku preberania dlhov nemocníc v minulosti nevzniká z tejto položky výraznejšie riziko pre verejný dlh. Nie je nám úplne jasné, že prečo by táto zmena nemala znamenať riziko, keďže dlhy nemocníc dnes presahujú 300 mil. € a pri ich oddlžení je potrebné počítať so zdrojmi, ktoré dnes v rozpočte nie sú.

Elektronické registračné pokladnice (ERP)

Zavedením ERP pre ambulantných všeobecných lekárov, špecialistov a zubárov a iných ekonomicky aktívnych skupín rozpočet očakáva výnosy 71 mil. €.

Farmafirmy

Zavedenie zrážkovej dane na peňažné a nepeňažné plnenia od farma firiem vo výške 19 % má rozpočtu priniesť 5 mil. €.

 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia