Prihlás ma

Prosím, zadajte do nasledujúceho formuláru Vaše používateľské meno a heslo.


Diskusia: Nominálne poistné

Health Policy Institute (HPI) chce rozprúdiť diskusiu o smerovaní slovenského systému zdravotného poistenia. Zriaďuje dobrovoľnú pracovnú skupinu s názvom Nominálne poistné na Slovensku. Záujemcovia o spoluprácu v rámci tejto pracovnej skupiny sú vítaní, pričom podmienkou pre spoluprácu je písomný odborný názor k zavedeniu nominálneho poistného na Slovensku (zašlite ho prosím na pourova@hpi.sk a/alebo pazitny@hpi.sk).

Úvodným vkladom HPI do diskusie je publikácia Nominálne poistné – Príklady fungovania v Holandsku, Švajčiarsku a Nemecku.

J. Mikešková: Zaviesť spoluúčasť ako v Holandsku je nereálne

Do diskusie k zavedeniu nominálneho poistného do slovenského zdravotníctva názorovo prispela aj čitateľka nášho mesačníka o zdravotnej politike pani Jana Mikešková.

D. Mihálik: Pripomienky k nominálnemu poistnému

Prvými námetmi do diskusie k zavedeniu nominálneho poistného do slovenského zdravotníctva prispel čitateľ nášho mesačníka o zdravotnej politike Dušan Mihálik.